Kategorie bloga
Rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020 – terminy, punkty, dokumenty

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020 – terminy, punkty, dokumenty


Na tę chwilę czekało tysiące rodziców – rekrutacja do przedszkoli zbliża się wielki krokami. Jeśli jesteś w tym niecierpliwym gronie, to mamy dla ciebie garść niezbędnych informacji. Dowiedz się, kiedy wypada rekrutacja, jaki jest jej przebieg i które dzieci mają największe szanse na miejsce w przedszkolu.

Rekrutacja – od jakiego wieku?

Do przedszkola możemy zgłosić już 2,5-letnie dziecko. Należy jednak pamiętać, że prawo do miejsca mają przede wszystkim dzieci 3-, 4-  czy 5-letnie (zakładając, że rodzice chcą je wysłać do placówki), a także 6-letnie – objęte obowiązkiem przedszkolnym.

Uwaga! Dziecko, które uczęszcza już do danego przedszkola, nie podlega już rekrutacji. W takim wypadku należy tylko złożyć pisemną deklarację kontynuowania edukacji w przedszkolu.

Rekrutacja do przedszkoli – terminy

Nie istnieje żaden ogólnopolski termin rekrutacji do przedszkoli – gmina ustala je dosyć swobodnie. Dlatego właśnie w większości miast nabór do placówek rozpoczyna się w marcu, ale nie brakuje i takich miejscowości, w których rekrutacja odbywa się dopiero w kwietniu.

Istnieją dwa sposoby na uzyskanie informacji, jaki termin rekrutacji obowiązuje w twoim mieście:

  1. Wejdź na stronę wybranego przez siebie przedszkola – gdy rekrutacja będzie się zbliżała, znajdziesz niezbędne informacje (najczęściej na stronie głównej). Druga opcja to prostu wykonanie telefonu do dyrekcji.
  2. Analogicznie – wejdź na stronę swojej gminy i poszukaj stosownej zakładki z informacjami o rekrutacji albo zadzwoń i zapytaj o wszystko, co cię interesuje.

Punkty w rekrutacji

O ile terminy rekrutacji różnią w poszczególnych miastach, o tyle już kryteria pierwszeństwa w całej Polsce są takie same. I tak, przedszkole publiczne w pierwszej kolejności przyjmie dziecko, które:

  • jest niepełnosprawne
  • pochodzi z rodziny wielodzietnej (oznacza to, że masz trójkę lub więcej dzieci. Należy jednak pamiętać, że za dziecko uznaje się tylko osoby do 18-go roku życia)
  • ma rodzeństwo lub rodzica z niepełnosprawnością
  • wychowywane jest przez samotnego rodzica
  • wychowuje się w rodzinie zastępczej

Dodatkowo gmina może zadecydować, że o pierwszeństwie przyjęcia dziecka decyduje np. fakt, że oboje rodzice pracują. Będzie to jednak kryterium o mniejszej wadze niż pięć wyżej wymienionych.

Czynnikiem, który nie ma z kolei żadnego wpływu na wyniki rekrutacji, jest kolejność zgłoszeń – nie ma zatem znaczenia, czy złożysz wniosek pierwszego dnia przyjmowania dokumentów, czy ostatniego.

Procedura – jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

W niektórych placówkach wciąż funkcjonuje rekrutacja „klasyczna”, oznaczająca konieczność udania się do przedszkola po wniosek i późniejszego jego oddania.

Istnieje jednak spora szansa, że w twojej gminie rekrutacja będzie już przebiegała drogą elektroniczną – to wielkie ułatwienie, które obejmuje coraz więcej miast. Jakie są jej zasady?

Mianowicie, na czas rekrutacji otwierana jest specjalna strona internetowa (warto jednak dodać, że wiele jej funkcji staje się aktywnych dopiero w terminie rekrutacji). Na stronie wypisujemy dane dziecka, czyli rejestrujemy je jako kandydata, wybieramy także trzy przedszkola, które są przez nas najbardziej pożądane.

Uwaga! Należy pamiętać, że przedszkole, który zostanie wybrane przez nas jako pierwsze, będzie uznawane za priorytetowe. I to właśnie do tej placówki udajemy się z gotowym, wypełnionym odręcznie wnioskiem (do pobrania na wyżej wymienionej stronie).

Przedszkole publiczne – dokumenty dołączane do wniosku

Do wniosku musisz dołączyć dodatkowe dokumenty, jeżeli:

  • samotnie wychowujesz dziecko

Trzeba wówczas przedstawić stosowne oświadczenie, akt zgonu ojca/matki dziecka bądź wyrok sądu z orzeczeniem rozwodu.

  • masz więcej co najmniej trójkę dzieci w wieku do 18 lat

W tym przypadku wystarczy osobiście napisane oświadczenie, tj. „oświadczam, że (imię i nazwisko dziecka) jest członkiem rodziny wielodzietnej, tj. z trojgiem i więcej dzieci”.

  • któryś z członków rodziny jest niepełnosprawny

W tej sytuacji potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności samego dziecka bądź członka jego rodziny (rodzica, brata, siostry).

Rekrutacja do przedszkoli – kiedy wyniki?

Termin podania wyników rekrutacji zależny jest od gminy – zwykle wydarzenie to ma miejsce w maju lub czerwcu. W zależności od sposobu przeprowadzenia naboru, informację o tym, czy dziecko dostało się do którejś z wybranych placówek, znajdziemy w samym przedszkolu bądź na stronie internetowej.

Co możesz zrobić, jeśli twoje dziecko nie dostanie się do przedszkola?

W wielu miastach nie trzeba robić nic – dzieci, które nie dostały się do przedszkoli „automatycznie” uwzględniane są w rekrutacji dodatkowej. W praktyce oznacza to, że podejmowane są negocjacje z przedszkolami niepublicznymi bądź następuje poszukiwanie placówek do stworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. O tym, czy twoje dziecko dostało się do któregoś z tych miejsc, zostaniesz poinformowany/-y listownie.

W innych miejscowościach rozwiązaniem jest podejście do tzw. rekrutacji uzupełniającej.

Aby dowiedzieć się, która opcja będzie praktykowana w twoim mieście, najlepiej po prostu zadzwonić do urzędu miasta bądź gminy i zasięgnąć wszystkich niezbędnych informacji.


Komentarze