Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Osobowość dziecka a znak zodiaku

Osobowość dziecka a znak zodiaku


Osobowość dzieci jest dla rodziców jedną wielką zagadką, a wychowanie nie jest wcale takie łatwe jak niektórym mogłoby się wydawać. Rodzice nie są w stanie przewidzieć pewnych reakcji i scenariuszy. Jednak jest pewien sposób, który chociaż w pewnym stopniu pozwoli dowiedzieć się więcej na temat osobowości dziecka. Czasami wystarczy spojrzeć na ich znaki zodiaku.

Co znaki zodiaku mówią o osobowości dziecka?

Koziorożec (22 grudnia - 20 stycznia)

Dzieci spod znaku Koziorożca mają „stare dusze”. Czasami może Ci się wydawać, że ich wnętrze jest bardzo dojrzałe i mądre. Przyciągają starszych znajomych i uwielbiają spędzać czas z mamą i tatą. Są ambitni i pracowici, stabilni i konsekwentni. Konsekwencja dla dzieci spod znaku Koziorożca jest kluczowa. Ich determinacja jest ogromna, ale może to również oznaczać, że są uparci i nie lubią większych zmian. Doceniaj miłość małego Koziorożca!

Wodnik (21 stycznia - 19 lutego)

Niezależne i posiadające ogromne zapotrzebowanie na przestrzeń osobistą. Dzieci  spod znaku Wodnika nie są osobami, które pragną fizycznej bliskości. Nie miejcie im za złe, gdy nie chcą się do Was przytulać, one po prostu są zbyt zajęte odkrywaniem i poznawaniem świata. Przygoda to ich drugie imię. Możecie spodziewać się buntu, jeśli będziecie chcieli trzymać za rękę swojego małego Wodnika. Pozwólcie sobie na niezależność  i pamiętajcie, że „tradycyjna ścieżka” według Wodnika nie jest najlepszą drogą.

Ryby (20 lutego - 20 marca)

Dzieci Ryby są bardzo uczuciowe, emocjonalne i  wrażliwe. Można powiedzieć, że mają serce na dłoni i każdemu okazują współczucie i troskę. Czasami nie zdają sobie sprawy, że same są bezbronne. Podobnie jak prawdziwa, żywa ryba, Twoje dziecko może być trochę nieśmiałe i od czasu do czasu może szukać schronienia w kryjówce. Dzieci spod tego znaku mają bogatą i fantazyjną wyobraźnię,  wyróżniają się bardzo delikatną osobowością. Dlatego otocz je troską i wielką miłością!

Baran (21 marca - 20 kwietnia)

Jeśli Twoje dziecko jest spod znaku Barana, dodatkowa kofeina nie będzie Ci potrzebna. Dzieciaki te są bardzo energiczne  i chciałyby odkryć i poznać dosłownie wszystko. Są to urodzeni przywódcy, którzy mogą szybko ulec frustracji, gdy coś nie idzie po ich myśli. Jednak kilka zachęcających i motywujących słów może szybko naładować Twojego malucha. Dzieci spod znaku Barana uwielbiają oklaski!

Byk (21 kwietnia - 21 maja)

Dzieci spod znaku Byka są bardzo uparte, silne i mocne – dosłownie i w przenośni. Rzadko chorują, a ich temperament i miłe usposobienie sprawiają, że są sympatyczni pomimo ich dość trudnej natury. Dajcie im poczucie stabilności, której tak bardzo pragną i potrzebują. A kiedy Twój Byk pokaże rogi, najlepszym wyjściem będzie spokojna i wyciszająca rozmowa.

Bliźnięta (22 maja - 21 czerwca)

Dzieci spod znaku Bliźniąt mają wiele różnorodnych zainteresowań, które się ciągle zmieniają. Ich towarzyska osobowość sprawia, że ​​chcą o tym wszystkim z Wami porozmawiać, a więc musicie nauczyć się słuchać. Na szczęście Bliźnięta są towarzyskie i zabawne, jednak czasami będziecie czuli się  wyczerpani, starając się za nimi nadążyć. Twój mały Bliźniak bardzo szybko zmienia preferencje i zainteresowania – nie będziesz się nudzić!

