Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Pierwsze dni w przedszkolu. Jak uniknąć stresu i nerwów?

Pierwsze dni w przedszkolu. Jak uniknąć stresu i nerwów? 5


Czy można w ogóle uniknąć bólu rozłąki dziecka z rodzicami? Niestety, to nie jest możliwe. Ale mamy dla Was pełne kieszenie dobrych informacji. Wbrew powszechnym opiniom, 90 procent powodzenia akcji Idziemy do przedszkola zależy od….Ciebie, Mamo i Tato. Co zrobić, aby pierwsze dni w przedszkolu przebiegały bez stresu i nerwów podpowie ekspert od wychowania i edukacji - Mariola Kurczyńska. 

Pierwsze dni w przedszkolu. Jak uniknąć stresu i nerwów?

I Przygotujcie…SIEBIE

Za każdym razem, kiedy pracuję ze stresem adaptacyjnym, widzę „normalne” dziecko i mocno zestresowanych rodziców. Zdajecie sobie sprawę, że dziecko wyczuwa Wasze emocje? Wasz stres, Wasze nerwy, Wasz niepokój udzielają się również dziecku. Tak jak instrument dostraja się do dźwięku kamertonu, tak dziecko reaguje na emocje w domu. W sytuacji stresu adaptacyjnego nasze lęki udziela się dziecku. Jeżeli mama lub tata „emituje” zdenerwowanie, to dziecko odbiera tę emocję i dostraja się do niej. I też się denerwuje.  Nie dyskutuje ono, nie pyta, czy to jest właściwe i dobre. Po prostu tak się dzieje i już. Dziecko nie ma na to wpływu. Zawsze przejmie Wasze emocje.

Co jako rodzice możecie z tym zrobić?

Podjęliście decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola. To była najlepsza decyzja, jaką mogliście podjąć. Gdyby istniała inna możliwa opcja, lepsza dla dziecka i dla Was, z pewności byście z niej skorzystali. Jeżeli nie macie innej opcji, uznajcie, że to jest najlepsze dla Was i dziecka. I koniec. Nie zastanawiajcie się już nad tym. Nie ma innej alternatywy, wiec świadomie skupcie się na rozwiązaniach i dalszych krokach. Nie rozpaczajcie. To nic nie zmieni dla Was, a dla dziecka będzie wiązało się  z jeszcze większym bólem przy chwilowej rozłące. Sprawdźcie, jakie emocje towarzyszą Wam przed posłaniem dziecka do przedszkola. Czy są to emocje, które pomogą dziecku pokonać jego stres czy też pogłębią smutek i spowodują dramat i tragedię?

            Czy dostrzegacie u siebie:

 • Smutek
 • Troskę
 • Zmartwienie
 • Stres, napięcie
 • Niepokój, obawę
 • Niepewność, wahanie
 • Lęk, strach
 • Poczucie winy

  A może jest to:
 • Radosne oczekiwanie
 • Szczęście
 • Duma
 • Miłość
 • Uwaga, koncentracja
 • Entuzjazm
 • Zadowolenie
 • Przyjemność?
   

Które z tych emocji odczuwacie? Które z nich wspierają dziecko?

Jeżeli chcecie pomóc dziecku, wybierzcie emocje pozytywne. Podejmijcie świadomy wysiłek i postarajcie się pilnować swoich myśli i uczuć. Macie na nie wpływ, więc nimi pokierujcie. Kiedy przyłapujecie się na lęku czy poczuciu winy, świadomie i celowo wprowadzajcie się w stan radosnego oczekiwania. Nie martwcie się na zapas. Badania dowodzą, że 80 procent naszych zmartwień w ogóle się nie przydarza.  Nie bójcie się. Płacz dziecka jest NORMALNĄ reakcją. Dziecko ma do tego prawo. Przyjmijcie go ze spokojem. Nie płaczcie razem  z dzieckiem. Bądźcie na to mentalnie przygotowani. Załóżcie jak najlepszy scenariusz i odgrywajcie go sobie w głowie. Nie mówię, że to będzie proste. Łatwiejsze jest oczywiście martwienie się i płakanie razem z dzieckiem. Zapewniam Was jednak, że jeżeli dobrze wykonacie to zadanie, Wasze dziecko z radością pójdzie do przedszkola, a chwilowa  rozłąka z rodzicami nie będzie go kosztowała więcej niż to warte. Wasze dziecko ma prawo do wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców. Uwierzcie mi, płacząc razem z dzieckiem i przeżywając  jego emocje tylko pogłębiacie jego frustrację. Matczyna miłość nie ma z tym nic wspólnego. Dziecko potrzebuje Waszego zdecydowania. Czułego, ale stanowczego i krótkiego pożegnania.

II Przygotujcie dziecko

Zróbcie to ZANIM pójdzie do przedszkola. Właśnie teraz. Kilka dni przed tym wydarzeniem. Unikniecie niepokoju i  niepewności. Wy i dziecko będziecie przygotowani. Wszyscy będziecie się czuć pewnie i bezpiecznie.

Krok nr 1. Opowiedzcie mu o tym. 
Każdego dnia opowiedzcie dziecku o tym, jak to będzie, kiedy pójdzie do przedszkola. Mniej więcej w ten sposób: Rano wstaniemy, umyjesz buzię, ubierzemy się i samochodem pojedziemy do przedszkola. Tam będą dzieci i Pani. Wejdziemy do szatni, rozbierzemy się, powiesimy ubranie na wieszaczku, potem przytulę Cię, pocałuję w czółko, powiem „baw się dobrze, kochanie” a ty uśmiechniesz się, zrobisz mi pa pa i pójdziesz do dzieci.

