Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Jak nauczyć dziecko jeździć na rowerze? Poradnik krok po kroku.

Jak nauczyć dziecko jeździć na rowerze? Poradnik krok po kroku.


Jazda na rowerze to coś, czego chcą się nauczyć niemalże wszystkie dzieci. Chociaż naukę można by było rozpocząć od przyczepienia do roweru dodatkowych kół, eksperci zalecają jednak usunięcie pedałów. Dzięki temu dziecko nauczy się utrzymywania równowagi. Bez względu na to, jaką technikę wybierzecie, pamiętajcie, że Waszym zadaniem jest pomóc dzieciom, a nie ich zmuszać i na nich naciskać.

Jak nauczyć dziecko jazdy na rowerze?

Część 1. Przygotowanie dziecka i roweru

 1. Szkolenie rozpocznij jeśli zauważysz, że Twoje dziecko jest przygotowane fizycznie i emocjonalnie. Niektóre dzieci równowagę i fizyczne umiejętności, które są niezbędne do jazdy na rowerze nabywają w wieku 4 lat, a większość dopiero w wieku 6 lat. Każde dziecko jest inne, poczekaj aż Twoje dziecko będzie wystarczająco sprawne fizycznie, aby poradzić sobie z balansowaniem na rowerze. Nie spiesz się ani nie zmuszaj, a zamiast tego zachęcaj i motywuj. Szkolenie rozpocznij kiedy nadejdzie odpowiedni czas.
 2. Do nauki jazdy użyj roweru, który pozwoli dziecku postawić stopy na ziemi. Dla większości dzieci w wieku około 5 lat, najodpowiedniejszy jest rower o średnicy kół od 14 do 16 cali (36 do 41 cm). Kiedy maluch usiądzie na siedzeniu, jego całe stopy powinny leżeć na ziemi. Nauka na rowerze, który jest za duży lub za mały, nie wpłynie korzystnie.
 3. Wyjmij pedały z roweru. Może wydawać Ci się to nieco dziwnie, ale zdejmowanie pedałów pozwoli dzieciom skupić się na balansowaniu na rowerze podczas jazdy do przodu. Dzieci odpychają się stopami i nimi też hamują. Jeśli nie chcecie odkręcać pedałów, możecie kupić rower bez nich „biegówkę”, ale zwykle jest to niepotrzebny wydatek.
 4. Po dodaniu kółek szkoleniowych dzieci uczą się poszczególnych czynności, które są dla nich łatwiejsze - pedałowania, kierowania i hamowania. Jednak najtrudniejsza część - równowaga - pozostaje na koniec.  Jeśli najpierw będziecie uczyć się utrzymywania równowagi, pozostałe elementy będą dla dziecka bułką z masłem. Jeśli jednak naprawdę wolisz używać kół treningowych, staraj się nie używać ich dłużej niż przez tydzień lub dwa. W przeciwnym razie dziecko nauczy się złych nawyków, których będzie musiało się potem oduczyć.
 5. Wybierz płaski, otwarty, utwardzony teren. Chodniki i ulice oferują zbyt wiele rozrywek i potencjalnych niebezpieczeństw. Poszukaj pustego, dużego parkingu. Wielkie pole trawy może wydawać się kuszące, ponieważ amortyzuje upadki. Jednak dla małych dzieci jazda po trawie jest zbyt ciężka. Ziemia jest również znacznie bardziej wyboista niż typowy parking.
 6. Używaj odpowiednio dopasowanego kasku i ochraniaczy. Wybierz kask, który jest przeznaczony do jazdy na rowerze. Powinien przylegać dość ciasno do głowy, a odległość od brwi  dziecka do jego przodu nie powinna wynosić więcej niż 2 palce. Nie zapomnij również o ochraniaczach na kolana i na łokcie. Rękawice rowerowe mogą również okazać się pomocne, zwłaszcza podczas upadku.