Rak (22 czerwca - 22 lipca)

Dzieci spod znaku Raka są bardzo wrażliwe, a kiedy uczucia zaczynają ich przytłaczać, wycofują się tak jak zrobiłby to prawdziwy, mały rak. Bardzo łatwo jest ich zranić, więc zwracajcie uwagę na to co mówicie. Jednak ich wrażliwość jest także zaletą, ponieważ ich serca są bardzo miękkie i zrobione ze złota. Dzieci te są bardzo troskliwe i pomocne. Czasami wolną samotność od towarzystwa innych osób.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Dzieciaki te są prawdziwymi lwiątkami, a Ty na pewno niejednokrotnie usłyszysz ich ryk. Są bardzo uparte, a ich pomysł jest zawsze najlepszy. Dzieci spod znaku Lwa lubią być numerem jeden, co może czasem utrudniać funkcjonowanie w grupie. Chcą być najlepsi we wszystkim, lubią czuć się najważniejszymi i uwielbiają pełnić rolę przywódców.

Panna (23 sierpnia - 23 września)

"Doskonałość" to słowo, które charakteryzuje dzieci spod znaku Panny. I to nie dlatego, że są doskonałe, ale dlatego, że nigdy nie spotkasz osoby, która tak ciężko pracuje na ten status jak one. Są zazwyczaj schludne i wymagające.  Dzieci te są bardzo pomocne i zrobią wszystko, aby ich otoczenie było spokojne i uporządkowane. Utrzymywanie stałej rutyny i delikatne przypominanie im, że wykonują świetną robotę i że kochasz ich bez względu na wszystko jest mile widziane.

Waga (24 września - 23 października)

Większość rodziców z ust swojego dziecka słyszy: "to niesprawiedliwe!", ale rodzice dzieci z pod znaku Wagi będą słyszeć to zdecydowanie częściej. Maluchy te są wrodzonymi poszukiwaczami równowagi i harmonii, zawsze można z nimi dojść do porozumienia i osiągnąć kompromis.  
Niestety, jeśli wprowadzisz zasadę, którą  będą uważać za niesprawiedliwą, może rozpętać się kłótnia. Uwielbiają muzykę, a więc pozwól im tańczyć i obserwuj jaką sprawia im to radość.  

Skorpion (24 października - 22 listopada)

Dzieci spod znaku Skorpiona są bardzo wrażliwe psychicznie. Posiadają umiejętność "czytania" ludzi i sytuacji. Nie zawsze wiesz, co myślą lub czują, ponieważ są bardzo skrytymi osobami.
Twój mały Skorpion jest wyposażony w „żądło”, którego nie zawaha się użyć, gdy poczuje się  skrzywdzony. Dzieciaki te są bardzo odważne i niczego się nie boją, ponieważ ufają swoim instynktom.

Strzelec (23 listopada - 21 grudnia)

Dzieci spod znaku Strzelca mają ciepłą i słoneczną osobowość. Niezależnie od tego, gdzie się pojawią, zarażają entuzjazmem. Ich  optymizm nie ma końca, co jest wspaniałą cechą - dopóki nie wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Dzieci te są tak pewne, że wszystko potoczy się pozytywnie, że czasami nawet nie biorą pod uwagę możliwych negatywnych konsekwencji. Są bardzo niezależne i zawsze powiedzą Ci co myślą, nawet jeśli jest to bolesne.

Wychowywanie dzieci nie jest prostym zadaniem, jednak im lepiej zrozumiemy nasze dzieci, tym lepszymi będziemy rodzicami.

źródło: http://www.essentialbaby.com.au


Komentarze