Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Jak wybrać najlepsze przedszkole dla mojego dziecka?

Jak wybrać najlepsze przedszkole dla mojego dziecka? 1


Zamierzasz w tym roku zapisać swoje dziecko do przedszkola, ale ciągle nie możesz zdecydować, która placówka będzie dla niego najlepsza? Przede wszystkim musisz wiedzieć, że większość rodziców również ma taki problem. Każdy chce, aby jego największym skarbem zajmowały się najlepsze opiekunki. Chce także, by maluch prawidłowo się rozwijał, uczestniczył w ciekawych zajęciach, spędzał czas na świeżym powietrzu. Jak wybrać to najlepsze przedszkole?


zdjęcie: Przedszkole Zygzak w Kielcach

Przede wszystkim musisz zdecydować, czy chcesz posłać dziecko do przedszkola niepublicznego czy publicznego. Oczywiście weź pod uwagę fakt, że placówki państwowe pękają w szwach i szansę na dostanie się do nich są niewielkie. Pomyśl także, czy chcesz, aby w przedszkolu Twoje dziecko uczyło się zgodnie z pedagogiką Montessori albo miało więcej zajęć językowych,  lub sportowych. Jeśli tak, od razu zdecyduj, jaki rodzaj przedszkola bierzesz pod uwagę.

Na co zwracać uwagę wybierając przedszkole dla dziecka?

1. Kadra - dowiedz się, kto będzie zajmował się Twoim dzieckiem, jak opiekunki podchodzą do dzieci. Podpytaj znajomych, poszukaj opinii na grupach dla mam (oczywiście podchodząc do nich z dystansem). Wybierz się na rozmowę w przedszkolu lub skorzystaj z dni otwartych (zazwyczaj organizowane są w marcu). Ważne, by dziecko  w przedszkolu czuło się bezpiecznie i komfortowo. Inaczej nie będzie chciało zostać w nim więcej niż 5 minut. Zobacz, jak panie w przedszkolu reagują na płacz dzieci - zajmują się maluchem czy może pozostawiają go samemu sobie.

2. Wyżywienie - sprawdź, skąd pochodzi jedzenie podawane maluchom w przedszkolu i jakiej jest ono jakości. Placówka może mieć własną kuchnię lub korzystać z cateringu. Zazwyczaj na stronach internetowych można sprawdzić menu przedszkolaków - zwróć uwagę, czy placówka stawia na zdrowe odżywianie. Być może Twoje dziecko ma alergie i nietolerancje pokarmowe - dopytaj, czy takie diety będą uwzględniane.

3. Zajęcia na świeżym powietrzu - to niezwykle ważne, aby zajęcia w przedszkolu odbywały się również na świeżym powietrzu. Bardzo dobrze, jeśli placówka posiada ogródek lub ogrodzony plac zabaw. Maluchy mogą bezpiecznie spędzać czas na dworze. Dzięki temu są dotlenione i mają codzienną dawkę ruchu.


zdjęcie: Przedszkole Zygzak w Kielcach

4. Zajęcia dodatkowe - każde przedszkole musi spełniać podstawę programową. Są to różnorodne zajęcia (językowe, plastyczne, ruchowe). Przedszkola oferują jednak dodatkowe zajęcia - często wliczone w cenę czesnego. Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko lubi tańczyć lub pięknie rysuje - zwróć uwagę czy takie zajęcia są organizowane w placówce. To duży plus, jeśli dziecko nie musi być przewożone z miejsca na miejsce. Zajęcia dodatkowe często są również ustalane z rodzicami na początku roku przedszkolnego.

5. Języki w przedszkolu - nikt chyba nie musi Ci tłumaczyć, jak ważna jest nauka języka angielskiego. To już standard. Badania pokazują, że dzieci mogą uczyć się języków już od przedszkola, traktują to jak zabawę. Aby wykorzystać te predyspozycje, być może warto posłać dziecko do przedszkola z dwoma językami obcymi. Maluch nawet nie odczuje, kiedy pozna podstawy hiszpańskiego czy niemieckiego. Odczuje za to korzyści w przyszłości.


zdjęcie: Przedszkole Zygzak w Kielcach

6. Innowacyjność, wyposażenie przedszkola - nowoczesne przedszkola muszą iść z duchem czasu. Nie wystarczą już plastikowe klocki. Co prawda wizja dzieci, które od przedszkola uczą się programowania za pomocą robota Photon, wydaje się nieco futurystyczna, ale to już jest nasza rzeczywistość. Nowe technologie są na porządku dziennym, dlatego dzieci cały czas będą miały z nimi do czynienia. Nowoczesne przedszkole posiada zarówno drewniane zabawki rozwijające wyobraźnię, jak i tablice interaktywne. Ma dostęp do drukarek 3D i dywanów interaktywnych. Takie placówki już istnieją w Polsce - pierwszym jest przedszkole Zygzak w Kielcach (o profilu multimedialno-językowym). Powstało ono przy wsparciu Grupy Mac - właściciela kieleckiego wydawnictwa MAC Edukacja, lidera w zakresie edukacji przedszkolnej w Polsce. 

6. Środki bezpieczeństwa - żaden rodzic nie chce, by obca osoba mogła wchodzić do przedszkola i kontaktować się z jego dzieckiem. Dobre przedszkola posiadają domofony, monitoring, ogrodzenie. Im więcej środków bezpieczeństwa tym lepiej.

Dodatkowymi czynnikami decydującymi o wyborze przedszkola są oczywiście koszty czesnego oraz lokalizacja. Ale czy poślemy swoje ukochane dziecko do słabego przedszkola tylko dlatego, że jest po drugiej stronie ulicy? Czy wolimy zaoszczędzić 200 zł i codziennie odbierać codziennie smutnego malucha?

Wiemy, że stoicie przed bardzo ciężkim wyborem, bo chcecie dla swoich dzieci wszystkiego co najlepsze. Przeanalizujcie wszystko na spokojnie, rozważcie plusy i minusy różnych opcji, a na pewno uda Wam się znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Jeśli szukacie przedszkola, skorzystajcie z wyszukiwarki na Rodzicowo.pl. Nie musicie przeglądać setek stron internetowych, zaoszczędzicie czas i nerwy. W jednym miejscu znajdziecie przedszkola niepubliczne i publiczne, informacje o kosztach czesnego, godzinach otwarcia, zajęciach dodatkowych i wiele innych.

Komentarze


Olga Piotrowska /

Cieszę się, że wybrałam przedszkole Bajka w Lesznie.
Wybrałam tą placówkę, bo uczą angielskiego i słyszałam dobre opinie.
Polecam wybierać właśnie takie placówki.