Część 2. Trening równowagi

 1. Opuść nieco siedzenie, aby dziecko mogło odepchnąć się od ziemi. W przypadku treningu bez pedałów, kolana powinny być lekko ugięte, a stopy muszą dotykać ziemi.
 2. Trzymaj dziecko, a nie rower! Połóż dłonie na ramionach, plecach lub szyi, nie ściskaj zbyt mocno. Jeśli maluch potrzebuje nieco więcej wsparcia, złap go pod pachami. Twoim celem jest uspokoić i asekurować dziecko, a nie trzymać w pozycji pionowej lub popychać do przodu.
 3. Nadeszła pora, aby dziecko zaczęło się odpychać. Poinstruuj je, aby używało obydwu nóg, aby popchnąć się do przodu. Pozwól dziecku kierować kierownicą, aby mogło nauczyć się nad nią kontroli.  
 4. Powiedz dziecku, aby patrzyło przed siebie, a nie w dół. Większość maluchów  będzie prawdopodobnie patrzyło na kierownicę lub przednie koło, a być może nawet na pedały.
 5. Kiedy odpychanie się stopami i utrzymywanie równowagi macie już opanowane, ponownie zamontuj pedały i podnieś siedzenie.

Część 3. Asekuracja podczas pedałowania

 1. Naucz dziecko pozycji startowej. Ustaw pedały tak, aby jeden był lekko nad i przed drugim.
 2. Trzymaj dziecko i zachęć, aby postawiło dominującą stopę na pedale. Powiedz, aby odepchnęło się i jednocześnie podniosło i położyło drugą stopę na pedale. Przypomnij, aby kontrolowało kierownicę i patrzyło do przodu. Ćwicz z dzieckiem, dopóki nie nabierze pewności siebie.
 3. Ogranicz kontrolę, ale pozostań przy dziecku. Pierwsze próby pedałowania Twojego malucha będą prawdopodobnie trwały krótko. Jednak  z biegiem czasu coraz pewniej pędzie jechał do przodu.
 4. Upewnij się, że wie jak kierować i jak się zatrzymać. Należy dokładnie  poćwiczyć używanie hamulców - zarówno pedałowych, jak i ręcznych - zarówno przed jak i podczas jazdy.
 5. Trzymaj się blisko, dopóki dziecko nie będzie pewne swojej jazdy. Niektóre dzieci będą chciały wystartować i zostawić Cię daleko w tyle, podczas gdy inne czują się lepiej jak jesteś obok nich.
 6. Kiedy dziecko spadnie, przewróci się, udawaj, że wszystko jest w  porządku. Jednak nie przesadzaj z rozpieszczaniem lub pocieszaniem. Powiedz coś w stylu "Whoops! Czy wszystko w porządku? Wszystko wydaje się w porządku, więc wracamy na rower i jeszcze raz spróbujemy - świetnie Ci idzie!

Część 4. Nie zmuszaj dziecka do nauki jazdy na rowerze

 1. Zakończ sesję treningową, gdy przestanie być już dla dziecka zabawą. Niektóre dzieci nauczą się  jeździć na rowerze w godzinę, a innym zajmie to kilka dni. Jeśli maluchy nie wykazują zainteresowanie podczas nauki,  spróbuj ponownie za kilka dni.
 2. Nie ustalaj terminów ani nie wywieraj nadmiernego nacisku. Pomóż swojemu dziecku nauczyć się jeździć na rowerze w tempie, które jest dla niego odpowiednie. Próba zmuszenia i namawiania może przynieść odwrotny skutek.

Nigdy nie mów dziecku takich rzeczy jak:

"Wszyscy Twoi przyjaciele jeżdżą na rowerach, nadszedł czas żebyś też się tego nauczył."
"Twoja siostra nauczyła się jeździć w ciągu godziny.”
"Zostaniemy tutaj cały dzień, dopóki się tego nie nauczysz."
"Chcesz być dużym dzieckiem, prawda? Cóż, duże dzieci jeżdżą na rowerach."

 1. Bądźcie pozytywnie nastawieni przez cały czas. Nauka jazdy na rowerze powinna być zabawą, a nie obowiązkiem. Chwalcie dziecko za każdym razem.  

Mów takie rzeczy jak:

"W ten sposób utrzymasz rower w równowadze - dobra robota!
"Zrobiłeś dobrą robotę, uchroniłeś się od upadku. Staraj się następnym razem nie skręcać kierownicy tak ostro."
"Będziemy wkrótce mogli jeździć rowerem do kawiarni na lody!"

Jeśli to konieczne, niech ktoś inny uczy Twoje dziecko. Niektóre dzieci po prostu lepiej reagują na nauczyciela, który nie jest rodzicem. Nigdy się nie obwiniaj i nie czuj się źle. Pamiętaj, że jedynym celem jest nauczenie dziecka jazdy na rowerze. Potem będziecie razem wybrać się na wiele przejażdżek rowerowych!

źródło: https://www.wikihow.com
Źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze