Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Co zrobić, by dziecko w przyszłości odnalazło się w każdym miejscu?

Co zrobić, by dziecko w przyszłości odnalazło się w każdym miejscu?


Ania często powtarza, że gdyby nie jej rodzice, nie byłaby teraz tam gdzie jest. Pracuje w międzynarodowej firmie, jest dyrektorem kilku filii w Europie Zachodniej. Lubi swoją pracę i dobrze zarabia. Ale cały czas ma z tyłu głowy to, że gdyby nie dodatkowy angielski, nie byłoby jej łatwo. To dzięki językowi zaraz po studiach mogła zacząć pracę jako młodszy specjalista ds.eksportu. Wie także, że dzięki rodzicom, którzy zawsze ją wspierali, jest osobą pewną siebie i nie boi się wyzwań. 

Rodzice dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej wychować swoje dzieci. Starają się, aby maluch wyrósł na dobrego i porządnego człowieka. Dużą wagę przywiązują również do edukacji, która będzie miała wpływ na dalszą ścieżkę kariery. To, że rodzice troszczą się o swoje dzieci jest jak najbardziej naturalne. Jednak trzymanie dziecka pod kloszem i chronienie go przed całym światem, jest w pewnym sensie wyrządzaniem mu krzywdy. Ważne jest, aby dziecko wyrosło na pewnego siebie, empatycznego człowieka, tak aby w przyszłości potrafiło odnaleźć się w każdym miejscu, nawet za granicą. 

Co zrobić,  by dziecko w przyszłości odnalazło się w każdym miejscu?

1. Samoocena

Samoocena, czyli poczucie własnej wartości, to opinia jaką dana osoba ma na swój temat. To właśnie dzięki stabilnej i dobrej samoocenie człowiek potrafi odnaleźć się w każdym miejscu. Poczucie własnej wartości jest stanem psychicznym, który ma wpływ na postrzeganie własnej osoby. Osobę ze stabilną i dobrą samooceną cechuje właściwa postawa, a także szacunek do samego siebie. Pamiętajcie, że samoocena to rzecz nabyta, a nie wrodzona. Dlatego już od najmłodszych lat, warto w dziecku budować poczucie własnej wartości. Kiedy maluch strzeli gola - bijcie mu brawo, kiedy nauczy się nowego wiersza - pochwalcie go. Pokazujcie dziecku, że jesteście z niego dumni, że jest wspaniałym i wartościowym człowiekiem.

2. Szacunek

Szacunek do siebie i do drugiej osoby jest czymś naprawdę istotnym. Niestety, we współczesnym świecie coraz więcej osób zapomina o szacunku do drugiego. Od pierwszych lat życia, ucz swojego malucha szacunku i właściwego zachowania względem drugiej osoby. Dobre zachowanie zaowocuje na pewno w przyszłości.

3. Radzenie sobie z problemami

Nie chowajcie dziecka pod kloszem, nie chrońcie go przed innymi osobami i całym światem. Nie ignorujcie także jego porażki, niepowodzenia. Nauczcie go jak sobie radzić z problemami, jak się podnosić i walczyć dalej. Osoba, która się nie poddaje i zawsze walczy o swoje, będzie potrafiła odnaleźć się w każdym miejscu.

4. Otwartość, komunikatywność

Otwartość i komunikatywność, to kolejne dwie ważne cechy, które sprawią, że Waszemu dziecku będzie w przyszłości żyło się lepiej. Komunikatywność jest już nawet przydatna w przedszkolu czy szkole. Osoba, która łatwo nawiązuje kontakty ma wielu znajomych, a także wartościowych przyjaciół. Otwartość, której maluch nauczy się w dzieciństwie okaże się niezastąpiona również na studiach i w pracy. 

5. Daj dobry przykład

Dzieci są wspaniałymi obserwatorami. Dawaj dziecku dobry przykład, pokazuj jak należy się zachowywać. Z szacunkiem odnoś się do innych osób i obdarzaj ich szczerym uśmiechem. Bądź osobą komunikatywną, otwartą i szczerą. Naucz dziecko nawiązywać kontakty i pokaż jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

6. Edukacja

Zapewne większość rodziców zdaje sobie sprawę, jak istotna jest edukacja dziecka. Warto zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe, w których uczestnictwo sprawi mu przyjemność. Jeśli zaobserwujecie u swojego dziecka jakieś umiejętności, rozwijajcie je. Wyedukowany i oczytany człowiek, o wiele łatwiej odnajdzie się w każdym miejscu. Tym bardziej warto pomyśleć o szkole językowej dla dziecka. Angielski, hiszpański czy niemiecki z pewnością przyda mu się w życiu. Nauka języków to ich okno na świat.

Rodzice Ani są skromni i przyznają, że robili tylko to co do nich należy. Czuli, że nauka języków, wykształcenie i wsparcie zagwarantuje jej dobrą przyszłość. Starali się by była otwarta i ciekawa świata. Akceptowali nowe pasje, zajęcia dodatkowe, ale również pozwalali zrezygnować, gdy na przykład balet przestał się jej podobać. Starali się również dawać im dobry przykład. I tyle. Ania jest im za to naprawdę wdzięczna.

Źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze