Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Jak nauczyć dziecko sprzątania po sobie?

Jak nauczyć dziecko sprzątania po sobie? 5


Dawno temu powiedziałam sobie tak: nie chcę, żeby w moim domu toczyły się bezsensowne awantury z dzieckiem o oceny albo sprzątanie. Szukałam wiec skutecznych sposobów, aby wgryźć się w sposób dziecięcego myślenia i dziecięcej logiki. Szybko odkryłam, że słowo posprzątaj jest dla kilkulatka zbyt abstrakcyjne. Przynajmniej dla większości z nich. Nie wiedzą kompletnie o co chodzi.

Oto kilka zasad, które musisz znać, jeśli chcesz nauczyć dziecko sprzątania po sobie:

Zasada nr 1
Nie strzelaj sobie w kolano

Zanim wydasz polecenie, upewnij się, że masz czas, siłę, energię i chęć, żeby dopilnować jego realizacji. Nie ma nic gorszego, niż zrobienie sobie z gęby cholewy. Dziecko przestaje Cię traktować poważnie. Wie, że może z Tobą dyskutować. Wie, że Twoje słowa nie maja mocy sprawczej. Wie, ze można Cię okłamać, albo coś poudawać. Wie, że albo zapomnisz albo sam zrobisz. To niewychowawcze…

Zasada nr 2
Wgraj oprogramowanie. Nie wystarczy powiedzieć.

Masz czas, chcesz przypilnować, czyli masz warunki do wychowawczych działań.  Daj konkretne polecenie:

 - Połóż misia na półkę.

I bądź w pokoju z dzieckiem.  Patrz, co robi i utrzymuj z nim kontakt wzrokowy albo fizyczny (trzymając za rękę lub dotykając pleców, ramienia). Nie wystarczy powiedzieć. Akcja ma się dziać w Twojej głowie, a wykonanie należy do dziecka. Tak, sam zrobiłbyś to dziesięć razy szybciej. Ale wtedy zawsze będziesz robił to sam.

Zasada nr 3
Wydawaj jedno polecenie na raz.

- Teraz podnieś kredkę.
- Włóż ją do szuflady.

 Wzrokiem pokazujesz kredkę, a potem szufladę. Możesz powtórzyć polecenie w takiej samej formie bez emocji, złości, zniecierpliwienia. Powtarzać możesz kilka razy, aż dziecko schyli się po kredkę i włoży ją do szuflady. Dzieci takie są. Nie dawaj dwóch poleceń na raz, bo nie będzie wiedziało, o co Ci chodzi. Jedno wykonane, drugie wykonane, trzecie itd.

Zasada nr 4
Nawyk wymaga utrwalenia

Nie wystarczy przeprowadzenie akcji jeden raz. Nie ma takiej opcji. Wgrywanie oprogramowania do głowy dziecka to nie jest jednorazowe działanie. Wymaga powtórzeń. Żeby nauczyć dziecko co masz na myśli mówiąc: posprzątaj, musisz znaleźć czas na bardzo dokładne pokazanie dziecku o co Ci chodzi oraz pozwolić mu na skojarzenie słów z praktyką.

Nie załamuj się. To naprawdę może być zabawne.

Zasada nr 5
Zachowaj trochę zdrowego dystansu

Wyluzuj i nie traktuj tego śmiertelnie poważnie. Baw się w sprzątanie razem z dzieckiem. Kiedy całej akcji będą towarzyszyły pozytywne emocje, dziecko chętniej będzie chciało to robić. Część bałaganu sprząta dziecko, a część Ty. Nie wymagaj od dziecka posprzątania całego pokoju, kiedy ma kilka lat. Naucz je sprzątania małymi kroczkami.

Zasada nr 6
Wyczuj odpowiedni moment.

Jeżeli dziecko ogląda bajki albo jest w trakcie budowania toru przeszkód to uwierz mi,  nie jest to dobry moment na zadanie posprzątania. Poczekaj.

Zasada nr 7
Ustal granice terytorium

Pokój dzieci nie jest celem wizyt rodzinnych. Gości wprowadzasz do salonu, kuchni, na werandę, ale nie do pokoju dzieci. To ich terytorium, tutaj mają po prostu więcej swobody. Dlaczego więcej? No właśnie, czy w Twojej kuchni na stole odbywają się wyścigi samochodowe? Albo toczą się walki rycerzy? Czy w Twoim salonie można się poślizgnąć na klockach? To ogromny błąd. Nigdy nie pozwalaj, aby dziecięce akcesoria wychodziły poza próg pokoju dzieci. Kuchnia, sypialnia, salon to Twoje terytorium. Dzieci mają swoje. Może się zdarzyć, że przypadkowo kucyk zawędruje pod Twój stół. W tym celu miej zawsze przygotowane specjalne pudełko, do którego będziesz wrzucać zapomniane kończyny lalek i koła do ciężarówek. Pozwoli ci to uniknąć szantaży w stylu: następnymi razem przez okno wyrzucę.

Kilka strategicznych wskazówek dla rodziców starszych dzieci

1. Jeżeli prosisz - rozpakuj zmywarkę, to daj dziecku czas na wykonanie zadania. Zrobi to teraz albo później. Ty decydujesz, co ma zrobić - dziecko decyduje, kiedy ma to zrobić. Największy błąd to wypakowanie zmywarki samemu z nerwami i pretensjami. Wyraź swoja prośbę odpowiednio wcześniej i poczekaj.

