Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Od kiedy dzieci powinny zacząć naukę języków obcych?

Od kiedy dzieci powinny zacząć naukę języków obcych? 6


Ambitni i świadomi rodzice dążą do poszerzania horyzontów swoich dzieci już od wczesnego dzieciństwa. Znajomość języka angielskiego jest dziś traktowana jak coś tak oczywistego, że nie jesteśmy już nawet o to pytani na rozmowach kwalifikacyjnych. Gdy nasze dzieci będą na takie rozmowy chodzić - konieczność znajomości języków będzie nieunikniona. Przeczytaj od kiedy zacząć uczyć dziecko języków obcych i jak się do tego zabrać.
 


Mając świadomość wymagań współczesnego świata, chcemy stworzyć swojemu dziecku jak najlepszy start w przyszłość. To normalne. Zaraz po tym jak nasz maluch wypowie pierwsze słowo, szukamy odpowiedniej szkoły językowej. Warto chwycić się faktów i podejść do wczesnej edukacji naszego dziecka z nutką dystansu.

Od kiedy zacząć naukę języka obcego?

Jak w wielu dziedzinach życia również i w tej złoty środek nie istnieje. Jedni twierdzą, że naukę należy rozpocząć już od trzeciego miesiąca życia dziecka, mówiąc do niego lub włączając mu radio obcojęzyczne. Inni uważają, że 3-4 rok życia jest optymalnym wiekiem. Dziecko wtedy potrafi sprawnie się komunikować w języku polskim, więc łatwiej mu będzie rozpocząć naukę innego. Ile ludzi tyle opinii, więc należy kierować się wyczuciem. Bezkompromisowo język angielski jest podstawą, na którą trzeba kłaść nacisk. Im wcześniej zaczniesz wdrażać swoje dziecko w świat języków obcych, tym zyskasz większą pewność, że w przyszłości ich nauka nie będzie sprawiała mu problemu.

Jak rozpocząć przygodę z nauką języków?

Niezależnie od tego jaki język wybierzesz dla swojego malucha, najlepszym pomysłem na naukę jest oczywiście zabawa. Kolorowanki, tabliczki z rysunkami czy interaktywne zabawki w wybranym języku ułatwią sprawę. Pokazując swojemu dziecko kolorowe obrazki ze zwierzątkami czy kolorami, nazywając je i prosząc o powtórzenie zbudujemy mocną podstawę pod dalszą naukę. Warto również oglądać z  malcem bajki językowe. Poprzez aktywne słuchanie dziecko jest w stanie przyswoić sobie ogromną ilość słówek i ,,osłuchać się" z językiem.
Jeżeli widzisz, że Twój  kilkulatek szybko zapamiętuje angielskie słówka, nie czekaj. Działaj. Poszukaj szkoły językowej, która pomoże mu poprzez zabawę, rozwinąć umiejętności. Pamiętaj, że wszystkie znajdziesz na Rodzicowo.pl, filtrując miasto, język i wiek dziecka.

Uwaga! Gdy Twoje dziecko, będzie już posiadało pewną, choćby minimalną znajomość nowego języka skup się na konwersacjach. Na początku zapomnij o gramatyce i dużej ilości słówek na rzecz rozmów (nawet krótkich). Wzmocnisz tym samym pewność siebie i swobodę mówienia w języku obcym, co zaowocuje w przyszłości.                                                                                                                  

Co zrobić, gdy dziecko nie chce się uczyć języków obcych?

W naszej rzeczywistości utrwalił się pogląd, że gdy ktoś nie może nauczyć się języków obcych mówi, że nie ma do nich "daru".  Jest to przysłowiowa "bujda na resorach" i jednocześnie idealna wymówka. A szczególnie dla osób, które mówią płynnie po polsku, czyli władają jednym z najtrudniejszych języków świata. Sekretem sukcesu jest oczywiście dyscyplina i samozaparcie. Nieco inaczej jest, gdy usiłujesz zdyscyplinować Twoje dziecko. Jak wiadomo siłą nic dobrego się osiągniesz, dlatego nie wymuszaj na maluchu aktywności.  Gdy wszystkie metody nauki przez zabawę zawiodły, a Ty nie masz już pomysłu, wstrzymaj się. Poczekaj, aż Twoja pociecha sama się nim zainteresuje, np. w przedszkolu. W innym wypadku, zmuszanie może spowodować trwałą niechęć do nauki, a tego byśmy nie chcieli.

Zacznijcie naukę języka angielskiego od prostych zabaw. Możecie nazywać części ciała po angielsku, wskazywać kolory (co jest blue, a gdzie jest pink), uczyć prostych zwrotów (Hi, Hello), nazywać zabawki (car, bear). Malutkimi kroczkami Twoje dziecko będzie bezboleśnie uczyło się języka angielskiego. 

PREZENT! Malowanki z angielskimi słówkami do pobrania i wydrukowania :)

    

     

    


Komentarze


moniak /

Niedawno nasze maleństwo rozpoczęło przygodę ze żłobkiem, jestem bardzo zadowolona, że w codzienne zajęcia są wplatane elementy języka angielskiego :) im wcześniej tym lepiej :)

Wiki /

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że najlepszym pomysłem na naukę jest zabawa. Kolorowanki - świetny pomysł! :)

Ewa /

Zgadzam się z tym, że niedługo już angielski to będzie za mało. Dlatego dzieci muszą powoli uczyć się już kolejnego języka - poza polskim i angielskim, które są podstawą. Szkoły językowe będą miały co robić ????

Małgorzata T /

Dzieci chłoną wiedzę jak gąbka, dlatego im wcześniej tym lepiej, ale oczywiście w granicach rozsądku, nie zawalajmy dziećmi zajęciami dodatkowymi jeśli nie wykazują na to chęci. Świetny pomysł na kolorowanki-przyjemne z pożytecznym:D

Nati /

Myślę, że warto oswajać dziecko z językiem obcym, wtedy kiedy już bez trudu radzi sobie z językiem ojczystym..:)

Beata /

Jak najwcześniej !!!! I oczywiście obserwować, obserwować i jeszcze raz obserwować :) jeżeli widzimy, że dziecku się to podoba, radzi sobie i jest to dla niego również super zabawa to nie pozostaje nic innego jak pomyśleć o zajęciach dodatkowych :) Natomiast nic na siłe, jesli dziecko się przy tym męczy to odpuśćmy, na każdego przyjdzie czas :)