Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
6 rzeczy, które Cię czekają, kiedy Twoje dziecko zacznie mówić

6 rzeczy, które Cię czekają, kiedy Twoje dziecko zacznie mówić


To kiedy dzieci zaczynają mówić, jest sprawą bardzo indywidualną. Jedne już po ukończeniu roku mówią pierwsze słowa, a inne dopiero po dwóch, a czasami nawet trzech latach. W wieku mniej więcej sześciu miesięcy dzieci zaczynają bełkotanie, gaworzenie, z biegiem czasu pojawia się pierwsze słowo, aż w końcu dziecko powie całe zdanie.  Zanim maluch zacznie używać słów, które inni mogą zrozumieć, wydobywa z siebie dźwięki, które rozumieją tylko rodzice i ewentualnie dziadkowie. Jeśli Twoje dziecko dopiero zaczyna rozmawiać, możesz być zaskoczony tym, co Cię czeka.

6 rzeczy, które Cię czekają, kiedy Twoje dziecko zacznie mówić

1. To co mówisz będzie powtarzane – w każdym miejscu

Zanim dziecko zacznie mówić, możesz przeklinać nawet kilka razy dziennie. Chociaż oczywiście przy dziecku nigdy nie powinno używać się brzydkich słów. Jednak odkąd maluch zacznie mówić, lepiej naprawdę zacząć się kontrolować. Twoje dziecko w najmniej oczekiwanym momencie w miejscu publicznym, markecie czy klubokawiarni może zacząć powtarzać brzydkie, niecenzuralne słowo. Ludzie surowym spojrzeniem zaczną się na Ciebie patrzeć, a Ty za pierwszym razem będziesz czuła się naprawdę zmieszana.

2. Książki ożyją – dosłownie

Twoje dziecko uwielbia jak czytasz mu książki dla najmłodszych? Każdego dnia musisz wyjaśnić co robi lis i gdzie schowała się myszka? Niektóre mamy starają się unikać wszelkich wzmianek o zwierzętach od momentu, w którym ich dziecko zaczęło ryczeć jak tygrys na obsługę w banku. Maluch próbuje tym zaimponować innym ludziom czy może ich przestraszyć?

3. Będą wielkie wybuchy – przy użyciu prawdziwych słów

Kiedy dziecko jest malutkie i nie potrafi mówić,  wystarczy zawodzenie, aby dać rodzicom do zrozumienia, że ​​jest nieszczęśliwe. Jednak  zły i zdenerwowany maluch, który już umie mówić to zupełnie inna sprawa. Z jego ust zacznie wydobywać się mnóstwo gniewnych słów. Biada temu, kto zaśmieje się z rozłoszczonego dziecka – zrobi się jeszcze gorzej. Tak, może być jeszcze gorzej. Po gniewnym wybuchu pojawi się dąsanie w kącie lub powódź łez, w zależności od tego, czy jest zmęczony, czy głodny, będąc oczywiście jednocześnie wściekłym.

4. Będzie wiadomo, o co naprawdę chodzi

Dziecko, które jeszcze nie umie mówić, próbuje ze wszystkich sił przekazać rodzicom o co mu chodzi, czasami jednak może być błędnie zrozumiane. Teraz będzie już zupełnie inaczej. Maluch dokładnie powie czego chce, co go boli, czego potrzebuje – bez zgadywania i domyślania się. Zacznie również mówić, że chce dostać lizaka, nową zabawkę lub chce pojechać do bawialni.

5. Odpowiadanie 24/7

Dzieci są bardzo ciekawe świata, interesuje je dosłownie wszystko. Wiele razy w ciągu jednego dnia usłyszysz „ A dlaczego?” „ A co to jest?”, „ A jak to się nazywa?”. Rodzice będą musieli uzbroić się w cierpliwość, chociaż łatwo będzie ich wyprowadzić z równowagi.  Dzieci są bardzo wesołe i możecie spodziewać się wielu żartów z ich strony. Niektóre z nich nie będą miały do końca sensu, ale ewidentnie będą bardzo zabawne dla młodych umysłów.

6. Usłyszysz, jak bardzo jesteś kochana

Jedną z największych zalet tego, że dziecko zaczyna mówić jest  fakt, że w końcu może Ci powiedzieć "kocham cię". To brzmi bardziej jak "koffam cie", ale przesłanie jest jasne. Po uścisku przed snem, nastąpi deklaracja miłości, która sprawi, że Twoje serce rozpłynie się.

Każdego dnia będziesz słyszała, jak Twoje dziecko wymyśla nowe słowa – będzie to zarówno ekscytujące, jak i wyczerpujące. Będziesz stale musiała z nim rozmawiać, bo inaczej ani rusz. A nowe pomysły będą pojawiały się niemalże w każdej minucie. Jednak „koffam cie” wystarczy, abyś od nowa nabrała siły i energii do dalszej rozmowy.

Źródło: http://www.essentialbaby.com.au


Komentarze