Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
5 porannych kłopotów związanych z dziećmi – mamy rozwiązania!

5 porannych kłopotów związanych z dziećmi – mamy rozwiązania!


Poranki z dziećmi bardzo często odbiegają od tych prezentowanych w serialach czy filmach. Zamiast porannej energii jest płacz z powodu konieczności wstania, śniadanie kończy się oblanie sweterka sokiem, a sytuacji nie poprawia nagle zaginięcie ostatniej pary czystych skarpetek. Jak to zmienić? Oto porady dla rodziców, którzy na samą myśl o poranku… głęboko wzdychają!

1. Problemy ze wstaniem.

Prosisz raz. Prosisz drugi. Próbujesz obudzić dziecko łaskotkami, ale w końcu niemal stawiasz je na nogi, na co ono reaguje płaczem lub marudzeniem. Znasz to oraz słowa: „trzeba było jeszcze dłużej siedzieć wieczorem, zawsze kończy się tak samo!”?

Problem w takiej sytuacji jest bardzo łatwo „do zdiagnozowania” – dziecko nie śpi wystarczająco długo. Trzeba to zmienić nie tylko z uwagi na własny komfort, ale także ze względu na zdrowie – odpowiednie ilości nocnego wypoczynku są dziecku niezbędne do prawidłowego rozwoju. Oto twoje możliwości:

  • przesuń lub wprowadź wieczorne rytuały

W wielu przypadkach rodzice nie stosują wieczornych rytuałów w ogóle albo rozpoczynają je bardzo późno – np. o godzinie 20. Jeśli ich nie ma, dziecko zasypia późno – funkcjonuje tak długo, na ile starczy mu sił. Jeśli są, ale rozpoczynają się bardzo późno, to zanim skończycie toaletę, przebieranie się, kolację, mycie ząbków i czytanie bajek – już robi się godzina 22.

Zacznijcie wcześniej – policz, ile czasu wszystko wam zajmuje, a potem zaplanuj wieczór tak, aby dziecko znalazło się w łóżku o godzinie 19.30 czy 20.00. Z początku zaśnięcie może nie być dla niego łatwe, ale z czasem na pewno się przyzwyczai. Po kilku tygodniach rutyna zrobi swoje i malec zacznie być senny już po znalezieniu się w łóżeczku. A rano to on ciebie obudzi, nie ty jego!

  • zlikwiduj drzemki

Jeśli twoje dziecko ma wielki problem z wieczornym zasypianiem, a potem z porannym wstawaniem, być może jego rytm dnia jest zaburzony niepotrzebną drzemką. Zlikwiduj ją – z początku będzie oznaczało to popołudniowe marudzenie, ale to szybko się zmieni. A wieczorem wystarczy, że malec przyłoży głowę do poduszki!

2. „Nie chcę!”

Nie chce iść do przedszkola, nie chce zjeść śniadania, nie chce umyć zębów i w ogóle to nie chce niczego – przekonanie do tych rzeczy naburmuszonego kilkulatka to nie lada wyzwanie. Sytuacja poprawi się nieco, gdy zastosujesz się do poprzedniego punktu, czyli – gdy dziecko będzie wyspane. Co jednak jeszcze możesz zrobić?

Po pierwsze – daj dziecku wybór, czyli zapytaj np. „chcesz niebieską bluzeczkę czy zieloną?”, „chcesz umyć zęby z mamą czy z tatą?”. To często ułatwia sprawę – dziecko nie orientuje się, że może odmówić, gdy dajesz mu wybór.

Po drugie – tłumacz. Mów np.: „wiem, że nie chcesz iść do przedszkola. Ale tak to już jest. Mama chodzi do pracy, tata chodzi do pracy, twoja siostra chodzi do szkoły, a ty do przedszkola.” Wyjaśniaj, dlaczego tak się dzieje – poważne potraktowanie dziecka i wytłumaczenie tego typu spraw często pomaga.

Po trzecie – zadbaj o wasz dobry humor, wprowadzając miły rytuał, np. włączanie ulubionych piosenek dziecka podczas ubierania czy śniadania.

3. Ubieranie i nerwy

Poranne tempo dzieci może wyprowadzić rodziców z równowagi… i często tak się dzieje. No bo przecież jak można zakładać skarpetki przez 10 minut?!

Ostatnie jednak, czego potrzebujecie, to właśnie nerwy (które często skutkują późniejszymi wyrzutami sumienia u rodzica). I aby zmienić takie poranki, mamy dla ciebie dwa rozwiązania:

  • „jeśli zdążysz…”

Zrób tak, żeby dziecko samo miało motywację do zmiany tempa. Możesz powiedzieć np.: „jeśli pospieszysz się i szybko ubierzesz, to przed wyjściem zdążysz obejrzeć 10 minut bajki” albo „jeśli szybko założysz rajstopki i spódniczkę, to zdążymy wejść po drodze po soczek”. Pamiętaj jednak, aby być konsekwentną. Skoro dziecko nie słucha, to nie powinno otrzymać danej rzeczy.

  • wspólne ubieranie

Jeżeli twoje dziecko wstaje razem z tobą, przygotuj arkusz, w którym codziennie będziesz zapisywać zwycięzcę rozgrywki na najszybsze wkładanie ubrań i każdego poranka organizujcie taki mały konkurs. Po tygodniu dziecko może otrzymać np. czekoladkę w ramach „świetnych wyników”.

4. Brudne ubranka… tuż po założeniu.

Nie dość, że szukałaś nadającej się do założenia koszulki przez 5 minut, to twoje dziecko właśnie wybrudziło ją jogurtem albo pastą do zębów? Zna to wielu rodziców i wielu wyprowadza to z równowagi. A przecież rozwiązanie jest banalnie proste – najpierw jemy śniadanie i myjemy zęby, potem wkładamy ubrania. Nigdy odwrotnie!

5. „No gdzie masz tego misia? Już jesteśmy spóźnieni!”

Tak jak kanapka zawsze spada masłem do podłogi, tak ważne rzeczy lubią gubić się rano – ot, złośliwość rzeczy martwych. Rozwiązanie jest równie proste, jak w przypadku poprzedniego punktu – przygotuj wszystko wieczorem. Zajmie ci to maksymalnie dziesięć minut, a oszczędzi porannego pośpiechu, nerwów i niepotrzebnego krzyku. Zrób z tego ostatni obowiązek przed wieczornym odpoczynkiem, a szybko przyzwyczaisz się i wasze poranki będą już całkiem, całkiem przyjemne.

Jak widzicie, istnieją sposoby na lepsze zorganizowanie poranków. Dzięki temu nie będziecie się spóźniać, denerwować i krzyczeć. Co prawda wymaga to trochę pracy i zaangażowania całej rodziny, ale naprawdę warto, by potem mieć więcej czasu i ochoty na rozrywkę dla dzieci.


Komentarze