Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Jak wybrać najlepsze nosidełko dla dzieci?

Jak wybrać najlepsze nosidełko dla dzieci?


W ostatnich czasach nosidełka dla dzieci zaczęły cieszyć się coraz to większą popularnością. Niemalże na każdym kroku, na zakupach, w parku, w galerii handlowej, można zobaczyć rodzica, który w nosidełku niesie swojego malucha. Czy naprawdę warto to robić? Przeciwników jak i zwolenników takiego rozwiązania jest zapewne wielu. Nie mylmy jednak profesjonalnego, odpowiednio dobranego nosidełka z tak zwanym „wisiadłem”.

Nosidełko ergonomiczne, a „wisiadło”

Nosidło, to nowoczesny gadżet ułatwiający rodzicom życie, który przeznaczony jest dla dzieci, które same stabilnie siedzą. Noszenie w nosidle trzymiesięcznego niemowlęcia jest czymś niedopuszczalnym. Dla tak malutkich dzieci przeznaczone są specjalne chusty, które gwarantują dziecku bezpieczeństwo i zapewniają bliskość mamy.

Wiele osób twierdzi, że noszenie stabilnie siedzącego dziecka w chuście, może wyrządzić mu krzywdę i źle wpłynąć na jego rozwój. Odpowiednio dobrane nosidło ergonomiczne, a nie potocznie zwane przez rodziców „wisiadło” nie wyrządzi dziecku żadnej krzywdy.

Najlepszym z punktu widzenia wspierania rozwoju dziecka są nosidła ergonomiczne. Nosidła te wykonane są z miękkich, dobrych jakościowo tkanin, które dopasowują się do dziecka. Charakteryzują  szerokim pasem, zapinanym pod pupą i kolanami maluszka. Swoim wyglądem przypominają plecak, posiadają szerokie ramiona i pas biodrowy.

Jak wybrać nosidło ergonomiczne?

Podczas wyboru nosidła należy zwrócić uwagę na kilka, bardzo istotnych elementów.

 • Sprawą kluczową jest odpowiednie dopasowane nosidła do rozmiaru dziecka. Maluch powinien w nim siedzieć, a nie wisieć. Szczególną uwagę należy zwrócić na układ nóżek, a dokładniej na kąt ugięcia nóżek względem tułowia, który powinien wynosić 90-110 stopni. Co ciekawe, kolana dziecka powinny być wyżej niż jego pupa. Nosidło powinno dokładnie obejmować plecy dziecka, uniemożliwiając przechylanie mu się na boki. Należy również zwrócić uwagę na oparcie dla główki, które dostępne jest tylko w niektórych modelach.

 • W sklepach dostępne są nosidła miękkie i sztywne. Jedynym słusznym rozwiązaniem są nosidła wykonane z miękkich, przyjaznych materiałów, które zapewniają dziecku komfort i wygodę.  

 • Nosidło powinno zapewniać dziecku bezpieczeństwo, a także powinno dać możliwość przytulenia się do mamy, zrelaksowania i odpoczęcia.

Od kiedy do kiedy można nosić dziecko w nosidle?

Fizjoterapeuci zalecają, aby w nosidle nosić dzieci, które potrafią stabilnie siedzieć. Zbyt wczesne noszenie maluszka w nosidle jest ryzykowne. Delikatny kręgosłup dziecka jest o wiele bardziej narażony na przeciążenia, które mogą doprowadzić do zniekształcenia kręgosłupa. Panel nosidła wymusza również zbyt szerokie odwiedzenie nóżek, które nie jest wskazane u takich maluszków. Rodzice, którzy już od niemalże pierwszych dni życia dziecka, chcą nosić je blisko siebie powinni zdecydować się na chustę. Daje ona możliwość przygięcia nóżek blisko siebie, a także o wiele bardziej otula i przytula maluszka do rodzica.

W nosidle ergonomicznym można również nosić starsze dzieci, należy jednak wybrać to, o odpowiednim rozmiarze. Na rynku dostępne są nosidełka ergonomiczne dla starszaków, których waga nie przekracza 27kg. Te modele są wręcz stworzone dla maluchów, które zaczęły już chodzić do przedszkola.

Przodem czy tyłem do świata – jak nosić dziecko w nosidle?

Zdarzają się rodzice, którzy aby zaspokoić ciekawość dziecka, noszą je w nosidle przodem do świata. Ustalmy, jest to niewłaściwa pozycja!

Noszenie dziecka przodem do świata, może wyrządzić mu wiele krzywdy.

 • Maluch nie może ułożyć się w pozycji fizjologicznej, tak zwanej pozycji żabki, z zaokrąglonymi plecami i lekko podkurczonymi nóżkami.
 • Nóżki dziecka zwisają bezwładnie bez żadnego podparcia.
 • Cały ciężar ciała dziecka skupia się na kroczu, w wyniku czego nosidło ergonomiczne zaczyna pełnić funkcję szkodliwego „wisiadła”.
 • Głowa dziecka nie jest zabezpieczona i nie ma żadnego podparcia. Gdy maluszek zaśnie, jego główka zwisa bezwładnie.
 • Dziecko noszone przodem do świata narażone jest na nadmiar bodźców, a jego układ nerwowy jest przez cały czas stymulowany. Przestraszony, zlękniony maluszek nie mamożliwości przytulenia się do rodzica.
 • Maluszek noszony przodem do świata odgina swoje plecy do nienaturalnej pozycji. Może to spowodować ból pleców i dyskomfort. Należy również wspomnieć, że takie umiejscowienie nosidła jest niewygodne dla rodziców i po pewnym czasie doprowadzi do bólu pleców.

Zalety noszenia dziecka w nosidle

Noszenie dziecka, w odpowiednio dobranym nosidle ergonomicznym niesie za sobą wiele zalet, zarówno dla maluszka jak i rodziców.

 • Nosidło ułatwia rodzicom spacery, podróżowanie, czy wykonywanie zwykłych zajęć w domu. Bywają takie dni, że dziecko najchętniej nie odklejałoby się od mamy. Noszenie dziecka w nosidle sprawia, że mama ma wolne ręce i może w tym czasie coś zrobić. A chodzenie po górach, czy spacer po lesie będzie dla Was wszystkich prawdziwą przyjemnością i doskonałą opcją na spędzanie czasu z rodziną.
 • Zapewnia poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Dzieci noszone w nosidle mogą przytulić się do mamy i słuchać bicia jej serca. Maluszek uspokoi się i nawet ząbkowanie nie będzie dla niego aż tak straszne.
 • Dziecko noszone porusza się we wszystkich płaszczyznach, dzięki czemu stymulowany jest jego układ równowagi.

Noszenie w nosidle niesie za sobą wiele zalet i korzyści. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na jego jakość i wybrać to, które jest profesjonalnym nosidłem, a nie szkodliwym „wisiadłem”.


Komentarze