Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
12 sposobów na usypianie noworodka (od 0 do 3 miesięcy)

12 sposobów na usypianie noworodka (od 0 do 3 miesięcy)


Wasze maleństwo jest już w domu, pora się nim właściwie zająć. Ale co zrobić kiedy nie chce spać, a wy wykończeni nie macie już siły wstawać do płaczącego dziecka? Przeczytaj jak właściwie układać noworodka do snu i jakie są sposoby na jego usypianie.

Jeśli wasz noworodek nie przesypia całej nocy - bądźcie spokojni. I nie bierzcie tego do siebie. Nie ma takiej zasady, która mówiłaby, że takie maleństwo ma spać w nocy bez przerwy. Jeśli jednak zbytnio daje Wam w kość, pewnie każda rada mogąca pomóc będzie dla Was zbawienna. Na początek informacja ile godzin snu potrzebuje dziecko w zależności od wieku:


Źródło: opracowanie własne na podstawie: dr Paula Elbirt-Bender, Linda Lee Small, "Co zrobić, by dziecko zasnęło?", Poznań 2011


Parę słów o prawidłowym usypianiu noworodka:

 • Dziecko powinno zasypiać na plecach, nie na brzuszku. Można także zastosować pewne środki, aby maleństwo nie obracało się w czasie snu.
 • Noworodka można szczelnie opatulić kocykiem, aby czuł się bezpiecznie i komfortowo.
 • Dziecko nie powinno zasypiać na Was. Przez pierwsze tygodnie działa to na malucha uspokajająco, ale potem należy go odseparować, gdy zapada w głęboki sen.
 • Złym pomysłem jest usypianie dziecka z butelką w buzi. Po pierwsze, po przebudzeniu będzie szukało butli. Po drugie, może się zadławić lub zalać płynem.
 • Ubranka do snu powinny być wykonane z bawełny oraz pozbawione guziczków i tasiemek. Sztuczne tkaniny lub za ciepłe ubranka mogą spowodować przegrzanie dziecka oraz wysypki.
 • Materacyk łóżeczka musi być odpowiednio twardy, tak, aby dziecko się w nim nie zapadało. Niepotrzebne są też żadne miękkie kocyki i poduszki, które utrudniałyby noworodkowi oddychanie.
 • Należy unikać prowizorycznych miejsc do spania, tj. kojców z poduszkami. Już lepiej położyć dziecko na kocu na podłodze.
 • Przed snem sprawdźcie czy nic nie zaplątało się w łóżeczku (żadne zabawki, guziki czy grzechotki).

12 rzeczy, które pomogą w usypianiu noworodka

 

 1. Smoczek - dzieci już w brzuchu matki lubią ssać kciuk (widoczne na badaniach USG), dlatego smoczek może być skutecznym narzędziem do uspokajania i  usypiania malucha. Należy pamiętać, aby wyjąć go dziecku z buzi, kiedy zaśnie.


  Przykładowe smoczki dla maluchów (oczywiście trzeba je dobierać odpowiednio do wieku).
   
 2. Karuzela - wisząca nad łóżeczkiem dziecka ma hipnotyzujące działanie. Monotonne, spokojne dźwięki, powoli poruszające się kształty, delikatne światło wyciszą malucha i pomogą mu zasnąć. Mają także możliwość zmiany/dokupienia  maskotek.


  www.smyk.com
   
 3. Uspokajająca muzyka - maluch poczuje się senny, gdy puścimy mu w kółko powtarzającą się muzykę. W grę wchodzi również śpiewanie. Najważniejsze, by dźwięki były monotonne. Dobrym pomysłem będzie muzyka klasyczna. W serwisie You Tube można znaleźć gotowe składanki. Przykładowa muzyka: Muzyka uspokajająca dla niemowląt
   
 4. Pluszaki z białym szumem lub bijącym sercem - biały szum uspokaja i wycisza dzieci. Zamiast za każdym razem uruchamiać suszarkę czy odkurzacz wybierzcie pluszowe misie. Inną opcją są pluszaki, które imitują bicie serca. Maluch będzie czuł się dobrze i bezpiecznie jak w brzuchu mamy.

                     
  szumisie.pl                                                                      www.stokkids.pl
   
 5. Pieluszka tetrowa pachnąca mamą - materiał przesiąknięty zapachem mamy będzie dawał dziecku poczucie bliskości, kojarzył się z przytuleniem. Taką pieluszkę mama powinna mieć na sobie podczas karmienia, najlepiej nie prać jej zbyt często, by nie straciła kojącego dziecko zapachu.
   
 6. Mieszanki zapachowe - dziecko może zasnąć, gdy otoczymy je zapachem lawendy, rumianku czy drzewa sandałowego. Takie mieszanki można przygotować w woreczku i zawiesić w pobliżu łóżeczka. Należy jednak pamiętać, by zapach nie był zbyt intensywny i drażniący.
   
 7. Spanie w czapeczce - odpowiednia, bawełniana czapeczka da dziecku poczucie otulenia. Będzie mu się łatwiej i przyjemniej zasypiało.
   
 8. Kołysanie - kołyska, specjalny materacyk, bujaczki - leżaczki, wózek ze sprężynami - wszystko to może zastąpić bujanie i noszenie na rękach. Kołysanie jest usypiające, monotonne ruchy i szumy powinny pomóc dziecku w szybkim zaśnięciu.
   
 9. Kołysanki lub mruczanki - głos mamy bardzo uspokaja dzieci, dlatego warto śpiewać maluchowi kołysanki. Jeśli nie mamy talentu do śpiewania lub nie znamy żadnych kołysanek wystarczy mruczenie. Dziecku na pewno się spodoba.
   
 10. Wyciszenie pomieszczenia - należy zadbać, aby noworodek miał ciszę w pokoju. Najlepiej wyłączyć telewizor, wyciszyć telefony. Niekoniecznie trzeba chodzić na paluszkach, ale chyba nie chcielibyśmy, by dziecko się obudziło.
   
 11. Ogrzanie bucików i rękawiczek - dziecku będzie ciepło i przyjemnie, gdy nałożymy mu ogrzane rękawiczki i buciki - można to zrobić na grzejniku lub użyć suszarki.
   
 12. Uspokajający dotyk - delikatne, regularne głaskanie działa na malucha kojąco. Dotyk rodzica jest bardzo ważny, zarówno mamy jak i taty. Czuje się bezpiecznie i może spokojnie zasnąć. Nie należy zabierać dłoni zbyt szybko, by nie rozbudzić malucha.

 

Źródło: dr Paula Elbirt-Bender, Linda Lee Small, "Co zrobić, by dziecko zasnęło?", Poznań 2011


Komentarze