Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
„Usypiam 3,5-latka i nie wiem, czy dobrze robię” – co robić, gdy przedszkolak potrzebuje rodzica, aby zasnąć?

„Usypiam 3,5-latka i nie wiem, czy dobrze robię” – co robić, gdy przedszkolak potrzebuje rodzica, aby zasnąć?


Nikt nie ma wątpliwości, że niemowlę potrzebuje bliskości. Usypianie bobasa albo trochę starszego, 1,5-rocznego dziecka jest niemal oczywiste. Z czasem jednak okazuje się, że dziecko rośnie, zaczyna mówić, jest już cudownie samodzielne… ale wciąż nie dotyczy to zasypiania! Czy usypianie przedszkolaka to coś złego?

Dlaczego dzieci protestują, gdy mają zasnąć samodzielnie?

Na początku od razu wyjaśnijmy – dzieci są różne. Dla niektórych samodzielne zasypianie nie jest  żadnym problemem. Ot, wystarczy powiedzieć: „A od dzisiaj śpisz sam, ok? Ja jestem w pokoju obok, w razie czego możesz mnie zawołać”, inne wystarczy trochę oszukać, mówiąc: „Idę do toalety, zaraz przyjdę” i zwlekając z powrotem, bo wiadomo, że i tak zasną.

Są jednak i takie dzieci, które nie tylko zaprotestują przeciwko maminym wycieczkom „do toalety”, ale – gdy zostaną same, będą wołać rodzica do skutku. W końcu same wyjdą z pokoju, by ściągnąć zbiega. Nie z nimi te numery!

Dlaczego to dla dziecka takie ważne, a wyegzekwowanie samodzielnego zasypiania – takie trudne dla rodzica? Cóż… razem jest przyjemniej. 3- czy 4-letnie dziecko to wciąż maluszek. Rodzice są dla niego całym światem i niepodważalnym autorytetem. Wieczorna chwila bliskości jest dla nich także możliwością otrzymania tego, na co brakuje czasu w ciągu dnia, czyli pełnej uwagi. Mówiąc krótko – jest o co walczyć. Wieczór z mamą czy tatą to miłe chwile… i trochę rozrywki dla dziecka.

Czy usypianie przedszkolaka jest czymś złym?

Wielu rodziców się nad tym zastanawia. Boimy się, że to niewychowawcze, że „taki duży chłopiec, to powinien już sam zasypiać”. Wyjaśnijmy zatem: w tym kontekście to absolutnie nic złego. Jak wspomnieliśmy – to wciąż malutkie dziecko. Nawet, jeśli wciąż je usypiasz, to przecież nie oznacza, że będzie tak samo z 12-latkiem! Ono tego potrzebuje – odrobiny wygłupów, dotyku, zapachu, ciepła i twojego głosu. W grę wchodzi też szalejąca wyobraźnia – z mamą czy tatą przy boku łatwiej odegnać wszystkie straszne stwory z szafy, prawda?

Tym, nad czym natomiast warto się zastanowić, to kwestia twoich potrzeb. Wyjaśnia Sylwia, mama 4-letniego Mikołaja:

- Usypiałam Mikołaja do 3 roku życia. Problem w tym, że syn ma drzemki w przedszkolu, przez co chodzi spać późno, po 21. I to wieczorne usypianie doprowadzało mnie do szału. Wiedziałam, że znowu spędzę w pokoju Mikołaja niemal godzinę, że znowu nie będę miała ani chwilki dla siebie. Na co dzień jestem zabiegana, tylko wieczorem mogę odetchnąć i chcę zrobić to bez dziecka. Obejrzeć serial, zjeść coś spokojnie, wypić lampkę wina. Tylko godzinka czy dwie dla mnie! Było więc tak, że denerwowałam się na Mikołaja. Wkurzałam się strasznie, że nie chce zasnąć. Wiedziałam, że to nie jego wina, ale po prostu doprowadzało mnie to do szału. Musiałam coś zmienić, bo co to za bliskość, skoro byłam wściekła, odliczając kolejne minuty? – wyjaśnia Sylwia.

Jeśli emocje Sylwii są ci obce i lubisz ten wasz wieczorny rytuał albo po prostu jesteś w stanie go tolerować z uwagi na potrzebę dziecka – nie katuj się wątpliwościami. Wszystko jest ok. Ciesz się, że twoja mała żabcia jeszcze tak cię potrzebuje.

Ale jeśli doskonale rozumiesz Sylwię i regularnie dopadają cię wyrzuty sumienia, że nakrzyczałaś na usypiane dziecko, a do jego pokoju wieczorem idziesz jak na skazanie – zmień coś. Bo nie o to przecież chodzi.

Jak nauczyć uparciucha samodzielnie zasypiać?

To nie będzie łatwe, ale trudności potrwają zaledwie maksymalnie kilka wieczorów. Potem będzie już dobrze. Oto mały przewodnik dla rodziców:

  1. Wyjaśnij dziecku, że jest już duże i będzie zasypiać samo, ale cały czas będziesz w domu i w razie czego – może cię zawsze zawołać.
  2. Stwórzcie nowy wieczorny rytuał. Aby dziecko nie czuło, że coś straciło, codziennie wieczorem czytaj mu około 20 minut. Niech malec ma jeszcze trochę ciebie wieczorem – tylko dla siebie.
  3. Po przeczytaniu bajki daj malcowi buziaka i przypomnij, że zasypia sam. Podkreślaj, że jest już duży, jednocześnie mów, że w razie czego – jesteś. Zostaw uchylone drzwi i włączoną małą lampkę.
  4. Koniecznie podaruj dziecku misia – może być specjalnie na tę okazję. Wyjaśnij, że to jego przyjaciel od zasypiania.
  5. Gdy dziecko będzie cię wołało – przychodź i tłumacz.                                                                                                                                                                                                                                                       
  6. A gdy przyjdzie do ciebie – odprowadzaj go do swojego pokoju.

Pamiętaj – w takich okolicznościach twojemu dziecku nie dzieje się krzywda. Jesteś do jego dyspozycji, nie musi się bać i dajesz mu małą chwilę tylko ze sobą. Jedyne, co teraz musisz zrobić, to wykazać się konsekwencją. Ale nie martw się – będzie dobrze.


Komentarze