Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Ja chcę opa! – co możesz zrobić, gdy dziecko ciągle chce być noszone?

Ja chcę opa! – co możesz zrobić, gdy dziecko ciągle chce być noszone? 2


Niektórzy rodzice twierdzą, że  słowem najczęściej używanym przez 2- i 3-latki jest: „nie!”. Według innych to raczej „opa!”. „Opa!” na schodach, „opa!” na spacerze, „opa!” już zaledwie po wyjściu z samochodu. Na samą myśl kiwasz ze zrozumieniem głową, a Twój kręgosłup zaczyna pobolewać? Cóż...Twoje zdrowie i komfort także są ważne, więc najwyższy czas zakończyć etap dźwigania.

1. Na spacerze

Zastanów się nad powrotem do wózka albo innym środkiem lokomocji – to porada dla rodziców, którzy słynne „opa!” regularnie słyszą na spacerach. Jeśli twoja pociecha domaga się noszenia po 20 minutach chodzenia, to być może rzeczywiście odczuwa zmęczenie. Sporo jest rodziców, którzy rezygnują z wózka w okolicach 2-go roku życia dziecka, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego jeszcze dobry rok.

Co jednak, jeśli ta opcja jest wykluczona, ponieważ przed sobą prowadzisz już wózek… z niemowlęciem? Wówczas rozwiązaniem może być specjalna podstawka, którą zamontujesz do wózka. Dziecko w każdej chwili może na niej stanąć i być przewożone – ot, po sprawie.

Trzecia możliwość to zakup hulajnogi. Są tu jednak dwa minusy. Po pierwsze, za tak małym dzieckiem pędzącym na hulajnodze zazwyczaj trzeba biec. Po drugie, malec szybko się męczy i wtedy hulajnogę do noszenia dostajesz oczywiście ty. Niemniej, jeśli chodzi o krótkie dystanse (do sklepu i z powrotem), to takie rozwiązanie może się sprawdzić.

2. Na schodach

Stoisz przed klatką schodową z dwiema torbami zakupów, przed tobą cztery piętra do pokonania, a tu pada: „Opa!”? Nic z tego - to koniecznie trzeba zakończyć!

Pierwsze opcja to wytłumaczenie dziecku, że nie możesz wziąć go na ręce. Pokaż mu, że obie dłonie masz zajęte. Dodatkowo – co zazwyczaj się sprawdza, zademonstruj, jak ciężkie są twoje zakupy i powiedz: „Ciekawe, czy ty dałbyś radę to podnieść. Myślisz, że jesteś już taki silny?” Zazwyczaj to skutkuje, dziecko mierzy swe siły, a potem zapomina o sprawie, taszcząc np. czteropak papieru toaletowego. Nie zapominaj chwalić głośno i wszystkim, jakiego masz niesamowitego pomocnika!

Druga możliwość to odwrócenie uwagi. Kiedy twoja pociecha zaczyna domagać się wniesienia, możesz udać zaskoczenie i powiedzieć: „Ojej! Właśnie zaczyna się twoja ulubiona bajka! Musimy się pospieszyć, szybko, za rączkę, bo nie zdążymy!”.

W końcu trzecie rozwiązanie, czyli ustalenie hasła do wyścigów. Coś w stylu staromodnego: „Kto ostatni na górze, ten gapa!” Oczywiście zawsze będziesz ostatnia – pamiętaj o zrobieniu ciut zawiedzionej miny oraz pochwaleniu niesamowitej szybkości szkraba.

3. „Bo chcę jak dzidzia!”

Czasami dzieci przechodzą mały regres, gdy pojawia się kolejny członek rodziny. Może się to objawiać chęcią ssania smoczka, seplenieniem albo właśnie… domaganiem się noszenia „jak dzidzia”. Co możesz zrobić?

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wytłumaczenie dziecku, że dzidzia ma niektóre przywileje, ale i pewnych rzeczy robić nie może. Przykład: „Ola jest malutka i rzeczywiście musi być noszona. To jest fajne i wiem, że ty też byś tak chciała. Ale pamiętaj, że Ola nie może wielu rzeczy, na przykład jeść budyniu i ciasteczek. Jeśli chcesz być jak dzidzia, to dobrze, będziemy cię nosić, ale ty także nie będziesz dostawała słodkości i nie możesz oglądać bajek.”. To może się wydawać ryzykowne, ale w rzeczywistości praktycznie nie ma ryzyka, że dziecko pójdzie na taki układ.

4. „Bo nie i już!”

Załóżmy jednak, że twoje dziecko to wyjątkowo uparty „egzemplarz”. Nie skutkuje tłumaczenie, odwracanie uwagi, a o byciu pomocnikiem w dźwiganiu dziecko nawet nie pomyśli, bo akurat zajęte jest histeryzowaniem. Co robić?

Przede wszystkim musisz uświadomić sobie jedno – noszenie 3-latka na np. trzecie piętro to wielkie nieporozumienie. Skoro malec się tego domaga, to coś poszło nie tak i teraz trzeba to „odkręcić”. Kluczowe jest tu jedno słowo – konsekwencja.

„Nie mogę brać cię na ręce, bo potem bolą mnie plecy. Musisz iść sama” – te słowa powtarzaj jak mantrę. Jeśli rzecz dzieje się na klatce schodowej, stań za uparciuchem, włóż mu ręce pod pachy i tak „zaprowadź” aż do mieszkania – nawet, jeśli dziecko będzie krzyczało i się wyrywało. To o wiele lepsze rozwiązanie, niż brutalne ciągnięcie za jedną rękę. Po trzech, czterech tego typu wejściach malec zrozumie, że jego protesty nie przyniosą rezultatu. Podobne rozwiązanie możesz zastosować, gdy macie do pokonania małą odległość, ewentualnie (jeśli dziecko nie kładzie się na ziemi) możesz po prostu mocniej przytrzymać je za rękę i nie zważać na protesty.

I pamiętaj – nie noś. Jeśli ulegniesz, twoje dziecko zrozumie, że osiągnięcie celu jest po prostu kwestią czasu. I następnym razem będzie demonstrowało swój bunt… jeszcze dłużej!

A tutaj mała ściągawka dla Was: 


Komentarze


Ewa /

Oj kiedyś kręgosłup da o sobie znać ;)

Gosia Cedro /

Miałam ten sam problem ;) Mój kręgosłup nie dawał już rady, więc zastosowałam punkt 1, 3 i 5 :) I jakoś się udało odzwyczaić od noszenia. Gorzej z młodszym dzieckiem...