Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Monitor oddechu – zbędny gadżet czy strażnik spokojnego snu matek?

Monitor oddechu – zbędny gadżet czy strażnik spokojnego snu matek?


Współczesne mamy nie muszą nieustannie zamartwiać się o to, czy ich niemowlę jest bezpieczne podczas snu – kontrolować odpoczynek maluszka może monitor oddechu. Sprzęt ten nie jest nowością na rynku, ale wciąż budzi kontrowersje. Czy to zbędny gadżet dla mam „panikar” czy wręcz przeciwnie – przydatne urządzenie, które pozwala zadbać o bezpieczeństwo maluszka?


Źródło zdjęć: pixabay.com

Monitor oddechu – co to jest? Jak wygląda, działa i ile kosztuje?

Monitor oddechu to urządzenie, które – jak sama nazwa wskazuje, kontroluje poprawny sen dziecka. Składa się on z jednej lub dwóch mat (z czujnikami), które wkładane są pod materacyk oraz urządzenia, które wskazuje poprawność oddechu albo – gdy dziecko przestaje oddychać, wydaje z siebie bardzo głośny dźwięk alarmujący. Z początku, gdy czujniki nie zarejestrują czynności oddechowej (ruchu) przez 15 sekund, w większości modeli pojawia się sygnał ostrzegawczy. Gdy po kolejnych 5 sekundach dziecko nie oddycha, włączany jest niezwykle głośny alarm.

Monitor oddechu dedykowany jest przede wszystkim dzieciom z tzw. grupy ryzyka, czyli tym o bardzo niskiej wadze urodzeniowej oraz wcześniakom. To właśnie te maluchy w szczególności narażone są na niebezpieczny bezdech albo zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) – informacje o tym podawane są już nawet w szkole rodzenia.

Ceny czujników są bardzo różne i wahają się od 300 do nawet 1000 złotych. Nie brakuje jednak także używanych, w pełni sprawnych modeli, które można kupić nawet za połowę ceny.

Czy warto kupić monitor oddechu?

Chociaż tego typu sprzęt dedykowany jest głównie dzieciom z grupy ryzyka, wielu rodziców donoszonych i w pełni zdrowych dzieci także zastanawia się nad jego zakupem. Nie da się ukryć, że chociaż SIDS jest rzadkością, to każda mama na myśl o takim zagrożeniu odczuwa gwałtowny niepokój. I niemal każda regularnie podchodzi do łóżeczka „na kontrolę”, gdy noworodek smacznie śpi.

Niemniej, zdania w kwestii słuszności zakupu takiego urządzenia są podzielone.

Oto przykładowe argumenty obu stron – na początek wypowiedź Mai, mamy 5-letniej Igi i 3-letniego Oskara:

- Moim zdaniem jest to po prostu bzdurny gadżet, który ma wywoływać panikę i wyciągać kasę z portfela rodziców. Śmierć łóżeczkowa występuje niezwykle, niezwykle rzadko, potwierdzi to każdy pediatra. Poza tym jest to urządzenie, a ono, jak każde, może wywoływać sztuczne alarmy. Moja koleżanka prawie zeszła na zawał, kiedy zawył alarm. Okazało się jednak, że dziecko po prostu przesunęło się pod same szczebelki i mata nie wychwyciła jego oddechu. Po co te stresy? Wystarczy kłaść dziecko w bezpiecznej pozycji, wyrzucić wszystkie poduszeczki, blokujące przepływ powietrza ochraniacze i maskotki i wszystko będzie dobrze. Nie dajmy się zwariować – podkreśla.

Innego zdania jest Kamila, mama 2-letniej Łucji:

- Absolutnie się z tym nie zgadzam. Może i jestem panikarą, fakt. Ale chodzi o życie oraz zdrowie mojego dziecka i uważam, że takie sprzęty są potrzebne. Oczywiście, że śmierć łóżeczkowa występuje niezmiernie rzadko. Ale występuje. A jeśli będę tą jedną ze stu tysięcy matek, którą to dotknie? Przecież te „jedne na tysiąc” kobiety gdzieś żyją, istnieją. Dlatego właśnie, gdy urodziła się Łucja, kupiłam monitor. Kiedy miała 6 tygodni, zachorowała na zapalenie krtani. Pediatra nakazał inhalacje, jako że infekcja nie zapowiadała się groźnie. Kiedy o 21 zawył alarm, biegłam do pokoju córki tak, że strąciłam ramki ze zdjęciami ze ściany. Leżała tak, jak ją położyłam, w ogóle nie reagując na wyjący alarm. Wyciągnęłam ją z łóżeczka, zaczęłam panicznie do niej pokrzykiwać- nic. Dopiero, kiedy delikatnie nią potrząsnęłam, otworzyła oczy i zaczęła płakać. Na pogotowiu powiedzieli, że nie ma obrzęku krtani, ale zostawili nas na obserwację. Do tej pory nie wiem, co to było. Ale wiem, że moje dziecko nigdy nie miało głębokiego snu, zawsze budziła się na każdy drobny hałas. I do tej pory pamiętam to uczucie, gdy zobaczyłam ją, leżącą w tym hałasie i nie reagującą na wyciągnięcie z łóżeczka. Być może spała tym razem tak mocno, a być może Łucja była tym jednym dzieckiem na miliony, u którego pojawił się SIDS. W każdym razie matę zostawiłam dla drugiego dziecka – wyjaśnia Kamila.

Wniosek jest jeden – każda z nas musi samodzielnie podjąć decyzję, które stanowisko jest jej bliższe i czy zakup monitora oddechu jest dobrym pomysłem. Niemniej, jeśli podejmiesz decyzję, że potrzebujesz takiego sprzętu, pamiętaj :

•          sprzęt to tylko... sprzęt. Może zawieść. Jeśli więc usłyszysz alarm, w pierwszej kolejności nie trzęś dzieckiem, tylko wyłącz alarm i sprawdź, czy malec oddycha.

•          skoro już taki sprzęt jest w domu, to niech pracuje. Poproś wszystkie osoby, które kładą dziecko spać (mamę, męża) o włączanie urządzenia.

•          kładąc maluszka, staraj się układać go w obszarze maty, czyli na środku łóżeczka.

•         sama mata to jedno, ale ostrożności nigdy za wiele. Poza włączaniem urządzenia zadbaj o to, by dziecko nie spało na poduszce, leżało na pleckach lub na boczku (jeśli mocno ulewa). Łóżeczko musi być przewiewne – nie zakrywaj go baldachimami i wielkimi ochraniaczami. Na początku lepiej też sprawdza się mocniej przylegający kocyk niż sztywna kołderka


Komentarze