Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Mój maluch nie chce spać - czyli kilka rad jak skutecznie uśpić dziecko.

Mój maluch nie chce spać - czyli kilka rad jak skutecznie uśpić dziecko.


Usypianie dziecka to koszmar niejednego rodzica. Po godzinie prób i starań, zarówno Ty i Twoje dziecko jesteście już wyczerpani. A co najgorsze, maluch nadal i tak nie chce spać. Sen jest kluczowym elementem dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.  Potrzebuje go każdy z nas, a  noworodki przesypiają większość dnia, bo nawet  18 godzin dziennie.

Istnieje kilka wskazówek i trików, które możecie wypróbować jeśli Wasz maluch nie spać. Jednak bardzo ważne jest, aby wypracować rutynę, do której  przyzwyczaicie swoje dziecko.  

Jak uśpić dziecko? – kilka wskazówek

Część 1 – Stworzenie wieczornej rutyny

 1. Przygotuj harmonogram snu. Codzienna rutyna pomoże dziecku przyzwyczaić się do zasypiania o tej samej godzinie każdego dnia. To powinno ułatwić maluchom zasypianie. Plan ten może uwzględniać czas wieczornej kąpieli, opowiadanie bajek, czytanie książek, końcowe karmienie, masaż lub cokolwiek innego, co pomaga Waszemu dziecku wyciszyć się przed snem. Dzięki temu maluch będzie wiedział, czego się spodziewać i wyczuje, że nadchodzi pora snu.
 2. Nakarm dziecko. Nie podawaj mu jednak zbyt dużej ilości jedzenia przed snem, aby nie czuło się zbyt „pełne”. Podaj tyle, aby dziecko nie było głodne i aby było zadowolone.  
 3. Przed samym snem, zrób dziecku delikatny masaż. Przez 10 - 15 minut wykonuj powolne, długie pociągnięcia. Masuj maluszkowi ręce, nogi, dłonie, stopy, plecy i brzuch.
 4. Ciepła kąpiel to czas relaksu zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Postarajcie się unikać używania zabawek i innych akcentów pobudzających malucha podczas wieczornej  kąpieli. Czas ten powinien być chwilą relaksu i spokoju.
 5. Załóż dziecku świeżą pieluszkę i piżamę. Wybierz miękką piżamę wykonaną z oddychającego materiału. Sztuczne ubranka mogą przyczynić się do niepotrzebnego pocenia się dziecka podczas snu.
 6. Na dobranoc przeczytaj dziecku bajkę. Pamiętaj, aby używać niskiego, cichego, monotonnego głosu, który nie przestraszy ani nie pobudzi malucha. Każde dziecko jest inne i reaguje na bodźce w inny sposób. Jeśli Twoje dziecko nie relaksuje się w czasie opowiadania, spróbuj innych kojących metod. Może sprawdzić się śpiewanie piosenki, kołysanie w ramionach, odtwarzanie spokojnej muzyki.

Część 2 - Uśpienie dziecka

 1. Połóż dziecko do łóżka, kiedy jest śpiące. Szukaj oznak zmęczenia takich jak ziewanie, ciężkie oczy, płaczliwość, pocieranie oczu. Ułóż maluszka do łóżka i pozwól mu zasnąć samodzielnie. Unikaj kontaktu wzrokowego, który może pobudzić i ponownie rozbudzić dziecko.
 2. Ułóż maluszka na plecach. Dzieci powinny zawsze spać na plecach, ponieważ niemowlęta śpiące na brzuszkach są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia SIDS (nagłej śmierci łóżeczkowej). Gdy przenosisz swoje dziecko do łóżka, przytul je delikatnie, pozwól mu się wyciszyć. Delikatnie połóż dłoń na jego brzuchu, ramionach lub głowie, aby upewnić go, że jesteś blisko, dzięki czemu będzie poczuło się bezpiecznie.
 3. Koniecznie wyłącz  światło. Dotyczy to zarówno lampek nocnych, lamp, monitorów i ekranów oraz wszystkiego, co może wytwarzać sztuczne światło. Nienaturalne światło może zakłócać rytmy okołodobowe, które są naturalnym cyklem snu i czuwania. Przez całą noc w pokoju powinno być ciemno. Sztuczne światło świecące w nocy, może powstrzymać produkcję melatoniny, która jest hormonem odpowiedzialnym za regulację cyklu snu i czuwania.

