Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
„Wolę, żeby dostała w tyłek, niż wpadła pod samochód!” – 5 tekstów, którymi tłumaczymy sobie „lekkie” bicie dzieci.

„Wolę, żeby dostała w tyłek, niż wpadła pod samochód!” – 5 tekstów, którymi tłumaczymy sobie „lekkie” bicie dzieci.


Na pytanie: „Czy stosujesz przemoc fizyczną wobec swojego dziecka?” większość rodziców zdecydowanie odpowiada: „Oczywiście, że nie!”. Jeśli jednak zapytamy inaczej: „Czy zdarzyło ci się dać dziecku klapsa, gdy histeryzowało albo uderzyć je w rękę za to, że cię uderzyło?” to odpowiedzi robią się zgoła inne i zwykle zaczynają się od: „Tak, ale…”. Przemoc to przemoc – może mieć różne nasilenie, ale należy do niej każde bicie. Przeczytaj, kiedy i jak ją usprawiedliwiamy i poznaj alternatywne metody reakcji.

1. „Klaps zaszkodzi jej mniej niż potrącenie przez samochód. Musi się nauczyć, trudno!”

Kiedy małe dziecko wybiega na ulicę czy po prostu nie słucha i niebezpiecznie ucieka rodzicom na spacerze, trudno o spokój. Oczyma wyobraźni większość z nas widzi najgorszy scenariusz i słyszy pisk hamującego samochodu. Nic zatem dziwnego, że targają nami sprzeczne emocje – lęk, ale i potężny gniew. Tym pierwszym usprawiedliwiamy przemoc w postaci klapsa.

Jak jest: Jasne, że dziecko jest nieposłuszne i może cię to denerwować. Pamiętaj jednak, że ono kompletnie nie rozumie zagrożenia i nie wie, dlaczego akurat teraz zakazujesz biegania, chociaż wczoraj w parku uważałaś to za najzabawniejszą rzecz na świecie.

Co możesz zrobić? Najpierw wytłumacz, że to niebezpieczne. Jeśli twoje dziecko ma półtora roku, to istnieje małe prawdopodobieństwo, że wysłucha cię ze skupieniem i zrozumie, ale tłumaczyć trzeba! Gdy to nie zadziała, przedstaw dziecku dwie opcje. Pierwsza – idzie za rączkę z mamusią albo tatusiem. Druga – idzie samo, ale nie ucieka i zatrzymuje się, gdy ktoś krzyczy: „stop!”.

W praktyce najczęściej wygląda to tak, że krzyczące i wyrywające się dziecko trzymane jest mocno za rękę, bo i tak chce uciekać. I to właśnie jest alternatywa dla klapsa! Po 20 metrach powiedz: „będziesz mogła iść sama, jeśli nie będziesz uciekać. Zgoda?” Ucieka dalej? No to za rękę. I tak się bawicie, aż twoja konsekwencja przyniesie skutki.

2. „Nie będę wychowywać bezstresowo, efekty tego widać na ulicach i w szkole. Dziecko musi mnie szanować!”

Termin „wychowanie bezstresowe” doczekał się już swojego drugiego, negatywnego znaczenia – oznacza kompletną tolerancję wszystkich zachowań dziecka i często przywoływany jest w kontekście fatalnych tego skutków.

Jak jest: Warto zatem przypomnieć, że w oryginalnym ujęciu „bezstresowe wychowanie” wcale nie oznaczało przyzwalania dziecku na wszystko, ale na ograniczeniu stresów niepotrzebnych i bardzo negatywnie wpływających na psychikę dziecka – czyli na przykład na unikaniu przemocy fizycznej. Zamierzeniem twórców tej koncepcji było przekonanie rodziców, że dziecko jak najbardziej powinno odczuwać konsekwencje swojego negatywnego zachowania (np. niszczenia zabawek kolegi), ale taką konsekwencją powinno być oddanie swojej własnej zabawki, a nie czerwone pręgi na tyłku.

Co możesz zrobić? Przestać się martwić, że unikaniem przemocy wychowasz próżnego, nieszanującego nikogo egoistę bez krzty kultury. Wyciągaj słuszne konsekwencje i nie zważaj na płacz, ale nie bij.

3. „Ja jej tylko oddaję – niech poczuje, jak to boli!”

„Tłumaczyłam, tłumaczyłam, znowu mnie bił. W końcu mu oddałam i się skończyło. Nie dam się terroryzować dwulatkowi, niech poczuje, jakie bicie jest miłe!” – tak najczęściej usprawiedliwiamy przemoc polegającą na „oddawaniu” dziecku. Czy słusznie?

