Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Kiedy zapisać dziecko do żłobka?

Kiedy zapisać dziecko do żłobka? 5


W życiu każdego rodzica przychodzi moment, w którym musi podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Bardzo często wiąże się to również z wyborem żłobka lub niani. Śmiało można powiedzieć, że to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody rodzic. Każda mama z obawą myśli o tym, że inna osoba będzie karmić, usypiać, zabawiać, przytulać jej ukochane dziecko. A kto zrobi to najlepiej, jak nie ona? Ten strach przed rozstaniem można nieco złagodzić, dobrze się do tego przygotowując.

Od jakiego wieku można zapisać dziecko do żłobka?

Żłobki publiczne oraz żłobki prywatne przyjmują dzieci, od ukończenia 20 tygodnia życia. Niezależnie od tego, czy będzie to żłobek w Warszawie, we Wrocławiu lub w małym miasteczku. Są to jednak sytuacje dość rzadkie, ponieważ w żłobkach spotykamy najczęściej dzieci, które mają około roku. Zdarzają się również niemowlęta w wieku 6-7 miesięcy. Rozstanie z kilkumiesięcznym maluszkiem jest dla rodziców najtrudniejsze.

Co jest lepsze: żłobek czy niania?

Jeśli mama podjęła już decyzję, że wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, czeka ją kolejny trudny wybór: żłobek czy niania. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom obu rozwiązań.
Posyłając dziecko do żłobka musimy liczyć się z tym, że może często chorować. Duże skupisko maluchów sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji. Jeśli nie uda nam się dostać do żłobka publicznego, musimy przygotować się na spory wydatek w postaci czesnego w żłobku prywatnym oraz dodatkowej opłaty za posiłki. W żłobkach jedna opiekunka opiekuję się najczęściej czwórką dzieci. Dużym plusem żłobka jest natomiast to, że dzieci integrują się z grupą, uczą się wspólnej zabawy, samodzielności, relacji z innymi dziećmi. Żłobki oferują również bardzo bogatą ofertę edukacyjną nawet dla najmłodszych dzieci. Zapewniają wsparcie psychologa czy logopedy.

Niania musi być osobą sprawdzoną, najlepiej znajomą. To ważne, bo każdy rodzic chce mieć pewność, że dziecko pozostawia w dobrych rękach. Wynagrodzenie niani jest dużo wyższe niż czesne w żłobku. Dodatkowo sami musimy przygotowywać posiłki, które niania tylko poda dziecku lub dodatkowo zapłacić, aby je również przygotowała. Jednak niania będzie się opiekowała tylko naszym dzieckiem, więc może mu poświęcić sto procent swojego czasu i uwagi. Dzięki temu nasze dziecko może mniej boleśnie przeżyć rozstanie z rodzicami. Ważne jest również to, że niania będzie opiekowała się maluchem w naszym domu, a więc w znajomym dla niego otoczeniu.

Podsumujmy:

Jak wybrać najlepszy żłobek?

Wybierając żłobek warto zwrócić uwagę na opinię innych rodziców. Najlepiej poszukać wśród znajomych osób, których dzieci uczęszczają do żłobka i zapytać co ich skłoniło do zapisania dziecka do tej konkretnie placówki. Powinniśmy również wziąć pod uwagę to, czy jest to żłobek prywatny czy publiczny, ze względu na koszty. Ważne jest również jego położenie. Czasami nie warto stać w korku kilkudziesięciu minut, żeby dotrzeć do żłobka, który ma bardziej kolorowe ściany. Koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy żłobek został wpisany do rejestru działalności regulowanej, czyli czy działa zgodnie z prawem.

Jak przygotować dziecko?

Posyłając dziecko do żłobka przede wszystkim musimy zachować spokój. Nasz maluch wyczuje naszą niepewność i strach, co z pewnością nie ułatwi mu rozstania z rodzicami. Na początek warto z dzieckiem porozmawiać i wytłumaczyć mu, gdzie go zabieracie i dlaczego. Wbrew pozorom te kilkunastomiesięczne dzieci rozumieją już bardzo dużo. Idąc do żłobka dziecko nie musi posiadać konkretnych umiejętności.

Jak poradzić sobie ze stresem, gdy oddajemy dziecko do żłobka?

Aby rozstanie z dzieckiem nie było tak trudne rodzice muszą być pewni, że oddając dziecko do żłobka nie wyrządzają mu tym krzywdy, że będzie ono pod dobrą opieką. Tylko spokój może sprawić, że dla obu stron to rozstanie przebiegnie jak najbardziej łagodnie. Nie obwiniajmy się, nie traktujmy żłobka jak zesłania na Sybir. Dziecko szybko przyzwyczai się do nowych warunków, a Wy będziecie powoli aklimatyzować się po powrocie do pracy.

To, czy zapiszemy dziecko do żłobka, czy oddamy pod opiekę niani, czy będziemy się nim opiekować sami - powinno być samodzielną decyzją rodziców. Nie pozwólcie, aby ktoś wpływał na Was w tak ważnej kwestii. Na pewno pojawią się głosy ze strony babć i teściów: „że to za wcześnie”, „że oddajemy dziecko obcej babie”, „że jest za małe”. To Wy podejmujecie decyzję i wiecie co będzie dla Was najlepsze.

Zobaczycie, wszystko będzie dobrze! Trzymamy za Was kciuki :) 


Komentarze


Agnieszka Wąż /

Ja posłałam od roku i nie żałuję :)

Magdalena /

ja zapisałam jak zaczął synek sam chodzić :)

Anna Koźmińska /

Uważam, że każda mama wyczuje kiedy dziecko jest gotowe na pójście do żłobka. Ale jeśli zmusza nas sytuacja i musimy wracać do pracy stopniowo przyzwyczajajmy maluszki do towarzystwa. Na początku będzie ciężko, a potem już z górki.

Gosia Cedro /

Ja też miałam spory dylemat czy wrócić do pracy po roku i czy dziecko na tym nie ucierpi. Ale postanowiłam mimo wszystko pomyśleć o sobie. Przecież "siedząc" cały czas w domu coraz bardziej traciłam kontakt z innymi. A moje dziecko też nie powinno widzieć na okrągło tylko mnie. Oboje potrzebowaliśmy towarzystwa. Dziecko w żłobku nie jest skazane na ciężką pracę w kopalni. Bawi się, je, leżakuje, ma kontakt z rówieśnikami. Nie trzeba go też zapisywać na calutki dzień. Mama też musi mieć swoje życie, zadbać o karierę, samokształcenie, rozwój. A po pracy jest wystarczająco dużo czasu by zajmować się dzieckiem. Tata też pomaga. Trzeba się za sobą troszkę stęsknić. I nie myśleć, że dziecku dzieje się krzywda. W końcu ten mały człowieczek nie może być trzymany non stop pod kloszem, musi uczyć się samodzielności i życia w społeczeństwie. No i my Mamy musimy się do czegoś przyznać - wcale nie jesteśmy takie niezbędne, (dziecko przynajmniej przez jakiś czas) bez nas też sobie poradzi.

Anna Koźmińska - Gosia Cedro /

Może nie dzieje mu się krzywda, ale czasem dziecko tak płacze, że się serce kraje :(