Część 3 - Utrzymywanie dziecka w śnie

 1. Łóżeczko dziecka powinno być puste. Usuń wszystkie koce, zabawki, poduszki i inne zbędne przedmioty. Mogą one nie tylko rozproszyć usypiające dziecko, ale także stanowią zagrożenie pod względem ryzyka uduszenia i SIDS.
 2. Jeśli Twoje dziecko ciągle budzi się w nocy i ma niespokojny sen, spróbuj owinąć je delikatnie pieluszką, kocykiem lub śpiworkiem dedykowanym dla maluchów. Dzięki temu poczuje się podobnie jak u mamy w brzuszku, bezpiecznie. Zwróćcie uwagę na dokładne i staranne owinięcie dziecka, bo każdy błąd może stworzyć ryzyko uduszenia się. Maluchów powyżej drugiego miesiąca, nie powinno się tak ściśle owijać na noc. Dzieci w tym wieku zaczynają się kręcić, przewracać, a takie otulenie mogłoby być niebezpieczne.
 3. Nie musisz chodzić na palcach. W łonie matki, dziecko słyszy odgłosy dnia codziennego przez  24 godziny na dobę. Delikatny szum, hałas w pokoju dziecka przybliży mu to, co słyszało w łonie matki. Dzięki temu maluszek będzie czuł się bezpiecznie.
 4. Możesz spróbować  użyć olejków eterycznych, które będą miały na dziecko wyciszający i usypiający wpływ. W przypadku maluchów powyżej szóstego miesiąca, możesz zastosować lawendowy i rumiankowy olejek eteryczny.  Kilka kropli olejku umieść na chusteczce, którą położysz w pobliżu łóżeczka, możesz także delikatnie skropić materac. Jeśli macie nawilżacz powietrza, to właśnie do niego możecie wkroplić odrobinę olejku eterycznego.
 5. Usuń ewentualne źródła alergenu z pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dziecko ma tendencję do budzenia się z zatkanym nosem. Na ile to oczywiście możliwe, staraj się utrzymywać w domu i w pokoju dziecka czystość. Nie mamy na myśli poukładanych zabawek, ale brak kurzu.  

Część 4 - Budzenie się dziecka w środku nocy

 1. Niemowlęta budzą się w nocy, to oczywiste. Interakcja z dzieckiem  w środku nocy, może pomóc mu się wyciszyć i ponownie zasnąć, ale może go również rozbudzić i zachęcić do gaworzenia czy wspólnej zabawy. Dlatego staraj się nie nawiązywać zbyt długiego kontaktu wzrokowego, a mówienie, śpiewanie ogranicz do minimum. Dzieci najczęściej budzą się w nocy, ponieważ są głodne.  Niemowlęta na ogół głodnieją co dwie lub trzy godziny, a noworodki  nie wytrzymają 4-5 godzin bez jedzenia.
 2. Nie zapalaj w nocy światła, zwłaszcza w przypadku starszych dzieci. Gdy w środku nocy próbujesz uspokoić dziecko, staraj się nie włączać świateł, ani nie zabieraj dziecka do oświetlonego pokoju.
 3. Nie zmieniaj pieluchy gdy nie jest to konieczne.  Gdy maluch ma morką, brudną pieluszkę oczywiście należy mu założyć nową. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko nie potrzebuje zmiany pampersa  po każdym nocnym karmieniu. Niepotrzebna zmiana pieluchy może tylko rozbudzić dziecko.
 4. Może warto dać dziecku smoczek? Smoczek  może pomóc w ukojeniu dziecka do snu, ale także może również pomóc zapobiec SIDS. Pamiętaj, aby używać smoczka bez klipsów, które mogą doprowadzić do zadławienia lub uduszenia.
 5. Bardzo często źródłem problemów ze spaniem jest ząbkowanie. Marudne, płaczące dzieci mogą zmagać się z twoarzyszącym mu bólem dziąseł. Jeśli podejrzewasz, że to właśnie ząbkowanie uniemożliwia Twojemu  dziecku spokojny sen, porozmawiaj z lekarzem na temat metod łagodzenia bólu.

 Najczęstszymi objawami ząbkowania są:

 • Nadmierne ślinienie się
 • Zaczerwienione dziąsła
 • Podwyższona temperatura
 • Pogorszony apetyt
 • Rączki umieszczone w buzi

Więcej o ząbkowaniu pisaliśmy tutaj: Wszystko co powinniście wiedzieć o ząbkowaniu. 

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki okażą się pomocne i maluchy będą słodko spały do samego rana. Karaluchy pod poduchy!

źródło: https://www.wikihow.com


Komentarze