Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
O „Momo challenge” i innych wyzwaniach, czyli dlaczego starsze dzieci przegryzają kapsułki do prania?

O „Momo challenge” i innych wyzwaniach, czyli dlaczego starsze dzieci przegryzają kapsułki do prania?


Niemal każdy, kto ma dostęp do sieci i choć raz na jakiś czas odwiedza portale z poradami dla rodziców, zerknął się z ostrzeżeniami przed bardzo niebezpiecznym „Momo”. Czym jest „Momo challenge” i jakie inne, niebezpieczne wyzwania czyhają na dzieci w internecie?

„Momo challenge” – laleczka, która wystraszyła świat

Wizerunek „Momo” przeraża. To lalka z wyłupiastymi oczami, ogromnymi źrenicami, dziwacznym, nienaturalnie rozciągniętym uśmiechem oraz smętnie wiszącymi, cienkimi włosami. Chociaż wiele osób kojarzy ją z wyzwaniem, o którym przeczytasz za chwilę, w istocie stworzył ją japoński artysta Midori Hayashi. Figura na przedziwnych łapach jest częścią wystawy w Vanilla Gallery z tego roku.

Sam Hayashi gorąca zaprzecza, aby miał cokolwiek wspólnego z tzw. „Momo challenge”. Wygląda zatem na to, że ktoś wykonał zdjęcie rzeźby, a następnie wykorzystał je do stworzenia przerażającego, internetowego wyzwania.

Z Momo można skontaktować się za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Kiedy doda się ją do kontaktów, „lalka”, a bardziej program, może zacząć wysyłać zdjęcia związane z brutalną przemocą oraz namawiać do realizacji zadań, ostatecznie prowadzących do samobójstwa. Aktywność „lalki” wiązana jest już z przypadkiem samobójczej śmierci 12-latki z Argentyny.

Problem polega na tym, że wraz z pojawiającymi się ostrzeżeniami o groźnym kontakcie, wzrosło także zainteresowanie „Momo”. Na YouTube bez problemu można znaleźć popularne filmy, na których dzieci i nastolatkowie nagrywają swoje próby kontaktu z tajemniczą lalką – ten, który prezentujemy poniżej, ma 257 tysięcy wyświetleń.

„Momo challenge” to tylko jedno z wyzwań, jakie podejmują dzieci. Jakie inne także zszokowały świat?

„Tide-pod challenge”, czyli gdy nastolatek przegryza kapsułkę do prania

Jednym z najbardziej szokujących „wyzwań” tego roku było „tide-pod challenge”, czyli wyzwanie polegające na włożeniu do ust kapsułki do prania, a nawet jej przegryzienie – oczywiście wszystko pod czujnym okiem kamery. Możliwe efekty to poważne zagrożenie zdrowia, a nawet śmierć ryzykanta.

Serwis YouTube szybko zareagował na niebezpieczne wyzwania, usuwając tego typu materiały. Wciąż można jednak zobaczyć je np. na dailymail.co.uk. Ostrzegamy – poniższe filmiki nie są zbyt „apetyczne”!

https://www.dailymail.co.uk

„Cinnamon challenge”

Zeszłorocznym „hitem” było z kolei wyzwanie o nazwie „cinnamon challenge”, które polegało na zjedzeniu łyżki stołowej cynamonu, a potem wstrzymywanie się przez minutę w wypiciem czegokolwiek. Skutkiem takich działań może być skurcz oskrzeli i niewydolność oddechowa. Oto przykładowy filmik z sieci:

„Game of 72”

Nieco mniej popularne – ale wciąż na tyle, aby w sieci stać się hitem, było wyzwanie pod nazwą „Game of 72”, które polegało na zniknięciu z domu na 72 godziny. Oczywistym warunkiem miało być nieinformowanie rodziców o swoich planach, czego efektem u wielu z nich był zapewne stan przedzawałowy i gigantyczny lęk o los dziecka.

„Kiedyś dzieci takie nie były!” – nieprawda!

Słuchając o internetowych wyzwaniach, wielu z nas zadaje sobie jedno pytanie: „Po co?!” Czy dzieci są dzisiaj aż tak bezmyślne?”. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta – dla „lajków”, dla uwagi, dla poczucia własnej wartości. Im więcej czasu nasze dzieci spędzają w sieci, tym większe znaczenie ma dla nich to, jak zostaną tam ocenione. Nie masz lajków – niewiele znaczysz w internetowym świecie. Z kolei duże zainteresowanie opublikowanych filmikiem może wzbudzić wręcz euforię – stąd dążenie „do sukcesu” za wszelką cenę. To po prostu wielka atrakcja dla dzieci.

Czy jednak to tylko „dzisiejsze” dzieci są bezmyślne? Otóż nie - zmieniła się tylko forma i zasięg. Kiedyś „wyzwania” polegały na przebiegnięciu przed jadącym samochodem – tak późno, jak to możliwe. Dzieci imponowały rówieśnikom wchodząc na jak najwyższe drzewa, chociaż dobrze wiedziały, jakie mogą być tego konsekwencje (i że im nie wolno). Bezmyślne, niebezpieczne wyzwania istniały i także miały na celu wzbudzenie zainteresowania i poklasku – nie było jednak możliwości uzyskania takiej publiczności i zaprezentowania filmu innym, więc popularność pomysłów nie rosła w zawrotnym tempie.

Jak uchronić dziecko? Kontrolą, rozmowami i edukacją – tylko w ten sposób zabezpieczysz swoje dziecko przed negatywnymi skutkami szukania internetowego poklasku za wszelką cenę. Nie zgadzaj się na to, aby 9-latek spędzał dwie godziny, przeglądając bez kontroli filmy na YouTube. Nie zezwalaj 10-latkowi na prowadzenie własnego kanału. A poza tym rozmawiaj o zagrożeniach, czasami szokuj, pokazując możliwe efekty wyzwań. Krótko mówiąc – trzymaj rękę na pulsie, uświadamiaj co do niebezpieczeństw internetu i… jak najczęściej wysyłaj dziecko na dwór!


Komentarze