Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Rozgryźć złość - jak poradzić sobie z napadami gniewu dziecka?

Rozgryźć złość - jak poradzić sobie z napadami gniewu dziecka? 2


Zdarza się, że Twoje dziecko zazwyczaj spokojne, bez żadnego ostrzeżenia dostaje ataku furii, rzuca wszystkim, co znajdzie się w zasięgu jego ręki? Jest kapryśne, atakuje kolegów bez powodu lub ostentacyjnie ignoruje Twoje polecenia? Niezależnie od tego czy ma dwa, dziesięć czy trzynaście lat możesz mieć do czynienia z gniewnym dzieckiem. Przeczytaj o źródłach  tego problemu, dowiedz się jakie są jego etapy i jak sobie z nim radzić.

Jak rozpoznać gniewne dziecko?


Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin  "Gniewne dziecko", Poznań 2011, wyd. Rebis

Pojedyncze wybuchy złości nie są groźne, szczególnie jeśli zdarzają się bardzo rzadko. Nie ma też powodu do obaw, gdy gniew dziecka jest uzasadniony. Ma prawo być złe w sytuacji, gdy na przykład rodzic nie odebrał go na czas ze szkoły. Sytuacja robi się poważna, gdy dziecko ma napady furii z nieokreślonego powodu i swoją złość wymierza w niewinne osoby. Rodzice gniewnych dzieci są bezsilni.

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin  "Gniewne dziecko", Poznań 2011, wyd. Rebis

Krzykami i rzucaniem obelg dzieci potrafią terroryzować całe rodziny, które wolą ulec i uniknąć kolejnego napadu. Dziecko wyładowuje swoje emocje za pomocą gniewu, bicia, demolowania mieszkania, ale musi nauczyć się, że nie jest to najlepsza metoda rozwiązywania problemu. Z małego złośnika wyrośnie gniewny dorosły, który na problemy będzie reagował agresją, a wyuczone wzorce przekaże dalej swoim dzieciom.

Zrozumieć złość

Długotrwała złość u dzieci objawia się na wiele sposobów oraz ma różne źródła. Aby ją zrozumieć i podjąć odpowiednie kroki trzeba poznać prawdziwe jej pochodzenie, nie tylko powierzchowną przyczynę. Pobicie młodszego brata bez powodu nie zawsze oznacza jednorazową agresję. Problemy czasem trwają długi czas, nawarstwiają się i prowadzą do wybuchu.

Czym objawia się złość: groźbami, napadami krzyku, płaczem, demolowaniem pomieszczeń, atakowaniem kolegów i rodziny, wulgaryzmami, a także milczącą odmową wykonania pewnych czynności, lekceważeniem, sarkazmem.

Źródła złości:

 • problemy społeczne (złośliwi koledzy, osamotnienie, odrzucenie przez grupę),
 • problemy rodzinne (strata kogoś bliskiego, rozwód rodziców, problemy alkoholowe)
 • problemy emocjonalne (depresja)
 • problemy w szkole, niesatysfakcjonujące wyniki w nauce

Złość może być także reakcją na stres, ból, frustrację, zawstydzenie czy upokorzenie. O ile niektóre jej odmiany mogą być wręcz motywujące (zła ocena motywacją do wytężonej pracy), większość źródeł złości prowadzi do jej negatywnych skutków. Najważniejsze to dotrzeć do prawdziwego źródła problemu. 

 Etapy złości i strategie radzenia sobie z gniewnym dzieckiem

Każde gniewne dziecko przechodzi przez 4 etapy złości. Jedne trwają długo, inne są gwałtowne i nieprzewidywalne. Zrozumienie ich i nauczenie się odpowiednio na nie reagować pomoże rodzicom uniknąć przykrych konsekwencji.

Cztery etapy złości: 

 • Narastanie
 • Punkt zapalny
 • Wybuch
 • Następstwa
   

Narastanie

Może trwać dzień, tydzień, miesiąc, aż do momentu wybuchu. Przykre sytuacje i nierozwiązane problemy zbierają się w głowie dziecka. Jego reakcja na nie zależy od stosunku do siebie oraz umiejętności radzenia sobie z problemami wyniesionej z rodzinnego domu. Jeśli dziecko nie umie, bądź nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach, jest niczym tykająca bomba zegarowa. 

