Kategorie bloga
Wypływ genetyki i bogactwa na zdolności poznawcze dzieci

Wypływ genetyki i bogactwa na zdolności poznawcze dzieci


Ponad 40 lat temu psycholog Sandra Scarr wysunęła prowokacyjny pomysł, że wpływ genetyczny na zdolności poznawcze dzieci jest powiązany z dochodami ich rodzin. Im bogatsza rodzina, tym więcej genów wpływa na rozwój mózgu.


źródło: pixabay.com

Badania Scarr zostały szeroko omówione i gruntownie zbadane przez innych badaczy. Uzyskali oni mieszane wyniki. Jednak badania Scarr zostały potwierdzone przez innego amerykańskiego psychologa, Davida Rowe'a, w 1999 roku. Dlatego też linia badań została nazwana hipotezą Scarra-Rowe'a - status społeczno-ekonomiczny rodziców uśrednia wkład genetyczny w zmienność inteligencji.

Myśleliśmy, że dla osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, inteligencja danej osoby jest bardziej uzależniona od jej środowiska niż od genetyki.

Od 25 lat badam związek wczesnych schorzeń z kolejnymi szkolnymi osiągnięciami i fascynuje mnie rola genetyki i środowiska w osiągnięciach uczniów.

Grupa z nas postanowiła ponownie znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy wpływ genetyczny na zdolności poznawcze jest większy dla dzieci wychowywanych w bardziej uprzywilejowanym środowisku? Aby uzyskać tę odpowiedź zacząłem współpracę z kolegami z Northwestern University i Stanford University.

Badania bliźniąt

Przeanalizowaliśmy zapisy urodzeniowe i szkolne 24 000 bliźniąt i prawie 275 000 rodzeństw urodzonych na Florydzie w latach 1994-2002. Podobnie jak wcześniejsi badacze, którzy badali genetyczne i środowiskowe wpływy rozwoju poznawczego, skupiliśmy się na bardzo dużej grupie bliźniąt i rodzeństwa.

Bliźniaki i rodzeństwo w podobnym wieku pozwoliły nam rozwikłać rolę genów i środowiska w rozwoju zdolności kognitywnych (poznawczych). Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, że klasa społeczna odgrywa ważną rolę w wynikach edukacyjnych dzieci.

Podczas gdy uczniowie z grup o wyższych dochodach radzili sobie lepiej niż studenci z grup o niższych dochodach, względny wpływ różnic genetycznych i środowiskowych był taki sam dla wszystkich grup. Wyniki opublikowano niedawno w Proceedings of National Academy of Sciences.

Złożona interakcja gen-środowisko

Jakie jest znaczenie naszych odkryć? Według Davida Figlio, dziekana School of Education w Social Policy w Northwestern i głównego autora badania, nie potwierdziliśmy, że czynniki środowiskowe łagodzą wpływ genetyki na rozwój poznawczy. Różnice środowiskowe są tak samo ważne dla studentów z zamożnych środowisk, jak studentów z biedniejszych środowisk.
Ostatnie badania wykazały różnicę w genetycznym wpływie na wyniki w nauce między bogatymi i biednymi rodzinami w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z rodzinami w Australii lub Europie Zachodniej.

Nasze odkrycia nie są jednak sprzeczne z ogólną strukturą, w której rodzicielski status społeczno-ekonomiczny wiąże się z rozwojem poznawczym dzieci. Wśród bliźniaków i rodzeństwa, które były w zbliżonym wieku, standaryzowane wyniki matematyczne i czytelnicze wzrastały proporcjonalnie do lat nauki.

źródło: https://www.weforum.org


Komentarze