Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Jak budować w dziecku pewność siebie?

Jak budować w dziecku pewność siebie?


Pewność siebie, czyli inaczej poczucie własnej wartości to opinia jaką dziecko ma na swój temat.  Samoocena zaczyna kształtować się już we wczesnym dzieciństwie, dlatego od samego początku warto zacząć budować w dziecku pewność siebie. Tylko maluchy, które mają duże poczucie własnej wartości dążą do celu, są ambitne i nie boją  się poznawać otaczającego je świata, a wręcz przeciwnie są go bardzo ciekawe. Nie wiesz do końca jak powinnaś budować w dziecku pewność siebie? Na nas zawsze możesz liczyć! Podpowiedzi już na Was czekają.

Jak budować w dziecku pewność siebie?

Okazywanie uczuć

Poczucie miłości i bezpieczeństwa jest dla maluchów bardzo istotne. Każdy z nas chce się czuć kochany, a dzieci tym bardziej. Dlatego postaraj się jak najczęściej okazywać dziecku miłość, przytulać i spędzać z nim czas. Wszystkie dzieci uwielbiają wspólne zabawy i wygłupy na dywanie. Zabawa na poduszki to dla Waszych pociech ogromy wyraz miłości. Bo dla dzieci o wiele bardziej liczą się czyny niż słowa. Jednak mimo wszystko nie zapomnijcie mówić im, że są dla Was całym światem, a Wasza miłość jest bezgraniczna.

Nie śmiej się z uczuć dziecka

W pewnym momencie życia Waszego malucha, przychodzi czas kiedy dziecko zaczyna się wstydzić. Kiedy odwiedzą Was goście chowa się pod stół, a w sklepie schowa się za Twoimi nogami? Pamiętaj, żeby nigdy w takich sytuacjach nie śmiać się ze swojego malucha. Pokazuj dziecku, że rozumiesz i szanujesz jego uczucia. Jednak zawsze spróbujcie wspólnie znaleźć rozwiązanie z każdej nawet najbardziej wstydliwej sytuacji.

Nigdy nie porównuj

Nigdy, przenigdy nie porównuj do nikogo swojego dziecka. Unikaj zdań „Spójrz jaki Piotruś jest uśmiechnięty, a Ty tylko płaczesz” , „Zobacz jak Ania ładnie maluje, a Ty?”. Każdy z nas jest inny, indywidualny i niepowtarzalny. Dlatego nigdy nikogo nie można porównywać z koleżankami, kolegami ani innymi osobami. Dotyczy się to zarówno cech pozytywnych jak i negatywnych. Jeżeli będziecie ciągle wychwalać swojego malucha, poczuje się lepsze od pozostałych dzieci, a tym samym zacznie się wywyższać. Takie zachowanie nie jest mile widziane i może spowodować, że rówieśnicy odwrócą się od Twojej pociechy. Także pamiętajcie – porównaniom mówimy stanowcze nie!

Pozwól dziecku podejmować decyzje

Już od pierwszych lat życia pozwól dziecku samodzielnie podejmować decyzje. Nie mamy tutaj na myśli ważnych i kluczowych decyzji. Jednak zapytaj co maluch chciałby zjeść na śniadanie „Co chcesz zjeść na śniadanie kanapki czy płatki na mleku”? Wieczorem wspólnie szykujcie i wybierajcie ubranka jakie dziecko założy następnego dnia do przedszkola. Możesz zapytać również: Chcesz iść na warsztaty czy do kina?  Pamiętaj jednak, żeby cały czas kontrolować sytuację. Nie dawaj dziecku zbyt dużego wyboru, dwie, trzy propozycje w zupełności wystarczą. Nie pytaj także: „ Co chcesz zjeść na śniadanie” bo Twoja pociecha może odpowiedzieć „czekoladę” i wówczas pojawi się problem. Dziecko jednak musi czuć, że może podejmować decyzje, że ma wpływ na wiele rzeczy, które mimo iż dla Ciebie są błahostką, dla niego są bardzo istotne.

Doceniaj i chwal

Niezależnie od tego jaki jest efekt końcowy i czy dziecku udało się wykonać zadanie do końca, chwal i doceniaj to co robi.  Naucz malucha, że nie zawsze efekt końcowy jest najważniejszy ale chęć, starania i praca.  Ucz także dziecko akceptować porażki i daj wiarę, że następnym razem uda mu się zadanie wykonać do końca. To będzie bardzo pomocna cecha w jego dalszej edukacji. Nie zawsze przecież będzie dostawać piątki i szóstki.

Błędy to ludzka rzecz

Pozwól dziecku popełniać błędy, przecież każdy z nas je popełnia. Nie chroń przed otaczającym go światem, nie trzymaj pod kloszem. Jeżeli będziesz robiła wszystko, aby uchronić malucha przed popełnieniem błędu, przed porażką zabierzesz mu naprawdę cenną naukę. Takie dziecko w późniejszym życiu będzie miało naprawdę o wiele trudniej. Zawsze bądź, wspieraj ale pozwól się czegoś nauczyć i zrobić coś samemu.

Budowanie pewności siebie należy zacząć już od początkowych lat życia. Nie krytykuj, pozwól popełniać błędy, chwal i bezgranicznie kochaj! A Twoje dziecko wyrośnie na wspaniałego człowieka!


Komentarze