Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
W Polsce rocznie rodzi się 23 tysiące wcześniaków. Na co musisz się przygotować, jeśli i twoje szczęście pojawi się zbyt wcześnie?

W Polsce rocznie rodzi się 23 tysiące wcześniaków. Na co musisz się przygotować, jeśli i twoje szczęście pojawi się zbyt wcześnie?


Nikt tego nie chce i - w większości przypadków - nikt się tego nie spodziewa. Niestety, czasem zdarza się tak, że ciąża rozwija się świetnie, a mimo to nagle rozpoczyna się akcja porodowa lub z powodu nagłych komplikacji trzeba jak najszybciej sprowadzić malca na świat. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że i twoje dziecko urodzi się przedwcześnie, ale na wszelki wypadek przeczytaj, jak wówczas toczą się sprawy.


Źródło zdjęć: pixabay.com

Różne oblicza wcześniactwa

Mianem „wcześniaka” określa się zarówno dziecko urodzone w 26 tygodniu ciąży, jak i w 36. Tak naprawdę jednak między tymi maluchami jest rozwojowa przepaść, dzieci takie mają zupełnie inne rokowania i problemy zdrowotne. Dlatego w medycznym nazewnictwie stosuje się podział porodów przedwczesnych i wygląda on następująco:

 • poród skrajnie przedwczesny – to ten przed 28. tygodniem ciąży
 • poród bardzo przedwczesny – między 28 a 32 tygodniem ciąży
 • poród miernie przedwczesny – od 32 do 36 tygodnia ciąży

Warto tutaj nadmienić, że wciąż (choć na szczęście coraz rzadziej) można spotkać się ze stwierdzeniem, że z punktu widzenia medycznego lepiej, gdy dziecko urodzi się w siódmym niż w ósmym miesiącu ciąży. To oczywiście nieprawda – każdy dodatkowy dzień, który dziecko spędzi w łonie matki, jest na wagę złota.

Jeśli twoje dziecko urodzi się przedwcześnie – oto, co powinnaś wiedzieć:

 • wygląd wcześniaka

Dziecko urodzone przedwcześnie szokuje swoją kruchością. Jego skóra jest bardzo cienka, mogą prześwitywać przez nią naczynia krwionośne, pokrywa ją też delikatny meszek. Główka wcześniaka wydaje się olbrzymia w stosunku do reszty ciała. Rączki i nóżki są niezwykle chudziutkie – malec powinien przecież „nabrać ciałka” dopiero pod koniec ciąży. Jeśli na świat przyszedł chłopczyk, możesz zauważyć, że w jego gładkiej mosznie brakuje jąderek, a jeśli dziewczynka – że mniejsze wargi sromowe nie zostały jeszcze okryte większymi. Nienaturalnie wygląda także twarz, która za sprawą małej ilości tkanki tłuszczowej jest pomarszczona.

Im wcześniej urodziło się dziecko, tym wspomniane cechy będą bardziej widoczne. Dodatkowo noworodek jest po prostu niezwykle malutki – czasami niewiele większy od dłoni.

 • pobyt w szpitalu

Niestety, gdy rodzi się wcześniak, z automatu oznacza to dłuższą hospitalizację. Czasami dziecko pozostaje w szpitalu dwa tygodnie po narodzinach, czasami – nawet kilka miesięcy. I chociaż każda młoda mama nie marzy o niczym innym, jak po prostu zabrać niemowlę do domu i nacieszyć się nim z rodziną, to w tym przypadku cierpliwość jest koniecznością. Lekarze muszą być pewni, że dziecko jest w dobrym stanie.

W trakcie pobytu w szpitalu noworodek będzie poddawany licznym badaniom. Pamiętaj, że masz prawo do informacji – dopytuj, w jakim celu wykonywane jest jakie badanie oraz jakie leki i zabiegi medyczne są w przypadku twojego malca niezbędne.

U większości wcześniaków niezbędny jest pobyt w inkubatorze. To przykry i łamiący serce rodziców widok, ale należy pamiętać, że jest to genialny wynalazek, dzięki któremu dziecko ma ma szanse na dojście do pełni zdrowia. Jeśli tylko lekarz na to zezwoli, dotykaj maluszka przez specjalny otwór w urządzeniu. Jak najwięcej do niego mów, śpiewaj, czytaj bajki. Zazwyczaj dość szybko lekarze zezwalają także na kangurowanie noworodka i kontakt „skóra do skóry” – doczekasz się tego, gdy tylko stan malca będzie stabilny.

Problemy zdrowotne wcześniaków

Bardzo trudno przewidzieć, z jakimi pierwszymi problemami zdrowotnymi będzie borykał się wcześniak. Zdarza się, że dziecko urodzone w 31 tygodniu jest w lepszym stanie niż malec, który przyszedł na świat trzy tygodnie później. Niemniej, najczęściej lekarze wymieniają następują komplikacje zdrowotne:

 • zaburzenia oddychania – będące efektem niewykształconego w pełni układu oddechowego. Jeśli lekarze wiedzą, że poród się zbliża, ale jest jeszcze możliwość „chwilowego” zatrzymania dziecka w łonie matki, podaje jej się hormony sterydowe, które przyspieszają rozwój płuc płodu. Im wcześniej rodzi się dziecko, tym większe jest ryzyko wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania – cierpi na niego aż 90% wcześniaków sprzed 25 tygodnia ciąży.
 • zaburzenia żołądkowo – jelitowe. Bardzo często wcześniaki karmione są dojelitowo, a jeśli ich stan jest zły – pozajelitowo. Niezwykle cenne dla wcześniaków jest matczyne mleko – mamy ściągają pokarm w jak największych ilościach i przywożą go do szpitala.
 • problemy z sercem – najczęściej oznaczają niskie ciśnienie krwi u malca oraz przetrwały przewód tętniczy. Ten ostatni może prowadzić do poważnych komplikacji, dlatego dziecko będzie często badane, a w razie konieczności zostanie przeprowadzona transfuzja.
 • zaburzenia neurologiczne – niestety istnieje pewne prawdopodobieństwo, że u wcześniaka nastąpi krwotok śródkomorowy, czyli krwawienie w mózgu. Może ono ustąpić, ale u niektórych dzieci skutkiem jest uszkodzenie mózgu.

Wyszliście ze szpitala i… co dalej?

Możecie cieszyć się maluszkiem w domowym zaciszu, ale czekają was regularne kontrole i badania. Wcześniaki muszą „pojawiać” się co dwa miesiące w poradniach: neonatologicznej, neurologicznej oraz rehabilitacyjnej. Z czasem wizyty te będą odbywać się co pół roku, a jeśli dziecko będzie dobrze się rozwijać – jeszcze rzadziej.

Nieco częściej, bo po 4, 8, oraz 12-tym tygodniu życia malec musi zostać skontrolowany w poradni okulistycznej.

Dodatkowo warto zakupić monitor oddechu, ponieważ wcześniaki należą do grupy dzieci bardziej narażonych na wystąpienie śmierci łóżeczkowej.

Wcześniactwo może powodować wiele długoterminowych problemów zdrowotnych u dziecka – kłopotów ze wzrokiem, słuchem czy sprawnością intelektualną. Jednak w zdecydowanej większości przypadków drugie urodziny dziecka to moment, w którym „dogania” ono swoich rówieśników. Pamiątką po tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie pozostaje już wówczas tylko kilka wzruszających fotografii.


Komentarze