Jak jest: Ok, to bez owijania w bawełnę: to niesamowita hipokryzja – uderzyć dziecko, by nauczyć je, że nie wolno bić. Równie dobrze, gdy smyk mówi do koleżanki: „Jesteś głupia”, możemy mu powiedzieć „Sam jesteś głupi, bo nie wiesz, że nie wolno przezywać!”. A gdy zniszczy usłyszy przekleństwo i je powtórzy, powiedzmy: „Ile razy ci k….. mówiłam, że nie wolno przeklinać?!”, a co! Czujesz absurd?

Nie nauczysz dziecka, że nie ma bić, bijąc je. Ok – może już nie uderzy ciebie ze strachu, ale młodsze rodzeństwo? Jasne, przecież mama/tata też bije, gdy ktoś nie słucha!

Co możesz zrobić: Twoim wielkim zadaniem rodzicielskim jest przekazanie dziecku dobrych wzorców i konsekwencji różnych zachowań w życiu. Gdy ktoś jest agresywny, w dorosłym życiu jest naturalnie separowany – ludzie nie chcą przebywać w jego towarzystwie. Gdy więc twoje dziecko cię uderzy, powiedz stanowczym głosem: „Bicie jest złe, ja nie biję ciebie, a tobie nie wolno bić mnie. Jeśli będziesz to robił, będziesz siedział sam w swoim pokoju”. I bądź konsekwentna.

4. „Próbowałam wszystkiego, ale do niego dociera tylko klaps!”

Tłumaczenie, proszenie, grożenie nie działa, więc pozostaje… klaps? Tak sądzi wielu rodziców, jednak nie mają racji.

Jak jest? Najczęściej brak zmiany w zachowaniu dziecka nie wynika z jego upartego charakteru, ale z braku konsekwencji z naszej strony. Mówimy np.: „rób tak dalej, a nigdzie nie pojedziesz, zobaczysz!”, a potem jedziemy, bo przecież jesteśmy z kimś umówieni. Albo „zachowujesz się nieładnie i w ogóle nie słuchasz. Zapomnij o lizaku!”, a potem kupujemy tego lizaka, no bo „już się poprawił”.

Co możesz zrobić? Zacznij traktować konsekwencje serio! Jeśli dziecko nie chce posprzątać swoich zabawek, a ty mówisz: „Oj, zobaczysz, zabraknie nam czasu na plac zabaw”, a potem i tak idziecie, to malec nie wyciągnie wniosków. Tłumaczenie i wyciąganie konsekwencji jest trudne i często przykre, ale o wiele lepsze niż klaps.

5. „Jakoś ja też dostawałam klapsy i żyję!”

„A nawet uważam, że zostałam dobrze wychowana!” – to bardzo częste uzasadnienie przemocy fizycznej opartej na klapsach. Czy słuszne?

Jak jest: Niektórzy nie mają żalu do rodziców o klapsy otrzymywane w dzieciństwie, ale wie osób – tak. Jeśli jednak nawet należysz do tej pierwszej grupy to dziś nie masz żalu, ale czy pamiętasz emocje, które towarzyszył ci w chwilach, gdy rodzic podnosił na ciebie rękę? Strach, żal, smutek – to zazwyczaj ta mieszanka.

Co możesz zrobić: Wyciągnij wnioski i nie dopuszczaj, aby twoje dziecko przeżywało podobne emocje. Są niepotrzebne. Bądź dobrym rodzicem, który pokazuje, że przemocą nie załatwia się spraw. A gdy czujesz, jak nerwy biorą nad tobą górę i aż „swędzi cię ręka”, przypomnij sobie, że przecież nie bijesz nawet nielubianej koleżanki, która cię obgaduje – załatwiasz sprawy inaczej. Dlaczego więc miałabyś bić osobę, którą nie tylko kochasz najmocniej na świecie, ale która jest słaba i bezbronna?

Czasem to co jest najlepszą rozrywką dla dzieci, dla nas jest dokuczaniem i łobuzowaniem. To co dla nas jest oczywiste, dla dziecka jest niejasne. To co dla nas jest tylko klepnięciem w tyłek, dla dziecka może być traumą. Nie używajmy przemocy. Wiemy, że wymaga to masy cierpliwości. Ale czy chcielibyśmy, aby ktoś inny bił nasze dziecko? Raczej nie. Więc sami też nie wymierzajmy takiej kary.


Komentarze