Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
9 rzeczy, które wydarzą się po urodzeniu dziecka

9 rzeczy, które wydarzą się po urodzeniu dziecka


Rodzicielstwo jest czymś cudownym, a zarazem czasami czymś brutalnym. Kiedy po raz pierwszy masz zostać mamą, przygotowujesz się do nowej roli, czytasz książki, uczęszczasz na zajęcia do szkoły rodzenia. Starsze mamy obdarowują Cię uśmiechem, kiedy widzą Twoją rosnącą kolekcję książek o ciąży i macierzyństwie. Czytasz, czekasz i przygotowujesz się  na spotkanie ze swoim dzieckiem. Potem maluch przychodzi na świat i okazuje się, że wszystkie plany i teorie legły w gruzach.

Oto 9 rzeczy, które wydarzą się po urodzeniu dziecka

1. Na początku nie będziesz spać dłużej niż dwie godziny pod rząd

Kiedy czytasz w mądrych książkach, że dzieci mają małe żołądki i muszą być karmione co dwie godziny, jakoś nie uświadamiasz sobie do końca, że dotyczy to też pory nocnej. Wyobraź sobie, że wybija godzina 21.00, a Twoje dziecko jest pełne energii i wigoru. Po raz pierwszy w życiu będziesz pracowała na 24-godzinnej zmianie. Nic dziwnego, że pierwsze tygodnie, a czasami nawet miesiące będą ciężkie i wyjęte z życia.

2. Kupka, siusiu ani wymioty nie będą Ci straszne

Za pierwszym razem możesz poczuć delikatne obrzydzenie. Drugi raz będzie łatwiejszy, a trzeci to już bułka z masłem. Z siusiu, kupką i wymiotami poradzisz sobie jak prawdziwy szef – wszystko pod kontrolą. Nawet te trzy, na pozór nieprzyjemne rzeczy, nie będą Ci straszne. Nawet o 3.30 w nocy poradzisz sobie ze wszystkim bez najmniejszego problemu.

3. Będziesz słyszeć "Czy Twoje dziecko śpi przez całą noc?"

Oj wiele osób będzie zadawało Ci to pytanie. Za pierwszym razem odpowiesz spokojnie, że niemowlę budzi się co 2-3 godziny, jednak dziesiąte i setne takie samo pytanie może wyprowadzić Cię z równowagi. Znajomi będą Cię pocieszać, że ich dwuletni syn śpi bez pobudki od 19:30 do 7:30. Napełni Cię to optymizmem!

4. Stracisz poczucie czasu

Niektóre dni będą się przypominać Dzień Świstaka - karmienie, zmienianie pieluchy, odbekiwanie i kapanie. I tak przez większość czasu. Tak, ziemia nadal będzie się kręcić wokół słońca, ale Twój świat będzie kręci się wokół Twojego małego, uśmiechniętego, gaworzącego maluszka.

5. Twoje ciało ... och, Twoje ciało

Ciąża i urodzenie nowego człowieka to nie lada wyczyn. Ciało kobiety do ciąży i porodu jest odpowiednio przystosowane, ale jednocześnie nikt nie wychodzi z tego bez szwanku. Poród zmieni Twoje ciało na wielu poziomach. Organizm młodej mamy potrzebuje czasu, aby wyzdrowieć po porodzie, i wrócić do dawnej kondycji. Czasami jednak warto zaakceptować pewne zmiany i potraktować je jako coś pięknego i wyjątkowego.

6. Twój dom będzie wyglądał na splądrowany

Kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy będziesz spała w nocy zdecydowanie za krótko. To naturalne, że będziesz potrzebowała drzemki w ciągu dnia. Kiedy przed porodem koleżanki będą Ci radziły, abyś spała kiedy dziecko śpi, uznasz to za niedorzeczne. Przecież możesz w tym czasie posprzątać, umyć naczynia lub wstawić pranie. Jednak codzienne obowiązki okażą się wyzwaniem, a w domu powstanie bałagan. Na początku będziesz tak zmęczona, że zamiast posprzątać będziesz wolała po prostu się zdrzemnąć. Jak temu zaradzić? Poproś o pomoc mamę, siostrę, przyjaciółkę, albo zatrudnij Panią do sprzątania, która pomoże Ci raz w tygodniu.   

7. Staniesz się trochę samotna

Jeśli Twój dom nie jest domem  z rodziną wielopokoleniową, gdy Twój partner pójdzie do pracy, zostaniesz sama z dzieckiem. To naturalne, że pojawią się niespodziewane fale samotności, tęsknota za spotkaniami z przyjaciółkami w klubokawiarni i wypadem na miasto. Nie przejmuj się, z biegiem czasu będziesz już lepiej zorganizowana!

8. Zaczniesz bać się jazdy samochodem

Kiedyś jazda samochodem sprawiała Ci przyjemność. Jednak wyprawa z niemowlęciem to nie lada wyczyn! Dziecko w foteliku samochodowym po 10 minutach jazdy zaczyna się nudzić, wiercić i próbuje uwolnić się z pasów. Końcowym rezultatem jest jej krzyk i płacz. Gorączkowo będziesz próbowała maluszka uspokoić, jednak najczęściej skończy się to zatrzymaniem na poboczu.  

9. Zrozumiesz powiedzenie „tak może kochać tylko mama”

Gdy zobaczysz po raz pierwszy swoje dziecko, poczujesz ogromną i niekończącą się miłość. Do rodziny i przyjaciół będziesz wysyłała niezliczoną ilość zdjęć i filmów. Chociaż będziesz doceniała czas bez dziecka i chwilę odpoczynku, bez przerwy będziesz myślała o swoim maluszku i za nim tęskniła.

Czy w Twoim życiu wydarzyło się te wszystkie 9 rzeczy? A może jeszcze coś innego Cię zaskoczyło? Koniecznie podziel się tym z nami w komentarzu! 

źródło: http://www.essentialbaby.com.au
Źródło zdjęcia: Pixabay.com


Komentarze