Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
„Moje dziecko wraca z przedszkola pogryzione!” – rodzicu, działaj!

„Moje dziecko wraca z przedszkola pogryzione!” – rodzicu, działaj!


Niezależnie od tego, czy dziecko samo informuje rodziców o pogryzieniu w przedszkolu, czy też ślad po incydencie odkrywamy podczas wieczornej kąpieli, emocje pojawiające się u rodziców zawsze są takie same. To złość, niepokój i natychmiastowa chęć interwencji. Co możesz zrobić, gdy twoje dziecko pada ofiarą agresji drugiego przedszkolaka? Jak zareagować na pojedynczy incydent i co zrobić, gdy sytuacja się powtarza?

Dlaczego niektóre przedszkolaki gryzą inne dzieci?

„Coś z tym dzieckiem jest nie tak!”, „Mały agresor!”, „To musi mieć podłoże w domu!” – tego typu myśli, skierowane w stronę obcego nam, gryzącego dziecka, są efektem dużych emocji i troski o własną pociechę. Często jednak podejrzenia dotyczące „złego” charakteru danego malca i uczących agresji rodziców są… nietrafne.

Problem gryzienia rówieśników zazwyczaj występuje w żłobkach i przedszkolach, natomiast prawie nigdy u starszych dzieci. Dodajmy, że do tego typu incydentów dochodzi w ciągu pierwszych kilku miesięcy funkcjonowania grupy, czyli w okresie adaptacji do placówki. Zarówno wiek dzieci, jak i okres występowania problemu świadczą o jego podłożu – czyli nieumiejętności radzenia sobie z emocjami.

Trzy- czy czterolatki nie potrafią się jeszcze w pełni kontrolować. Nie rodzą się też z pakietem ukształtowanych zasad społecznych, czyli mówiąc wprost – nie wiedzą, które ich zachowanie jest akceptowane, a które nie. Jednocześnie pierwsze tygodnie w nowej placówce to zawsze stres i szereg trudnych emocji. Lęk, niepewność, kontakt z nową grupą i „obcą” ciocią. Niektóre maluchy reagują płaczem, inne wycofaniem albo brakiem apetytu, jeszcze inne – biciem albo właśnie gryzieniem.

Kiedy dzieci przyzwyczajają się do nowej sytuacji i otrzymują regularne informacje co do możliwości reagowania w tolerowany sposób, ataków agresji jest coraz mniej. Podsumowując – istnieje duża szansa, że przy współpracy rodziców i przedszkola problem gryzienia zostanie zażegnany.

„To niedopuszczalne, zrobię tam aferę” – dlaczego impulsywna reakcja nie jest dobrym rozwiązaniem?

To zupełnie naturalne i zrozumiałe, że w rodzicu odkrywającym ślady pogryzień u dziecka buzują emocje. To instynkt, chęć ochrony malucha. Wielu rodziców natychmiast zaczyna myśleć o możliwościach „wyrzucenia” z placówki przedszkolaka, który jest sprawcą ran i bólu. Jeśli i tobie przeszły przez głowę takie myśli – nic w tym dziwnego. Niemniej, warto wstrzymać się z gwałtownymi reakcjami.

Po pierwsze – nikt nie wyrzuci dziecka z przedszkola dlatego, że raz czy dwa ugryzło kolegę, bo wówczas wszystkie placówki szybko zaświeciłyby pustkami. Po drugie – chodzi o to, żeby rozwiązać problem z korzyścią dla wszystkich. Stąd też nasz mały przewodnik dla rodziców.

Gdy dziecko wraca z przedszkola pogryzione – twój plan działania:

  1. Zareaguj na pierwszy incydent pogryzienia.

Zawsze warto, a nawet trzeba reagować – należy tylko wiedzieć, jak to zrobić. Jeśli zauważyłaś na ciele dziecka ślad ugryzienia, to wyjaśnij maluchowi, że wspólnie porozmawiacie o tym z panią przedszkolanką. Następnego dnia (przy dziecku!) powiedz coś w stylu: „Pani Magdo, Paweł został wczoraj ugryziony przez kolegę. Od teraz, gdy to się powtórzy, będzie mówił o tym pani. Prosimy także, żeby wytłumaczyła pani dzieciom, że w przedszkolu nie wolno gryźć.”

To informacja dla samej przedszkolanki – sygnał o tym, że dzieje się coś złego i że to zauważasz. Z drugiej jednak strony – takie zachowanie ma wartość dla samego dziecka. Czuje wsparcie i wie, co robić.

Oczywiście kiedy dziecko pobiegnie już do zabawek, możesz kontynuować rozmowę z przedszkolanką. Możesz na przykład poprosić o takie zabawy czy zajęcia dla dzieci, które będą przypomnieniem ustalonych wcześniej zasad.

  1. Jeśli sytuacja się powtarza – poproś o kontakt z rodzicami.

Jedno ugryzienie to incydent, ale trzy stawiają sprawę w nieco innym świetle – chodzi tutaj już o bezpieczeństwo i zdrowie twojej pociechy. Innymi słowy: gdy sytuacja się powtarza, zareaguj stanowczo.

Poproś o spotkanie z rodzicami i personelem przedszkola. Celem takiego spotkania nie jest atakowanie, ale wspólne wypracowanie strategii. Można ustalić różne zasady, np. – za to, że dziecko nie będzie gryzło innych maluchów, codziennie otrzyma w przedszkolu naklejkę – słoneczko. Rodzice będą je w domu kompletować, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości – nagradzać smyka. Z kolei gryzienie będzie skutkowało karą, na przykład zakazem oglądania bajek albo odebraniem zabawki.

  1. Brak efektów? Pozostaje kontakt z dyrekcją.

Jeżeli rodzice nie chcą współpracować lub współpraca ta nie zdaje egzaminu, a sytuacja staje się absurdalna (twoje dziecko regularnie wraca ze śladami pogryzień) to czas na ostateczne kroki. Opiekunki w przedszkolu nie mają żadnej mocy sprawczej, więc udaj się do dyrekcji przedszkola. Wyjaśnij całą sytuację, jeśli posiadasz zdjęcia pogryzień – pokaż je i poproś o stosowną reakcję. W tym przypadku będzie to zasugerowanie rodzicom konieczności zbadania dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Czy można usunąć agresywne dziecko z przedszkola?

Czy rodzice dziecka, które gryzie kolegów i koleżanki, mogą zostać zmuszeni do zabrania malca z placówki na stałe? Wszystko zależy od statusu przedszkola. Jeżeli jest w nim zapis o możliwości usunięcia dziecka z powodu stwarzania przez nie zagrożenia i uniemożliwiania prowadzenia zajęć, to taka decyzja dyrektora będzie zgodna z prawem.

Warto jednak wiedzieć, że zdarza się to niezwykle rzadko. Nie dlatego, że dyrektorzy nie chcą dokonywać tak radykalnych decyzji – po prostu zazwyczaj wspólne działanie opiekunek i rodziców bardzo szybko przynosi spodziewane rezultaty.


Komentarze