Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Dlaczego niektóre dzieci nie budzą się, aby zrobić siusiu?

Dlaczego niektóre dzieci nie budzą się, aby zrobić siusiu?


Jednorazowa wpadka może zdarzyć się każdemu dziecku. Co jednak zrobić, gdy malec opanował trening czystości w dzień i pięknie zgłasza potrzeby, ale w nocy codziennie siusia jak niemowlę? Jakie mogą być tego przyczyny i co z tym właściwie zrobić?


Zdjęcie: Canva.com

Moczenie nocne – pierwotne czy wtórne?

Najpierw przeanalizujmy dwie różne wersje problemu z nocnym moczeniem. Pierwszy to moczenie wtórne – mówimy o nim, gdy dziecko ma za sobą pewien okres (np. pół roku) budzenia się w nocy za potrzebą. Wówczas przyczyną najczęściej są problemy na tle psychicznym – stres albo trudne czy nowe wydarzenia w życiu dziecka. I z takim problemem zawsze należy udać się do psychologa dziecięcego.

My będziemy dzisiaj pisać o moczeniu pierwotnym, czyli takim bez okresu przerwy. Innymi słowy, gdy w dzień jest super, w nocy – od zawsze – mokra pieluszka.

Moczenie pierwotne – jakie są jego przyczyny?

Jest ich naprawdę sporo! Moczenie nocne może być wywołane nieprawidłowym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego, opóźnieniem dojrzewania kontroli pęcherza, zbyt małym pęcherzem moczowym, niestabilnością mięśni wypieracza, która występuje tylko w nocy albo zaburzeniami snu.

Najczęściej mamy do czynienia z tym ostatnim – dziecko śpi tak głęboko, że jakiekolwiek próby wybudzenia go spełzają na niczym. Wcześniej jednak należy wykluczyć wszystkie medyczne przyczyny – kiedy i jak to zrobić?

Diagnoza – nie wcześniej niż po 5 roku życia

Bardzo często zdarza się, że zaniepokojeni rodzice moczącego się w nocy czterolatka udają się do pediatry, a ten stwierdza: „Rozumiem państwa, ale do ukończenia 5 roku życia nic tutaj nie robimy. Aktualnie mogę zlecić tylko USG pęcherza”. Wynika to z faktu, że moczenie uznaje się za medyczny problem, gdy występuje u dziecka powyżej 5-go roku życia i gdy zdarza się minimum 2 razy w tygodniu. Oczywiście możemy udać się prywatnie do urologa dziecięcego, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że do piątych urodzin problem rozwiąże się sam.

Gdy dziecko skończy już 5 lat, czas na konkretną diagnozę u urologa. W tym celu rodzice muszą najczęściej zapisywać przypadki nocnego moczenia – jak często zdarza się „wpadka”, czy dziecko obudziło się, czy spało dalej w mokrej pościeli, konieczne są także notatki dotyczące ilości przyjmowanych płynów. Na podstawie tych informacji oraz wyników badań (w tym hormonalnych) lekarz ustala, jakie leki należy podać malcowi. Potem już tylko ocenia się ich działanie.

Gdy dziecko się moczy – co możesz zrobić?

Nocne moczenie się dzieci jest ogromnym problemem – szacuje się, że dotyczy on około 15% dzieci w wieku 6 lat, co dziesiątego 7-latka, 2-3% nastolatków oraz… 1% osób dorosłych. Szczególnie trudne jest to dla dzieci w wieku szkolnych. Moczenie się jest dla nich źródłem nie tylko częstego zawstydzenia, ale także powodem rezygnacji z wycieczek, obozów czy noclegów u przyjaciół – czyli najważniejszych rozrywek dla dzieci. Dlatego właśnie trzeba pomóc dziecku jak najszybciej – zarówno poprzez współpracę z urologiem, jak i własne działania.

  • pożegnaj pieluchy

Już, dzisiaj. Będzie to dla rodziny nieprzyjemne i związane z koniecznością nocnych pobudek, ale chodzi tutaj przecież o dobro dziecka. Oddawanie moczu do pieluszki i brak dyskomfortu utrudnia zażegnanie nie tylko mocnego moczenia, ale także zwykłego treningu czystości, co można zauważyć u malutkich dzieci. Od dziś zatem bez pieluch – dziecko musi zacząć odczuwać dyskomfort.

  • wprowadź dobry nawyk

Zanim sam/-a udasz się do łóżka, zawsze zadbaj o to, aby dziecko skorzystało z toalety. I tutaj bardzo ważna rzecz. Część rodziców pozwala dzieciom zrobić siusiu „na śpiocha” – przytrzymując je, by się nie przewróciły lub nie wpadły do toalety, a potem przenosząc do łóżka. To błąd – dziecko powinno się przebudzić na tyle, aby samodzielnie dojść do toalety, skorzystać z niej i wrócić do łóżka. Staraj się je obudzić.

  • nie podawaj napojów dwie godziny przed snem

To lekarskie zalecenie, do którego zdecydowanie należy się stosować – z wyjątkami w okresie choroby i gorączki.

Moczenie nocne – tylko bez stresu!

Trzecie mokre prześcieradło w tygodniu może wyprowadzić z równowagi każdego rodzica. Zanim jednak krzykniesz albo okażesz dziecku irytację, pamiętaj – ono tego nie kontroluje. Tak, jak ty nie kontrolujesz chrapania albo zmiany pozycji przez sen, tak dziecko nie kontroluje tego, że odda mocz. Nie ma na to wpływu – ma go w dzień i wtedy przecież nie siusia.

Złoszczenie się na pociechę nie tylko pogarsza sprawę, ale jest po prostu nieuczciwe. Ono nie wie, co ma zrobić, żeby się obudzić!


Komentarze