Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Jak wybrać najlepsze przedszkole dla swojego dziecka?

Jak wybrać najlepsze przedszkole dla swojego dziecka? 2


Marzec to czas wyboru przedszkola dla naszych maluchów. Nie jest to proste zadanie. Czym kierować się podejmując decyzję? Przedszkola państwowe pękają w szwach, natomiast te prywatne prześcigają się w ofercie zajęć dodatkowych. Jak wybrać najlepsze miejsce dla dziecka?

Państwowe czy prywatne?

W zależności od naszych oczekiwań oraz możliwości finansowych do wyboru mamy dwa rodzaje placówek: przedszkola państwowe (finansowane przez samorządy) oraz przedszkola prywatne (opłacane w całości przez rodziców). Minęły czasy kiedy placówki te były przechowalnią dzieci z przymusowym leżakowaniem. Obecnie każda stara się zapewnić maluchom jak najlepszą opiekę i zaoferować zajęcia dodatkowe. Zmieniły się również oczekiwania rodziców, którzy chcą jak najlepiej przygotować dziecko do szkoły oraz zapewnić mu wszechstronny rozwój. Mają świadomość, że właściwe wykształcenie już od przedszkola zaowocuje w przyszłości. 
 

Przedszkola publiczne

Przebieg rekrutacji

 1. Na początku marca każdego roku na stronach samorządów pojawiają się daty rozpoczęcia naboru do przedszkoli państwowych.
 2. Aby zapisać dziecko należy złożyć przez internet (oraz wydrukować i zanieść do każdej wybranej placówki) podanie o przyjęcie do przedszkola.
 3. Wyniki naboru będą wywieszone w określonym terminie w  danym przedszkolu.
 4. Każdy rodzic po ogłoszeniu wyników musi potwierdzić, że nadal chce, aby dziecko chodziło właśnie do tego przedszkola. W przeciwnym wypadku zostanie ono skreślone z listy zakwalifikowanych.

Warunki przyjęcia dziecka

W placówkach państwowych obowiązują określone kryteria (ustawowe i samorządowe).  Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów w skali od 1 do 200. Co więcej, spełnienie kryteriów należy potwierdzić dołączonymi do wniosku dokumentami. Dlatego największe szanse na dostanie się do przedszkola państwowego mają dzieci: 

 • z wielodzietnych rodzin (troje i więcej dzieci)
 • niepełnosprawne
 • posiadające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo
 • wychowywane przez samotnych rodziców lub w rodzinach zastępczych
 • których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola
 • których rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym
 • z niskim dochodem  w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Koszty

Przedszkola państwowe są bezpłatne do 5 godzin dziennie. Za pozostałe godziny rodzice dopłacają 1 zł. Niektóre przedszkola pobierają stałe opłaty za godziny dodatkowe. W przypadku dzieci sześcioletnich od 01.01.2017 pobyt w przedszkolu jest bezpłatny przez cały dzień.
Dodatkowo płatne jest wyżywienie dziecka. W zależności od liczby posiłków wynosi od 5 do 12 zł dziennie. Miesięczny koszt wyżywienia to 100-200 zł. 
Kolejnym kosztem jest wyprawka oraz komitet rodzicielski. Tutaj opłaty różnią się w zależności od placówki. Mogą być wpłacane raz na semestr lub raz na rok.
Dodatkowe opłaty będą związane z wycieczkami, wyjściami do kina czy teatru, koncertami. 

Warunki lokalowe
Placówki posiadają zazwyczaj dobre warunki lokalowe, spełniają wszystkie warunki sanitarne. Czesto posiadają własny plac zabaw, kuchnię. Te zlokalizowane przy szkołach mogą korzystać z sal gimnastycznych. Trudno doszukać się w nich jednak nowoczesnych zabawek czy wyszukanych pomocy dydaktycznych. Liczba dzieci w grupach jest niestety zdecydowanie większa niż w przedszkolach niepublicznych (do 25 dzieci).

Zajęcia dodatkowe

Państwowe placówki realizują podstawę programową. Są w niej zawarte ogólnorozwojowe zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym ( zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne itp.). Maluchy uczą się również języka obcego. Nauczyciele starają się atrakcyjnie prowadzić zajęcia. Przedszkola państwowe nie posiadają jednak zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową.

 

Przedszkola niepubliczne
 

Przebieg rekrutacji

W zależności od liczby wolnych miejsc przedszkola prywatne prowadzą nabór przez cały rok. Zapisy odbywają się za pomocą formularzy na stronach www. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola. Kolejnym krokiem będzie rozmowa z dyrekcją przedszkola i podpisanie umowy. Przed podjęciem decyzji każdy rodzic może obejrzeć przedszkole lub zapisać dziecko na zajęcia adaptacyjne.

Profil przedszkola

Przedszkola prywatne bardzo często profilują swoje placówki, by podkreślić na jakie zajęcia kładą szczególny nacisk. Jest to ważne, gdy chcemy aby dziecko rozwijało jakieś konkretne zdolności. Dlatego też istnieją placówki o profilach: językowych, artystycznych, ekologicznych, montessorii, tanecznych, muzycznych. Aby odnaleźć przedszkola o różnych profilach w Twoim mieście kliknij tutaj.

Koszty

Opłaty za przedszkole różnią się w zależności od miasta i oferty.  Na początku rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe, które często kosztuje tyle samo co miesięczne czesne i zapewnia dziecku miejsce w przedszkolu. Czesne może zawierać całodniowy pobyt dziecka wraz z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi albo każda z tych części może być liczona osobno. Wiele przedszkoli oferuje tzw. pakiety godzinowe.  Koszt czesnego zawiera się w przedziale od 200 do nawet 2000 zł. Wyżywienie to 10-15 zł za dzień. Dodatkowe opłaty wiążą się z wyprawką, ubezpieczeniem, wycieczkami. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach niepublicznych często ustalane są zgodnie z propozycjami rodziców. Są zazwyczaj dodatkowo płatne.

Godziny pracy

Przedszkola niepubliczne dostosowują swoje godziny pracy do potrzeb rodziców. Niektóre przyjmują dzieci już od 6:00 aż do późnego popołudnia, nawet w weekendy. Najczęściej jednak placówki pracują w dni robocze od 7:00 do 17:00. Kolejne godziny po ustaleniu z dyrekcją są dodatkowo płatne. 

Warunki lokalowe i bezpieczeństwo

Prywatne przedszkola często są nowocześnie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne. niektóre posiadają własne place zabaw. Posiłki zazwyczaj dostarcza catering, ale są one dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci (diety, alergie). Niektóre placówki zaś w niczym nie przewyższają placówek publicznych. Mniejsza jest za to liczba dzieci w grupach, co pozwala na poświęcenie każdemu maluchowi większej uwagi. Wiele przedszkoli niepublicznych posiada monitoring, kamerki online, wejścia zabezpieczone domofonem, ogrodzony teren. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo dzieci.


Zajęcia dodatkowe

Przedszkola niepubliczne poza podstawą programową posiadają bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych i warsztatów. Zaczynając od rytmiki na legorobotyce kończąc. Są to zajęcia sportowe, sztuki walki, zajęcia muzyczne, ceramika, origami, zajęcia teatralne i wiele, wiele innych. Każdy maluch może dzięki nim rozwijać swoje zdolności, nauczyć się nowych rzeczy. Możliwość odbywania zajęć dodatkowych bezpośrednio w przedszkolu jest niewątpliwą zaletą, gdyż rodzice nie musza dowozić dziecka w kolejne miejsca. Niepokojące jest jednak tworzenie niezliczonej ilości zajęć i zasypywanie nimi dzieci oraz nazywanie podstawowych zajęć w przedszkolu naukowymi określeniami (np. glottodydaktyka - nauka czytania i pisania, czy papieroplastyka - wycinanki z papieru). 

 

Gdzie szukać informacji?
 

Aby wybrać odpowiednie przedszkole wejdź na stronę rodzicowo.pl, użyj zaawansowanych filtrów (możesz wybrać według czesnego, zajęć dodatkowych, godzin otwarcia) oraz porównaj kilka ofert ze sobą. Nie musisz już  przeglądać wszystkich stron internetowych. To znacznie skróci Twoje poszukiwania.

Nie bój się również zapytać o opinię na temat wybranego przedszkola innych rodziców. Czytaj komentarze na stronach internetowych, portalach społecznościowych, forach. Zadawaj pytania na grupach dla mam i rodziców. Zwracaj uwagę na oceny jakie uzyskuje przedszkole w różnych rankingach. Nie zapominaj wyrazić swojej opinii, aby pomóc innym rodzicom.

Wiesz już czym różnią się poszczególne rodzaje przedszkoli oraz gdzie znajdziesz bazę wszystkich przedszkoli wraz z porównywarką. Duże znaczenie ma również lokalizacja przedszkola. O wiele łatwiej jest potem dowozić i obierać dziecko z przedszkola znajdującego się blisko domu lub pracy. Jeśli nadal wahasz się jakie przedszkole wybrać zadaj sobie kluczowe pytania:

1. Czy spełniasz któreś z kryteriów przyjęcia do przedszkola publicznego?
2. Czy jesteś w stanie wydać kilkaset złotych miesięcznie na edukację dziecka?
3. Wystarczy Ci ogólna, podstawowa edukacja dziecka czy chcesz, aby rozwijało się ono w konkretnym kierunku?
4.  Czy ze względu na pracę Twoje dziecko będzie musiało dłużej zostawać w przedszkolu?

 

 

Odpowiedzenie sobie na te pytania, porównanie ofert przedszkoli w okolicy oraz powyższa grafika pomogą Ci podjąć właściwą decyzję. Pamiętaj że możesz umówić się na spotkanie w przedszkolu, aby je obejrzeć, pokazać dziecku, porozmawiać z wychowawcami. Niedługo Twój skarb będzie w nim spędzał większość dnia.

 

 


Komentarze


mikara /

Myślę, że każdy rodzic ma swoje osobne kryteria, którymi kieruje się przy wyborze przedszkola dla swojego dziecka. My postawilismy na przedszkole prywatne ( Te Vizja w Gdańsku ). Za nic nie zamieniłabym go na żadne inne miejsce - córka od początku świetnie się zaklimatyzowała. Uczy się angielskiego, bierze udział w zajęciach w logopedą i realizuje swoje pasje i hobby na zajęciach ,,kuchcikowo". Widzę, że moje dziecko jest szczęśliwe, czego chcieć więcej :)

Zuzanna Kaliszuk /

Wybrałam dla mojego synka publiczne przedszkole z bardzo otwartą i elastyczną kadrą nauczycielską. Kiedy poprosiliśmy jako rodzice o zorganizowanie warsztatów kreatywnych modrasova z robienia lizaczków, dyrekcja i panie wychowawczynie od razu się zgodzili. Chodziło nam o to, żeby zaktywizować wycofane i nieśmiałe maluchy i udało się. Dzieci świetnie się bawiły robiąc samodzielnie łakocie i potem je zjadając.