Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Nie ingerujesz w konflikty między dziećmi, „bo muszą nauczyć się same dogadywać”? Oto 5 sytuacji, w których to podejście jest złe.

Nie ingerujesz w konflikty między dziećmi, „bo muszą nauczyć się same dogadywać”? Oto 5 sytuacji, w których to podejście jest złe.


Gdybyśmy reagowali na każde „Maaaamoooo, a on mi zabrał…”, nie starczyłoby nam czasu na nic innego – rozstrzyganie wszystkich konfliktów między dziećmi to praca na pełny etat. Nic dziwnego zatem, że tak często mówimy: „Rany, dogadajcie się sami, nawet nie chcę tego słyszeć”, co ma zwykle pozytywne skutki. „Zwykle”, bo bywają i wyjątki. Oto 5 sytuacji, w których wkroczenie rodzica jest niezbędne.


Nawet w karate potrzebna jest czasem interwencja trenera. Zdjęcie: pixabay.com

1. Silniejsze dziecko bije słabsze.

Gdy bije się dwóch braci, obaj traktują to jak próbę sił i lekceważą twoje ostrzeżenia („tylko mi potem nie przychodzić z płaczem!”), a potem rzeczywiście któreś niechcący mocniej obrywa – cóż, ostrzegałaś i wyrzucenie obu do pokoju jest w pełni usprawiedliwione.

Jeżeli jednak silniejsze dziecko bije słabsze i robi to w agresywny sposób, nigdy tego nie lekceważ. Młodsze dziecko – bo to właśnie o nie zwykle chodzi, nie ma się do kogo zwrócić, gdy boleśnie obrywa od rodzeństwa. Urządź dzieciom pogadankę, zapowiedz konsekwencje bicia (np. kara w postaci zakazu oglądania bajek czy słodyczy) i wyjaśnij słabszemu, że ma przychodzić w razie każdego kolejnego incydentu. Jeśli nie uzyska wsparcia od ciebie, to gdzie?

2. Jedno z dzieci nie sprząta.

„Tu ma być posprzątane, za 10 minut przychodzę i sprawdzam!” – rzucasz i zamykasz drzwi do pokoju dzieci. Po chwili jedno przychodzi z informacją, że drugie (często o wiele młodsze) ma w nosie rodzicielskie polecenie albo słyszysz gorącą kłótnię, w której przebija się: „no zacznij sprzątać!”. To nie kłótnia, ale sprzeciw wobec niesprawiedliwości. Jeśli zapowiesz karę za nieposprzątany pokój, to bardziej pracowite posprząta za wszystkich, by tylko jej uniknąć – to naprawdę niesprawiedliwe!

Jeśli dziecko, które nie chce sprzątać, ma już około 3 lat, nie odpuszczaj mu (a jeśli jest młodsze i nie do końca sobie radzi – pomóż mu). Inaczej starszak szybko zacznie reagować niechęcią na młodsze dziecko, a maluch z kolei nauczy się, że więcej mu wolno. Pokaż leniuszkowi, co ma robić i w razie czego – wyciągnij konsekwencje.

3. Któreś z dzieci jest wyśmiewane.

 To częsta sytuacja na spotkaniach rodzinnych. Jedno z dzieci przychodzi do dorosłych i mówi: „Mamo, ale oni się ze mnie śmieją”, na co ci odpowiadają: „Oj Antoś, idź się bawić, dogadajcie się”. O tym, dlaczego warto reagować, mówi Martyna, mama 5-letniego Oskara:

- Byłam kiedyś na imprezie towarzyskiej, na której było sporo dzieci. Mój syn poskarżył się, że dzieci się z niego śmieją. Zbyłam go, przyznaję. Potem, w drodze do łazienki, usłyszałam, co się dzieje w pokoju dziecięcym. Starsze dzieci dosłownie nabijały się z Antka – że ma mały pokój, że jest głupi, że na pewno ma głupie zabawki. Syn płakał i próbował przekonać ich, że wcale tak nie jest, a ja myślałam, że mi serce pęknie. Zrobiłam tam porządek w trzy minuty i kazałam ich wszystkim przeprosić syna i zacząć się z nim normalnie bawić. Atmosfera się oczyściła, a dzieci opanowały, ale długo miałam wyrzuty sumienia, że od razu nie zareagowałam – dodaje Martyna.

Gdy dziecko znajduje się w nowej grupie (szkolnej czy np. na imprezie dziecięcej), upewniaj się, czy przypadkiem sytuacja nie jest poważniejsza niż sądzisz.

4. Jedno z dzieci nie chce się dzielić, ale chce zabawki innych.

Zabawki, słodycze lub jeszcze coś innego – reaguj, gdy zauważasz jawną zachłanność jednego ze swoich dzieci. Twoja rola polega na tym, aby wytłumaczyć, jak należy się zachowywać, a jak absolutnie nie. Dziecko nie chce się dzielić puzzlami, ale chce np. autko brata? Wyjaśnij, że dostanie, gdy się podzieli i koniec kropka. Nie zrzucaj obowiązku wyznaczania zasad na drugą pociechę.

5. Jedno z dzieci jest odrzucane.

I w tym przypadku chodzi głównie o grupę dzieci, które spotykają się z okazji np. urodzin. Kiedy słyszysz „ale oni nie chcą się ze mną bawić, mamo!”, na wszelki wypadek sprawdź, czy rzeczywiście malec nie jest odrzucany. Jeśli tak jest i pada: „ty nie będziesz się z nami szukał, nie chcemy cię, bo jesteś za mały”, dziecko nie ma co ze sobą począć, jest zupełnie bezradne – a przecież odrzucenie jest jednym z najbardziej przykrych uczuć. Reaguj i wytłumacz reszcie, że tak nie można i bawić mogą się wszyscy, koniec, kropka – to jedyna słuszna rzecz, którą można zrobić.

Nie zawsze słowa "Dogadajcie się między sobą" są dobre dla dzieci. Z reguły wystarczy drobna interwencja rodzica, ale czasem warto zastanowić się, czy jedno z dzieci nie jest poszkodowane i zdominowane przez drugie. Wydaje nam się, że to taka dziecięca rozrywka, a w bardziej wrażliwym dziecku trauma może pozostać na całe życie.


Komentarze