2. Jeżeli prosisz: wyprowadź psa to nie powtarzaj tego bez końca. Nie wyprowadzaj też psa samodzielnie. Włóż dziecku smycz do jednej ręki i worek ze śmieciami do drugiej, kiedy jeszcze nie zdejmie butów. Potem ciężko będzie mu się zebrać. Zwłaszcza jeśli zaskakujesz go zadaniami.
Inaczej jest kiedy dziecko wie, że codziennie zabiera śmieci z domu gdy wychodzi na podwórko, po przyjściu ze szkoły lub z zajęć dodatkowych. Nie licz na to, że zawsze będzie pamiętał. Często się zdarzy, że mu to umknie. Po prostu daj mu ten worek. Bez gadania. Dobrze wie, co ma z tym zrobić. I nie stawiaj nierealnych wymagań, że zanim Ty wrócisz z pracy, on ma już wyprowadzić psa i wynieść śmieci. Takie zjawisko w przyrodzie oczywiście występuje, ale należy do rzadkości.

3. Nie oczekuj, że jeśli raz powiesz: śmieci mają być codziennie wynoszone to tak się będzie działo. Jako normę potraktuj fakt, że tak nie jest. To, co jest oczywiste dla Ciebie, dla dziecka wcale nie musi być.

4. Jeżeli dajesz poważniejsze zadania, np. umyj kuchenkę i jest ona umyta, to nie czepiaj się, że kafelki nad kuchenką są umazane. Przecież nic nie mówiłaś. Nie, sam się nie domyśli. Niby na jakiej podstawie?

5. Jeżeli dziecko zawsze w sobotę ma poodkurzać i wytrzeć z mebli kurze to nie czepiaj się, że za łóżkiem leży papierek. Widocznie go  nie zauważył. Podnieś papierek ciesząc się, że pokój jest poodkurzany. Jeżeli chcesz mieć idealnie wysprzątane to zatrudnij profesjonalną firmę. Wtedy będziesz się czepiać. Albo sprzątaj samodzielnie. Inaczej to po prostu nie działa.

6. Zawsze wieczorem opowiedz o tym, co ma być zrobione  i w jakiej kolejności. Będzie łatwiej zapamiętać. To zwiększy szanse, ale gwarancji  nie ma. Przynajmniej nie od razu. I naprawdę nie rozkazuj i nie nakazuj obierania truskawek, kiedy dzieci oglądają bajkę. Nie dziw się, że odpowiedzą zaraz, po bajce, albo że ledwo Cię zauważą. Wchodzisz im w drogę, nie szanujesz czasu ani zajęć dzieci. Nie uprzedziłeś, więc możesz jedynie poprosić. To ma być fair play. Ty też nie lubisz jak dziecko odrywa Cię od gazety czy od telefonu. Skoro widzisz, że oglądają bajkę, Twoje szanse są niewielkie. Albo zacznij obierać samodzilenie, albo powiedz, że po bajce trzeba obrać truskawki. To będzie fair. Nie wybijaj dzieci z ich rytmu swoimi zadaniami ni stąd, ni zowąd. Zorganizuj to tak, żeby Twoje zadania były ustalone i zaplanowane. Nie zaskakuj dzieci. Nikt tego nie lubi.

Wieczorem opowiedz o tym, jaki jest plan na następny dzień i kto co robi. To oczywiście za mało, żeby wszystko odbyło się tak jak powiesz.  W związku z tym następnego dnia musisz dopilnować wykonania obowiązków, pamiętając,  że lepiej dać worek ze śmieciami do ręki niż krzyczeć i narzekać. Szanuj swoje struny głosowe i swoje nerwy. Nie wymagaj czytania w myślach ani też pamiętania o wszystkim. To są dzieci i one żyją w tym samym świecie co Ty. Tobie też się czasami po prostu nie chce…

Mariola Kurczyńska - mama Oli, coach rodzicielski, doradca wychowawczy, pedagog, neuroterapeuta, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej. Specjalizuje się w pracy  w nurcie psychologii ewolucyjnej korzystając z naukowych podstaw neurobiologii. Prezentuje  podejście niedyrektywne oraz metody oparte  na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prowadzi  warsztaty dla rodziców oraz indywidualne konsultacje. Autorka książki Obudź w dziecku olbrzyma. www.mariolakurczynska.pl

Komentarze


Rafał /

Tak. Konsekwencja i jasne zasady w domu to podstawa.

Małgorzata T /

Najważniejsze to być konsekwentną w realizacji zamierzonego planu-jeśli my nie będziemy, to dziecko tym bardziej.

Agnieszka Wąż /

Trochę błędów narobiłam, ale poprawię się :)

Anna Koźmińska /

Ciekawy artykuł, na niektóre rzeczy w ogóle nie zwróciłabym uwagi. U nas jest problem z zachowaniem granic terytorium. Od początku zabawki dzieci zajmowały cały salon. A co do obowiązków - czytałam, że już 2-letnie dzieci chętnie pomagają rodzicom. Trzeba je tylko zachęcać, a wyrobią w sobie nawyk wkładania naczyń do zmywarki czy słania łóżek

Gosia Cedro /

Okazuje się, że cały czas strzelałam sobie w kolano. Teraz usiądę z dzieckiem i go dopilnuję. Bo mam już dość kubków, talerzy i sztućców porozrzucanych po całym domu :(