Co może zrobić rodzic, aby zapobiec wybuchowi złości dziecka:

- unikaj sytuacji, które mogą prowadzić do frustracji (kładź je wcześniej spać, kiedy musi wstać wcześnie, nie zmuszaj do jedzenia potraw, których nie lubi)
- poczytaj o typowych dla wieku dziecka problemach, aby wiedzieć jak mu pomóc
- staraj się jak najlepiej poznać swoje dziecko (nie będąc nachalnym), dowiedz się jakich ma kolegów, co je w szkole, co lubi robić
- naucz dziecko rozmawiać o swoich problemach, bądź dobrym słuchaczem - nie oceniaj, nie krytykuj tylko słuchaj
- zadbaj  o przyjazną atmosferę w domu, nigdy nie poniżaj dziecka - upokorzone nie zwróci się do Ciebie ze swoim problemem
- stosuj zasady dyscypliny konsekwentnie, ale sprawiedliwie
- traktuj dziecko z szacunkiem, tak jak sam chciałbyś być traktowany.
 


Punkt zapalny 

Gest, czyn, myśl, który może prowadzić do wybuchu złości. Powodowany również przez inne osoby, np. kolegów, rodziców (setne upomnienie co do sprzątania pokoju). Celem rodzica jest rozładowanie napięcia dziecka, aby nie doprowadzić do wybuchu.

Co może zrobić rodzic, aby uniknąć wybuchu dziecka:

- do dziecka, które traci panowanie nad sobą mów bardzo spokojnie, kontroluj swoje emocje (policz do dziesięciu, rozdziel dzieci, nie daj się wyprowadzić z równowagi)
- wysłuchaj co dziecko ma Ci do powiedzenia, może potrzebuje Twojej uwagi
- sprawdź, czy dobrze rozumiesz to co chce przekazać dziecko, uzgodnij z nim wersję
- pomóż dziecku nazwać uczucie, z którym się teraz zmaga (może jest zdenerwowane, bo nie poszło mu w szkole)
- jeśli to możliwe, użyj humoru dla rozładowania sytuacji.
 


Wybuch

Sytuacja, gdzie dziecko traci nad sobą panowanie, jest rozłoszczone i nie potrafi myśleć racjonalnie. Jego agresja objawia się w ataku słownym, biciu, boksowaniu, rozrzucaniu wszystkiego po pokoju. Wtedy też najtrudniej rodzicom utrzymać spokój i nie ulec krzykom dziecka.

Strategie radzenia sobie z gniewnym dzieckiem podczas wybuchu złości:

- nie angażuj się w kłótnię, nie daj się wciągnąć w potyczki słowne - Twoim celem jest uspokojenie dziecka
- mów spokojnym, ale stanowczym tonem
- nie daj się zmanipulować - jeśli dziecko uparcie chce od Ciebie coś uzyskać powiedz mu, że porozmawiacie o tym jak się uspokoi
 - nie zawsze musisz ostro reagować na sceny dziecka - stań z boku i obserwuj je, pozwól mu ponieść naturalne konsekwencje swoich czynów (gdy nie odrobi lekcji będzie musiało zmierzyć się z nauczycielem)
- okaż dziecku szacunek i unikaj absurdalnych gróźb
- unikaj robienia wyrzutów z wszystkiego co Ci przyjdzie do głowy
- ochłoń, odejdź na chwilę, jeśli nie potrafisz opanować swoich emocji.
 


Następstwa

Po kłótni zawsze zostają zranione uczucia i szkody, które trzeba będzie naprawić, aby nie doprowadzić do kolejnego wybuchu. Jest to etap, w którym należy przeanalizować przyczyny złości dziecka oraz podjąć odpowiednie kroki naprawcze.
 

Co może zrobić rodzic, aby rozwiązać problem napadów złości dziecka:

- nie wolno ignorować problemu i chować go pod dywan, ponieważ może wrócić z podwójną siłą (jeśli nie wiesz jak sobie z tym poradzić skonsultuj się ze specjalistą)
- rozłóż zachowanie dziecka na czynniki pierwsze, rozpisz lub narysuj na kartce - może w ten sposób uda Ci się odnaleźć przyczynę problemu
- bądź konsekwentny w stosowaniu dyscypliny, nie rezygnuj z zasad kiedy dziecko udało się udobruchać
- okaż dziecku uczucie, nawet gdy jest Ci ciężko, bo czujesz się urażony słowami, które niedawno padły z jego ust
- przemyśl wszystko jeszcze raz, jeśli trzeba przeproś dziecko i przyznaj się do winy
- wybacz dziecku jego zachowanie, chowanie urazy w niczym nie pomoże, pamiętaj że Twoim celem jest pomóc dziecku w opanowaniu złości.
 

 

Niestety nie istnieje czarodziejska różdżka, która natychmiast uspokoi dziecko i uchroni je przed napadem złości. Tylko uważne rodzicielstwo, cierpliwość, rozmowa i zaufanie pozwoli poznać źródło złości i skutecznie z nią walczyć. 

 

Źródło:  Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin  "Gniewne dziecko", Poznań 2011, wyd. Rebis


Komentarze


Rafał /

tak, świetny artykuł. Wiele uświadamia.

Izabel /

Świetny artykuł. Dziękuję.