Krok nr 2. Odegrajcie  z dzieckiem scenkę
Naprawdę je przytulcie, pocałujcie w czółko, powiedzcie „baw się dobrze, kochanie” a dziecko ma uśmiechnąć się, zrobić pa pa, odwrócić się i pójść kilka kroków. To pozwala oswoić nową sytuację. Dziecko będzie przygotowane, będzie dokładnie wiedziało, jak ma się zachować i co się po kolei wydarzy. Poczuje się pewnie.

Krok nr 3. Odczarujcie płakanie
Powiedz: Wiesz co, niektóre dzieci będą płakać. Bo  niektóre dzieci płaczą a niektóre nie płaczą.  Jak ty będziesz chciał płakać, to spokojnie popłacz sobie. To zupełnie normalne, że dzieci płaczą. Ja wtedy wytrę ci oczka chusteczką, przytulę, pocałuje w czółko, powiem „baw się dobrze, kochanie”, a ty zrobisz mi pa pa, odwrócisz się i pójdziesz do dzieci.

Krok nr 4. Dajcie dziecku bilet powrotny
Stwórzcie mu w głowie jasną wizję powrotu do domu. Maluch musi znać plan dnia. Wtedy poczuje się bezpiecznie. Opowiedzcie mu, że w przedszkolu zje śniadanie, pobawi się z dziećmi, potem będzie drugie śniadanie, potem znowu zabawa, potem obiad, leżakowanie, podwieczorek i zaraz po podwieczorku po ciebie przyjdzie tata.Trzymajcie się planu. Odstępstwa są bardzo niewskazane, przynajmniej na początku przygody z przedszkolem.

Krok nr 5. Utrwalcie obraz w głowie malucha
Opowiadajcie mu o tym i odgrywajcie scenki dwa razy dziennie. Najlepiej wieczorem i rano. W ciągu dnia też jest dobrze.

Krok nr 6. Pracujcie nad samodzielnością dziecka
Przyłóżcie się do tego, żeby dziecko umiało jak najwięcej rzeczy samo zrobić – ubieranie, rozbieranie, samoobsługa  w toalecie. Będzie mu łatwiej i zapewni mu to poczucie pewności i wiary we własne możliwości.

III Utrwalajcie dobre nawyki

Nie róbcie z całej akcji wielkiego halo. Jeżeli dla Was będzie to wielkie, niecodzienne wydarzenie to dla malucha urośnie to do rangi spędzenia całego dnia w jednej klatce z tygrysem! Przyjmijcie to i potraktujcie jako zupełnie naturalną rzecz. Oszczędzicie dziecku niepotrzebnego stresu. Nie kupujcie mu z tej okazji prezentów ani nie rozpieszczajcie nadmiernie. Jeżeli dziecko będzie potrzebowało więcej przytulania, samo o to poprosi, nie wyprzedzajcie potrzeb dziecka.
Żeby  pomóc Wam w lepszym zrozumieniu tej sytuacji, posłużę się przykładem z podwórka. Co robicie, kiedy dziecku zdarzy się mały upadek, niewinne obdarcie kolanka? Jeżeli lamentujecie, wzywacie pogotowie, płaczecie, dajecie środki przeciwbólowe, dziecko będzie przerażone. Będzie bardzo płakało, nauczy się, że upadki są niebezpieczne i odmówi jazdy na rowerze. Jeżeli jednak mama podejdzie, podmucha, pocałuje, powie, do wesela się zagoi, dziecko otrzepie się i wróci do zabawy jakby nic się nie stało. Właśnie o ten mechanizm tu chodzi. Zasada kamertonu. Dziecko odbiera Wasze emocje.

I na koniec drobne porady, jak jeszcze lepiej pomóc dziecku w aklimatyzacji w nowym środowisku.:

1. Darujcie sobie pytania typu: Co było na obiad? Wszystko zjadłeś? Pani cię karmiła?
Dziecko nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Zapytajcie nauczycielkę. Dziecku zadajcie pytanie: dobrze się bawiłeś? Fajnie było? I już . Jeżeli odpowie tylko tak, jest ok. Jeżeli opowie barwna historię, weźcie poprawkę na jego fantazję. Dziecko w tym wieku po prostu tak ma. Jego świat jest inny niż Wasz.
2. Obserwujcie dziecko. Jeżeli nie zauważacie nic niepokojącego przyjmijcie, że wszystko jest w porządku.
3. Nie zadawajcie za dużo pytań.  Pozwólcie dziecku samemu dostroić się do nowej sytuacji. Za dużo pytań zdradza Wasz niepokój.

Wrzućcie na luz i… bawcie się wspaniale :)

 

 Mariola Kurczyńska - mama Oli, coach rodzicielski, doradca wychowawczy, pedagog, neuroterapeuta, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej. Specjalizuje się w pracy  w nurcie psychologii ewolucyjnej korzystając z naukowych podstaw neurobiologii. Prezentuje  podejście niedyrektywne oraz metody oparte  na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prowadzi  warsztaty dla rodziców oraz indywidualne konsultacje. Autorka książki Obudź w dziecku olbrzyma. www.mariolakurczynska.pl
 

Komentarze


Anita Poślad /

Świetny artykuł właśnie nasza córka poszla do przedszkola dziękuję za rady

Nati /

Przejrzysty i pomocny artykuł. Dziękuję za super rady w pigułce!

Maja Szczukiewicz /

Świetny artykuł! A "utrwalajcie dobre nawyki" BARDZO POMOCNE także w innych sytuacjach.

Izabel /

Bardzo ciekawy i przydatny artykuł ;)

Paula Wiśniewska /

Bardzo ciekawy i pomocny artykuł! Szczególnie ta kwestia zadawania miliona pytań dziecku;)