Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Jak nauczyć dzieci  korzystania z zegarka?

Jak nauczyć dzieci  korzystania z zegarka?


Nauka czasu to dla dzieci trudny orzech do zgryzienia. Ale Ty jako rodzic, poprzez zabawę, możesz nauczyć dziecko określania czasu. Zanim zaczniecie przygotowywanie swojego pierwszego zegara, upewnij się, że Twoje dziecko zna podstawy.

Część 1 Podstawy są najważniejsze

 1. Poćwiczcie liczenie do 60. Dzieci muszą umieć policzyć do 60, oczywiście we właściwej kolejności, aby rozpocząć naukę czasu. Poproś dziecko, aby na kartce papieru zapisało liczby od 1 do 60. Podczas pisania każdej liczby poproś, aby wypowiedziało ją głośno.
 2. Ćwiczcie liczenie co 5. Opanowanie liczenia co 5 sprawi, że uczenie się czasu będzie o wiele łatwiejsze. Niech Twoje dziecko zapisze na kartce papieru liczby „co 5” od 0 do 60.
 3. Naucz dziecko ogólnej koncepcji czasu. Ogólne pojęcia czasu kryje się pod słowami poranek, południe, wieczór i noc. Zapoznaj swoje dziecko z tymi zagadnieniami, łącząc każdą porę dnia z pewnymi czynnościami. Następnie zapytaj dziecko, kiedy mają miejsce poszczególne czynności np.: "Kiedy jemy śniadanie?”, „O jakiej porze dnia bierzemy kąpiel?” Możesz przygotować, narysować dzienny harmonogram, który dla Twojego dziecka będzie pomocną wizualizacją.  

Część 2 Przygotujcie zegar

 1. Do przygotowania zegara analogowego, będziecie potrzebować papierowego talerzyka. Usiądź przy stole i podekscytowanym głosem powiedz: "Zgadnij, co teraz będziemy robić? Zrobimy nasz własny zegar!”
 2. Poproś dziecko, aby złożyło papierowy talerzyk na pół, najpierw wzdłuż, a potem wszerz. Papierowy talerzyk powinien mieć na środku zgięcie w kształcie krzyża, który posłuży Wam  jako punkt odniesienia.
 3. Naklejki – literki, przyklejcie na przygotowywanym zegarze. Niech Twoje dziecko umieści naklejkę w górnej części tarczy zegarka, tam gdzie powinna znajdować się liczba 12. Następnie przyklejcie liczby 3, 6 i 9.
 4. Uzupełnijcie brakujące liczby w zegarze. Jako odniesienie może posłużyć Wam prawdziwy zegar analogowy.
 5. Stwórzcie wykres kołowy na zegarze. Niech Twoje dziecko narysuje linie, które biegną od środka zegara do każdej liczby (godziny). Poproś dziecko, aby pokolorowało każdy wycinek koła kredką  innego koloru.
 6. Wykonajcie wskazówki zegara. Narysuj wskazówki zegara i poproś swoje dziecko, aby je wycięło. Jeśli dziecko jest jeszcze za małe, aby posługiwać się nożyczkami, wytnijcie je razem. 
 7. Przymocujcie wskazówki. Przyłóż stworzony przez Was zegar papierowy do prawdziwego zegara analogowego. Pokaż dziecku jak dobrze wywiązało się z powierzonego mu zadania.

Część 3 Nauka godzin

 1. Wyjaśnij dziecku różnicę pomiędzy wskazówkami zegara – krótką wskazówką  godzinową, a długim  minutnikiem.
 2. Skieruj wskazówkę godzinową na każdą liczbę, powiedz głośno, którą godzinę wskazuje i poproś dziecko, aby powtórzyło. Możesz powiązać godzinę z czynnościami, które zazwyczaj w danym czasie wykonujcie.  "Teraz jest godzina 8, o tej porze zawsze idziemy do przedszkola
 3. Pobawcie się. Opowiadaj  o czymś co robicie w ciągu dnia i poproś, aby dziecko ustawiło właściwą godzinę.

Część 4 Zaawansowane wyjaśnienia

 1. Wyjaśnij podwójne znaczenie liczb. Wyjaśnij, że liczba 1 oznacza również 5 minut, a liczba 2 to również 10 minut. Na początku może okazać się to dla dziecka dość skomplikowane. Aby pomóc dziecku zrozumieć tę koncepcję udawaj, że liczby są podwójnymi agentami z tajną tożsamością. Powiedz dziecku, że tajna tożsamość numeru 1 wynosi 5. Następnie poproś o zapisanie małej liczby 5 obok 1. Analogicznie przypiszcie pozostałe liczby.
 2. Wyjaśnij rolę minutnika. Powiedz dziecku, że tajne tożsamości liczb pojawiają się, wówczas gdy długa wskazówka na nie wskazuje. Ustaw minutnik na liczbie 2 i powiedz "To jest 10 minut." Następnie ustaw minutnik na 3 i powiedz "To jest 15 minut."
 3. Gdy Twoje dziecko zrozumie działanie minutnika, musisz nauczyć je, jak czytać godziny i minuty razem. Zacznij od prostych przykładów, takich jak 1:30, 2:15, 5:45 i tak dalej.
 4. Gdy Twoje dziecko zrozumie przedziały 5-minutowe, dodaj pozostałe cztery liczby pomiędzy każdym interwałem. Zacznij od wpisania 1, 2, 3 i 4, zachęć dziecko do uzupełnienia pozostałych minut. Następnie ustaw wskazówkę minutową na liczbie 4, a wskazówkę godzinową na liczbie 3. Powiedz dziecku, że zegar wskazuje godzinę 3:04. Powtarzaj, tłumacz do momentu, w którym dziecko już wszystko zrozumie.
 5. Gdy Twoje dziecko opanuje odczytywanie godzin na przygotowanym przez Was zegarze, odczytujcie godziny z prawdziwego zegara.

źródło: https://www.wikihow.com


Komentarze