Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Protest, bunt, płacz? Oto 5 sprytnych sposobów na podanie leków przedszkolakowi!

Protest, bunt, płacz? Oto 5 sprytnych sposobów na podanie leków przedszkolakowi!


Istnieją dzieci, które żartobliwie nazywane są „małymi lekomanami” – niczym ptaszki w gnieździe otwierają buźki i czekają na porcję syropu, czasem nawet domagając się dokładki. Są jednak też i takie, które na sam widok butelki z lekiem uciekają, gdzie pieprz rośnie – oczywiście z krzykiem. Skoro zaczęłaś lekturę tego tekstu, to twoja pociecha prawdopodobnie należy do tej drugiej grupy – podpowiemy ci więc, co możesz z tym fantem zrobić.

Choć początek tegorocznej jesieni zaskoczył piękną pogodą, dziecięce przychodnie lekarskie już zdążyły wypełnić się gorączkującymi i kaszlącymi pacjentami. Sezon przeziębień nieuchronnie się rozpoczął, a przed nami jeszcze jego długie miesiące… i wiele leków do podania. Jeśli na samą myśl o dziecięcych odruchach wymiotnych, histerii i płaczu przechodzą cię ciarki, to musisz poznać te 5 magicznych sposobów na podanie leku przedszkolakowi. Istnieje spora szansa, że sprawdzą się i was!

Co zrobić, gdy dziecko nie chce przyjąć lekarstwa?

1. Daj dziecku WYBÓR

 „Mamusia cię prosi, weź lekarstwo!”, „A może przy bajeczce?”, „A jeśli potem pójdziemy na spacer, to weźmiesz?” - we wszystkich tych, kierowanych do dziecka słowach tkwi ukryty przekaz: „Proszę!”. To prośba, a prośbie, jak wiadomo - można odmówić.

Sekretem w przypadku wielu dzieci jest pozorne danie mu wyboru, choć tak naprawdę wyboru nie ma pozostawia mu się… wcale. Jak wygląda to w praktyce?

„Czas na lekarstwo. Wolisz takie do picia czy to, które trzeba włożyć w pupę?” – to opcja w przypadku dziecka, które gorączkuje i do wyboru ma syrop albo czopek. Zauważ, że nie pytasz tutaj: „Czy weźmiesz?” tylko „Które wolisz?”. Sprawa konieczności zażycia leku staje się wówczas bezdyskusyjna i wiele dzieci to czuje. Jednocześnie możliwość dokonania wyboru ułatwia sprawę.

Co jednak, gdy maluch musi zażyć nie lek przeciwgorączkowy, ale nieposiadający odpowiednika w formie czopka antybiotyk? Cóż, jeśli dziecko nienawidzi czopków, to i tak można użyć pierwszego pytania – istnieje duża szansa, że w swojej nieświadomości „wybierze” zawiesinę. W innym przypadku można zadać pytanie: „Czy wolisz wypić całość od razu, czy troszkę przed bajką i resztę po bajce?”. Wbrew pozorom, ten sposób często zdaje egzamin.

Ciekawostka! Tej metody możesz wybrać także w innych sytuacjach. Nie pytaj: „Chcesz teraz się umyć?” tylko „Idziemy się kąpać. Wolisz płyn truskawkowy czy ten z pingwinkiem?”.

2. Użyj PRZEKUPSTWA

Banalne i nieskuteczne? Niekoniecznie! Jeśli próbowałaś już przekupić dziecko i nic z tego nie wyszło, istnieje duże prawdopodobieństwo, że robiłaś to… źle.

Aby przekupstwo zadziałało, musisz się przygotować. „Jeśli weźmiesz lekarstwo, to pójdziemy kupić małe autko” nie zadziała, bo wizja prezentu jest dla dziecka zbyt odległa. Krótko mówiąc – musisz to autko już mieć, np. kupić kilka tuż po wizycie w aptece. Wówczas podchodzisz do malucha, pokazujesz mu zabawkę i mówisz: „Musisz wypić ten syropek. Jeśli zrobisz to teraz, to dostaniesz to piękne auto”. Dla dziecka to ogromna pokusa, niemal nie do odrzucenia.

Istnieje także inna metoda, lżejsza dla portfela. Wspólnie z dzieckiem wybieracie zabawkę w Internecie. Potem drukujesz jej zdjęcie i tniesz na kilka kawałków – tyle, ile dawek leku musi zażyć dziecko. Wraz z każdą zażytą porcją dziecko otrzymuje „fragment zabawki”, który przykleja do kartki. Na koniec otrzymuje prawdziwą zabawkę ze zdjęcia – o czym oczywiście zostaje poinformowane na początku tej „zabawy”.

