Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Dzieci wolne od stresu

Dzieci wolne od stresu 1


Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci i młodzież miały szanse na pełny i harmonijny rozwój. Dziecko odstresowane to dziecko spokojne, skoncentrowane i radosne. Dzieci wolne od stresu - temat konferencji zorganizowanej przez Fundacje Kraina Inspiracji, we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Zostaliśmy zaproszeni i cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym niezwykłym wydarzeniu! Przywieźliśmy nie tylko mnóstwo dobrej energii, ale także ciekawe informacje dla Was rodziców.

Trochę faktów

  • 8 tysięcy dzieci w Polsce leczy się na depresję (NFZ, 2014 r.) a przewiduje się, że te statystyki niestety będą rosły. A ile dzieciaków nie jest zdiagnozowanych?
  • Choroba ta jak i u dorosłych wiąże się z obniżonym nastrojem, zaburzeniami koncentracji oraz trudnościami z zapamiętywaniem.
  • Stres wpływa negatywnie na mózg. Komórki mózgowe dużo szybciej ulegają procesowi starzenia.
  • U dzieci grających w gry komputerowe i przebywające w świecie wirtualnym obserwuje się podwyższony poziom stresu, odizolowanie od świata realnego, zmniejszoną koncentrację, podwyższoną nerwowość, drażliwość.

Ilość bodźców, oczekiwań, czy wymagań ze strony świata przerasta dzieci. Mając pod swymi skrzydłami małe dziecko staramy się jeszcze być wyczuleni na sygnały płynące od niego. Niestety, wraz z bezlitosnym upływem czasu zaczynamy być głusi na potrzeby małych podopiecznych, zapominając o tym, że ich samopoczucie jest zależne od otoczenia i płynących z niego bodźców. Bodźców, które są coraz częściej negatywne. Obserwując najbliższe otoczenie, dostrzegamy grupę, której kręgi poszerzają się w zastraszającym tempie. To dzieci, które nie radzą sobie z przytłaczającym ich stresem. Dzieci, u których występują już zaburzenia zachowania, jedzenia i snu, kłopoty z nauką, wycofanie, okaleczanie się, stany depresyjne, problemy z koncentracją i pamięcią, tiki, stany lękowe i wiele innych. Posiłkując się również własnymi, nierzadko negatywnymi doświadczeniami ze stresem wiemy, że umiejętność radzenia sobie z nim jest kluczowa dla zdrowia i szczęśliwego życia.

"Stres nie jest potrzebnym, ani korzystnym elementem wychowywania. Długotrwały wpływ porażonego nim układu nerwowego niezwykle silnie zaburza fizjologię, stabilność emocjonalną i funkcję poznawczą"
Sh. Davidow

To  właśnie na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za tych najmłodszych i to my powinniśmy zrobić, wszystko, aby przyszłe pokolenia potrafiły radzić sobie ze stresem i miały szansę na zdrowy, harmonijny rozwój oraz szczęśliwe dzieciństwo, a później dalsze życie. W szkole nasze dzieci zdobywają wiedzę, ale to od nas rodziców uczą się mądrości życiowej.  Można to ugryźć jednym zadaniem:

Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko

Jak mówiła Dagmara Skalska nie mamy wpływu na to co do nas wpływa, na to co przynosi życie, ale mamy wpływ na to jak sobie z tym radzimy, co myślimy, co czujemy, jakie mamy podejście. To nasze podejdzie, ten nasz intymny wewnętrzny świat jest generatorem naszego szczęścia. Wszyscy prelegenci byli zgodni co do tego, że nasze szczęście i optymizm udziela się dzieciom. One często powielają nas schemat myślowy. Dlatego jak podkreślał Wojciech Eichelberger autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości kluczowym jest nauczenie dziecka radzenia sobie ze stresem. 

Jak to zrobić?

Krok 1: Określcie źródło stresu
Nie możesz bagatelizować problemów dziecka, nawet jeśli wydają się tobie błahe. Podejdź do nich poważnie. Zdarza się, że nazwanie przyczyny już przynosi ulgę i obniża napięcie. Jeżeli jednak tak się nie dzieje - identyfikacja źródła stresu jest podstawą do podjęcia dalszych kroków.

