Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
8 rzeczy, które bez skrępowania możesz powiedzieć gościom odwiedzającym twojego noworodka

8 rzeczy, które bez skrępowania możesz powiedzieć gościom odwiedzającym twojego noworodka


Internetowe fora aż gęste są od opisów irytujących czy niebezpiecznych zachowań, których dopuszczają się goście odwiedzający świeżo upieczonych rodziców i ich maluszka. Co istotne, można zauważyć, że są to zazwyczaj opisy emocji („Byłam wkurzona, bo siedzieli 5 godzin.”), a nie właściwych reakcji („Poprosiłam, żeby już poszli”). Dlaczego boimy się powiedzieć wprost, co nam przeszkadza i na jakie słowa zdecydowanie możemy pozwolić sobie bez wyrzutów sumienia?

„Bo to niegrzeczne”, czyli dlaczego boimy się zwracać gościom uwagę

Cóż, dobrze wychowany człowiek wie, że pewnych rzeczy robić „nie wypada” – na przykład wyprosić kogoś z domu. W dobrym tonie jest wręcz przekonywanie „no co ty, już idziecie? Tak szybko?” nawet, kiedy naprawdę nie mamy na to ochoty. W końcu gość w dom, Bóg w dom!

O ile jednak przedłużanie wizyty i inne kłopotliwe kwestie w innych okolicznościach mogą być tolerowane, o tyle pierwsza wizyta u noworodka i jego rodziców to już coś zupełnie innego. Nie chodzi tylko i wyłącznie o nasz komfort, ale i bezpieczeństwo dziecka.

A zatem – co możesz powiedzieć bez zastanawiania się, czy zachowałaś się niegrzecznie?

1. „Jasne, wpadnijcie zobaczyć Jaśka. Ale tylko się upewnię – jesteście zdrowi? Nikt nie ma kataru?”

Wydawałoby się, że odwołanie wizyty u noworodka w przypadku infekcji potencjalnych gości jest czymś oczywistym, ale życie… życiem. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że zwykły katar, u trzylatka czy dorosłego powodujący tylko dyskomfort, u noworodka mającego słabo rozwinięty układ odpornościowy może rozpocząć poważną serię infekcji. A przecież w grę wchodzi także jedzenie i sen, z którymi tak małe dziecko nie poradzi sobie z zapchanym noskiem!

Nasza rada: Jeśli usłyszysz choć cień zawahania albo słowa w stylu: „No Julka ma jeszcze takie resztki kataru, ale wiesz, już nie zaraża”, zaproś gości w innym terminie. Jeśli się obrażą – to tylko fatalnie świadczy o nich. Zdrowie twojego dziecka jest ważniejsze niż ich ciekawość!

2. „Możesz go wziąć, jasne – tylko umyj ręce, ok?”

Jedyna prawidłowa reakcja na takie słowa to: „jasne!” albo „pewnie, wybacz – nie pomyślałam!”. Jeżeli kogoś urazisz taką prośbą (słuszną, ponieważ na dłoniach przenosimy miliony bakterii), to po prostu… trudno.

3. „Proszę, nie całuj Zuzi”

Trudno coś takiego powiedzieć bliskim osobom – w końcu tymi słodkimi pocałunkami chcą pokazać maluszkowi miłość. Problem w tym, że taka bliskość to dla noworodka bardzo niebezpieczna sprawa.

Nie tak dawno przekonała się o tym jedna z mam w Anglii, Claire Henderson. Jej córeczka została pocałowana przez osobę, która miała opryszczkę, chociaż objawy infekcji nie były jeszcze widoczne. Efektem była hospitalizacja niemowlęcia i wielki strach. W taki sam sposób zainfekowany został Oliver, syn Amy Stinton z Wielkiej Brytanii. Jednak te dzieci ostatecznie udało się wyleczyć. 24-dniowej, zarażonej opryszczką Eloise Lampton – niestety nie.

Nasza rada: Nie czekaj, aż ktoś będzie próbował pocałować twoje dziecko. Od razu poproś, by nikt tego nie robił, bo to bardzo niebezpieczne.

4. „Chcę nakarmić sama”

Niektórym mamom nie przeszkadza, że na czas karmienia piersią ktoś do nich dołączy i umili czas. Są jednak i takie kobiety, które nie wyobrażają sobie obnażania piersi nie tylko przy kuzynie czy bracie, ale także na przykład przy teściowej albo i własnej mamie. Jeśli do nich należysz – powiedz: „Przeproszę was na chwilę, rozgośćcie się, a ja nakarmię Julkę”. Gdy to nie skutkuje i rozpoczyna się rodzinna wycieczka twoimi śladami, pozbądź się skrupułów, mówiąc: „Wiesz co, chciałabym zostać sama”. Możesz też zażartować, np.: „Dziękuję, nie potrzebuję poradni laktacyjnej!”

5. „Kupcie ciasto”

Jeśli masz wybór między drzemką a pieczeniem ciasta między karmieniami noworodka, zawsze wybierz to pierwsze! Nie wahaj się poprosić o pomoc – masz prawo nie mieć czasu i sił na zwykłe obowiązki. No i tak szczerze mówiąc - jeszcze zdążysz namęczyć się w kuchni. Teraz po prostu poproś gości o zakup czegoś pysznego.

6. „Proszę, tylko nie wrzucajcie jej zdjęć na fejsa!”

Twoja nowonarodzona gwiazda na pewno zostanie uwieczniona na milionie zdjęć – nigdy nie było o nie tak łatwo, jak teraz. Część z gości będzie chciało pochwalić się w internecie nowym członkiem rodziny. Jeśli tego nie chcesz, to zdecydowanie o tym uprzedź. Masz do tego prawo. Możesz też powiedzieć: „Nie wrzucajcie ŻADNYCH fotek na Facebooka”, jeśli ktoś zrobił sobie zdjęcie z tobą, a ty wcale nie chcesz pokazywać się w światu w dresach i nieułożonych włosach.

7. „Nie chcę was wyganiać, ale ostatnio mało sypiam i jestem zmęczona”

To największe wyzwanie młodych rodziców – część z nas woli wytrwać za wszelką cenę, niż po prostu zasugerować komuś koniec wizyty. To, jak zrobisz, zależy już od ciebie. Pamiętaj jednak – masz prawo być zmęczona i o tym powiedzieć. I podobnie, jak w poprzednich przypadkach, niewłaściwe jest wówczas tylko obrażenie się osoby, która coś takiego usłyszała. 

Czasem powiedzenie prawdy może być krępujące, ale przecież każdy gość powinien zrozumieć w jakiej jesteście sytuacji. Odwiedziny rodziny i znajomych to świetna atrakcja dla dzieci, ale potrafi rozregulować nam rytm dnia. Jeśli zdarza się to raz na jakiś czas, raczej nie będziemy mieć z tym problemu. Ale jeśli goście zjawiają się częściej, musimy nauczyć się jasno wyrażać swoje zdanie i być asertywnym.


Komentarze