Jeśli natomiast twoja pociecha jest prawdziwym łasuchem, możesz zastąpić zabawki drobnymi słodyczami. Zdrowa dieta jest w tym przypadku mniej ważna, iż zażycie leku.

3. Powiedz dziecku PRAWDĘ

Metoda ta nie zdaje egzaminu u żadnego dwulatka, ale już przynosi wiele sukcesów w grupie cztero- i pięciolatków. Przyzwyczajeni do buntu i protestu, w ogóle nie bierzemy jej pod uwagę, podczas gdy złaknionemu wiedzy malcowi często w zupełności to wystarcza.

Jak przekonać dziecko do zażycia leku poprzez wyjaśnienie? Mianowicie, musisz nieco ubarwić fakty. Zacznij do wstępu: „Antosiu, jesteś już dużym chłopcem i chcę ci wyjaśnić jak dorosłemu, dlaczego trzeba zażywać leki”. Potem weź kartkę, długopis i narysuj bakterie – oczywiście jako śmieszne, małe bestyjki. Wyjaśnij, że wywołują one kaszel i gorączkę, czyli ogółem – broją w ciele. Potem narysuj butelkę wybranego syropu, małych „żołnierzy”, a nawet i małą scenę walki. Powiedz dziecku, że to właśnie to „zwalczanie bakterii”, a jeśli chce przestać być chory – musi pomóc „dobrym żołnierzykom”. Pamiętaj, aby podkreślać, jak „dorosłe” jest dziecko!

Oczywiście możesz posiłkować się tutaj ułatwieniami. Wyjaśnij dziecku, że i tobie nie jest przyjemnie brać antybiotyki, więc po prostu popijasz je sokiem i zaproponuj to samo malcowi. Efekt może cię naprawdę zaskoczyć!

4. Wymyśl tematyczną ZABAWĘ.

O tym, że dzieci uwielbiają się bawić i z wielką radością wciągają w zabawę rodziców, nie trzeba nikogo przekonywać. Możesz zatem to wykorzystać.

Typowa zabawa w szpital i podawanie lekarstw misiom, lalkom oraz w końcu dziecku może nie zdać egzaminu – tutaj trzeba czegoś z efektem „wow”. W wersji dla chłopca oznacza to zażycie „mikstury mocy”, aby stać się super bohaterem. Przygotuj więc peleryny (dla ciebie i dziecka), zbuduj dom z prześcieradeł (kryjówka super bohatera), a potem jakby nigdy nic przynieś dwie mikstury „mocy”, przemieniające was w super bohaterów. Jedną będzie jogurt – to dla ciebie, drugą np. antybiotyk – dla dziecka. Zażywanie, przemieniacie się i zdobywacie świat!

W wersji dla małych dziewczynek możecie stanąć przed koniecznością wypicia „eliksiru”, który zamieni was w księżniczki. Przygotuj kosmetyczkę i sukienki!

5. Ukryj lekarstwo w jedzeniu.

Gdy już absolutnie nic się nie sprawdzi, a dziecko wpada w spazmy rozpaczy, odpuść na kilka godzin, a potem udawaj, że temat jest zażegnany. Tak naprawdę jednak skonsultuj się z lekarzem albo przeczytaj w ulotce, czy możesz mieszać dany lek z posiłkami. Jeśli istnieje taka opcja (a często jest to możliwe), to połącz pokruszoną tabletkę z serkiem homogenizowanym lub dodaj ją do ulubionego napoju dziecka. Ciekawym sposobem jest też wydrążenie otworu w cukierkach toffi, włożenie odrobiny lekarstwa, „ulepienie” cukierka na nowo i tak z kilkoma sztukami – zbyt duża dawka będzie od razu wyczuwalna.

Uwaga! Pamiętaj, że dziecko nigdy, w żadnym wypadku nie może zobaczyć, jak aplikujesz lekarstwo do posiłku. Jeśli do tego dojdzie, nawet twoje sto razy powtórzone: „ale spróbuj, to naprawdę smakuje jak zawsze!” nie przekona malucha do posmakowania „wzbogaconego” przysmaku.

Podawanie leków dzieciom – to, co nie działa dziś, może zadziałać jutro!

Podanie leku dziecku, które najwyraźniej nie ma na to ochoty, to wyczyn na miarę zdobycia górskiego szczytu. Czasami sytuacja jest tak beznadziejna, że biednym rodzicom nie pozostaje nic innego, jak podać lek na siłę. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że nie warto wciąż na nowo próbować „magicznych” sposobów. Bo z dziećmi już tak jest, że to, co nie działa dzisiaj, jutro ma szansę zdać egzamin na piątkę z plusem.


Komentarze