Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
25 rzeczy, które powinien umieć każdy 12-latek (bez żadnego „ale!”)

25 rzeczy, które powinien umieć każdy 12-latek (bez żadnego „ale!”)


Samodzielność i zaradność to cechy, które każdy rodzic chciałby widzieć u swojego dziecka. Jednocześnie w opinii publicznej coraz częściej pojawia się twierdzenie, że dzisiejszemu młodemu pokoleniu nie zezwala się na bycie samodzielnym, bo zamiast klasycznego „Nie umiesz? To się naucz!” pada: „Dobra, daj, ja to zrobię”. Masz dziecko w wieku 11-12 lat i nie wiesz, czy nie jesteś nadopiekuńcza? Sprawdź poniżej – oto 25 rzeczy, które powinien umieć 12-latek (bez żadnego „ale”).

25 rzeczy, które powienien umieć zrobić 12-latek: 

 1. Przygotować sobie kanapki.

Do szkoły albo ot tak, gdy jest głodne. Z użyciem noża, wyjęciem wszystkiego z lodówki, a jeśli chodzi o śniadanie do szkoły – z zapakowaniem wszystkiego do pojemnika i spakowaniem do plecaka.

 1. Przygotować herbatę.

Z użyciem najprawdziwszego wrzątku, bez nadzoru i wskazówek mamy.

 1. Samodzielnie umyć włosy.

I oczywiście dokładnie umyć całe ciało. Część dwunastolatków bez najmniejszego problemu obcina sobie także paznokcie.

 1. Odkurzać.

Nie mówimy tutaj o odkurzeniu byle jakim, kończącym się zawsze zachwytem rodziców i ukradkowym poprawianiem. Dwunastolatek powinien włożyć tyle wysiłku w odkurzanie, aby efekt był co najmniej zadowalający.

 1. Skosić trawę.

Oczywiście zazwyczaj po wcześniejszym „maaamoooo, muuuszęęę?” – chodzi o umiejętność, nie chęć. 12-latek powinien już skosić trawę na tyle dobrze, aby jego praca nie wymagała poprawek.

 1. Wiązać buty.

Dla niektórych ten punkt może wydawać się przesadzony, ponieważ są i 6-letnie dzieci, które świetnie radzą sobie z tym zadaniem. Zapewniamy jednak, że wielu rodziców wciąż szuka dla dziecka zimowych butów zapinanych na rzep… w rozmiarze 34-35!

 1. Opróżnić i załadować zmywarkę.

Znowu – nie „jakoś” tylko tak, żeby późniejsze zmywanie przyniosło dobre efekty.

 1. Pomóc rodzeństwo w higienicznych czynnościach.

Może nie do końca chodzi o dokładnie umycie pupy po zrobieniu kupy, ale już przy umyciu rąk starszy brat czy siostra bez żadnego problemu może asystować.

 1. Wymienić żarówkę.

To cienkie szkło, ale pamiętajmy, że mówimy nie o 3-latku, tylko praktycznie o nastolatku.

 1. Wyczyścić samochód w środku.

Dokładne odkurzenie foteli, wyniesienie i wytrzepanie dywaników oraz oczyszczenie deski rozdzielczej z kurzu to zadania, którym powinno sprostać każde dwunastoletnie dziecko.

 1. Umycie auta z zewnątrz.

Dokładne i staranne, włącznie z umyciem szyb sprayem.

 1. Skutecznie pomóc w przygotowaniu obiadu.

To już nie ten etap, w którym dziecku podaje się tępy nóż i nakazuje zrobić cokolwiek, by je zająć. Dwunastolatek spokojnie może pokroić warzywa, przygotować marynatę do kurczaka (z przepisem od mamy) albo rozklepać mięso na kotlety.

 1. Powiesić pranie.

Dbając o to, aby rękawy wyjąć ze środka bluzy czy rozprostować ręczniki.

 1. Umyć okna (z zastrzeżeniem).

Tutaj – na przekór tytułowi, znajdziemy małe „ale”. Dzieciom w żadnym wieku nie powinno się pozwalać na mycie okien od zewnątrz w mieszkaniu na wysokim piętrze. Jeśli jednak mieszkacie na parterze domu, umycie szyb nie powinno sprawić dziecku większego kłopotu.

 1. Wyprowadzić psa.
 2. Zrobić proste zakupy.

Naturalnie nie chodzi o wielkie zakupy w hipermarkecie i z uwzględnieniem obiadów na tydzień. 12-latek spokojnie może natomiast wyskoczyć do pobliskiego sklepu po kilka niezbędnych rzeczy i kupić to, o co zostaje poproszony.

 1. Wynieść śmieci.
 2. Wypielić ogród.

Rzecz jasna nie cały, gdy mówimy o wielkiej działce – kilka grządek nie powinno jednak stanowić problemu.

 1. Nakrywać do stołu.

I wiedzieć, po której stronie należy kłaść noże, widelce i łyżeczki.

 1. Dokładnie posprzątać swój pokój.

Z uwzględnieniem starcia kurzy, zmycia plam z biurka czy starannym nałożeniem narzuty na łóżko.

 1. Rozpakować zakupy.

Przy czym nie chodzi tylko o wyjęcie produktów z reklamówek, ale odłożenie ich na swoje miejsce.

 1. Spakować plecak do szkoły.

Kontrola 12-latka nadal jest wskazana pod względem przygotowania do zajęć czy sprawdzianów. Jednak porządne spakowanie plecaka powinno już być obowiązkiem samego dziecka.

 1. Obrać ziemniaki.
 2. Wyczyścić buty.

Z użyciem odpowiednich ilości preparatów, czyli bez zalania ich.

 1. Wstawić pranie.

Oczywiście wszelkie wskazówki co do temperatury i programu są wskazane. Zupełnie samodzielnie 12-latek powinien posegregować pranie, ocenić, którego jest więcej i dobrać detergent.

Zbyt dużo? Wcale nie! Tutaj macie ściągawkę, którą możecie wydrukować i powiesić na lodówce:

Sam fakt, że dziecko powinno już poradzić sobie z wyżej wymienionymi obowiązkami wcale nie oznacza, że musi wykonywać większość z nich codziennie – nie starczyłoby mu czasu na naukę czy rozrywkę. Chodzi raczej o umiejętności, które są wynikiem odpowiedniego włączania dziecka w codzienne obowiązki przez wiele miesięcy.

Jeśli okazuje się, że twoja 12-letnia lub prawie 12-letnia pociecha nie radzi sobie z opisanymi zadaniami, najwyższy czas na zmiany. Zacznij od dziś i za każdym razem, gdy masz ochotę powiedzieć „To daj!”, powiedz: „Chodź, pokażę ci i cię nauczę”.


Komentarze