Krok 2: Zastanówcie się wspólnie z dzieckiem nad rozwiązaniem problemu
Stres u dzieci pojawia się najczęściej jeśli nie potrafią znaleźć rozwiązania danego problemu lub rozwiązanie wydaje im się trudne i przerastające ich możliwości. Wiele dzieci zamiast stawiać czoła problemom po prostu liczy na to, że one znikną wraz z upływającym czasem. Ale zamiast tego małe problemy przeobrażają się w większe komplikacje, gdyż w porę nie zostały rozwiązane. Naucz dziecko analizować sytuację oraz możliwości wyjścia z niej. Obowiązkiem rodzica jest okazywanie dziecku wsparcia w procesie radzenia sobie z problemem.

Krok 3: Naucz dziecko myśleć realnie
Dzieci i młodzież mają tendencję do wyolbrzymiania problemów. Wydaje im się, iż dana sytuacja wygląda gorzej niż jest to w rzeczywistości. Pomóż dziecku podejść do problemu w sposób realistyczny: omów jego rzeczywisty stan, zastanówcie się nad ewentualnymi konsekwencjami, pomyślcie nad rozwiązaniami, a także porozmawiajcie o emocjach towarzyszącym dziecku i wszystkim osobom uwikłanym w dany problem. Powtarzaj dziecku, że zawsze jest wyjście nawet z najbardziej skomplikowanej sytuacji. Nie oceniaj emocji, które towarzyszą dziecku w sytuacji stresowej. Najważniejsze są słowa wsparcia oraz gotowość do wysłuchania dziecka oraz do rozmowy. Zachęcaj dziecko do wewnętrznych przemyśleń. To co przychodzi na myśl twojemu dziecku opiera się na twoich słowach. Pamiętaj, aby mówić o dziecku w życzliwie.

Krok 4: Naucz dziecko sposobów na rozładowanie stresu
Dziecko nie potrafi stawić czoła sytuacjom stresującym w sposób zdrowy. Dlatego koniecznym jest nauczenie dziecka identyfikowania i nazywania emocji. Jednymi z bardzo stresujących sytuacji w życiu dziecka są kłótnie z rodzicami, rodzeństwem, kolegami, a nawet nauczycielami. Krzyki, płacz, agresja, niezdrowy wybuch emocji – to zachowania mocno obciążające organizm. Aby zacząć je kontrolować warto nauczyć dziecko sztuki rozmawiania, mówienia o swoich emocjach, a także asertywności w stosunku do sytuacji konfliktowych. Dobrze jest również podać dziecku kilka sposobów na radzenie sobie z trudnymi odczuciami i na rozładowywanie nerwów.

Krok 5: Dawaj dziecku dobry przykład radzenia sobie ze stresem
Jesteś najważniejszym wzorem dla dziecka. Świadomie, czy też nie, dziecko koduje zachowania występujące w domu rodzinnym. To, w jaki sposób Ty radzisz sobie ze stresem będzie bazą dla zachowań dziecka. Pracuj więc nad swoim zachowaniem równowagi i harmonii. Na to nigdy nie jest za późno.

Krok 6: Prowadź zdrowy styl życia
Zdrowy styl życia ma wielki wpływ na naszą psychikę i utrzymanie organizmu w dobrej formie. Zbilansowana dieta, ćwiczenia fizyczne oraz odpowiednia ilość snu stanowią podstawę do zwiększenia odporności na czynniki stresujące. Ogranicz cukier w diecie dziecka i koniecznie zapewnij mu ruch. Idzie po przedszkolu, szkole na rower, biegajcie lub pływajcie. Każda forma ruchu będzie zbawienne. Dopiero po takim wysiłku organizm może się zregenerować i właściwie funkcjonować.

Dzieci bardziej niż naszych pieniędzy, potrzebują naszego czasu i uwagi. Wspólne, aktywne spędzanie czasu jest doskonałym sposobem na budowanie relacji. Nie zapominajmy też o przytulaniu, które daje moc. Okazujmy sobie czułości, życzliwości i przede wszystkim, uczmy się szczerze ze sobą rozmawiać. Postaraj się poświęcić przynajmniej 30 min. dziennie tylko dla dziecka. Jeśli będzie czuło się ważne i kochane, na pewno wyrośnie na odpornego na stres dorosłego człowieka. I pamiętaj:


Komentarze


Anna Koźmińska /

ach ten stres...dzieci już od najmłodszych lat są na niego narażone. Zarówno przez rodziców jak i przez szkołę. Ale przed wszystkim ich nie uchronimy, więc warto nauczyć je sobie z nim radzić i pokazać jak rozładować emocje przez sport