Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
 10 oznak, że Twoje dziecko potrzebuje wizyty u okulisty!

10 oznak, że Twoje dziecko potrzebuje wizyty u okulisty!


Według statystyk, problemy ze wzrokiem ma aż co piąte polskie dziecko w wieku od 0 do 14 lat. Niestety, profilaktyczne badania okulistyczne nie są u nas normą, dlaczego część dzieci nie uzyskuje pomocy, a problem się nasila. Jak często powinniśmy odwiedzać okulistę w ramach kontroli i jak rozpoznać, czy smyk ma jakieś kłopoty ze wzrokiem?

Dlaczego dziecko nie powie ci, że źle widzi?

Zanim przejdziemy do objawów i badań profilaktycznych – małe wyjaśnienie. Mianowicie, część rodziców nie chodzi z dzieckiem na kontrolę wzroku wychodząc z założenia, że dziecko powiedziałoby o kłopotach ze wzrokiem – tak, jak mówi o bolącym brzuszku czy innych dolegliwościach.

Pamiętajmy jednak, że tak, jak mali daltoniści nie mówią o tym, że nie widzą poprawnie kolorów, bo po prostu nie znają tych poprawnych, tak i inne kłopoty ze wzrokiem są w ocenie dziecka… normą. W wielu przypadkach nie ma zatem możliwości, aby dziecko „przyznało się”, że źle widzi, bo po prostu o tym nie wie.

Objawy zaburzeń wzroku u dzieci

Objawy zaburzeń wzroku u dzieci są zwykle dyskretne – to pozornie nieznaczące zachowania, które przyczynę łatwo można pomylić np. ze zmęczeniem. Nie wyciągajmy jednak wniosków pochopnie – gdy twoja pociecha prezentuje któreś z poniższych objawów, zabierz ją na kontrolę u okulisty:

1. Zmniejszanie odległości do przedmiotów

Możesz zauważyć, że twoje dziecko bawiąc się, przysuwa zabawkę bardzo blisko twarzy. Kiedy czyta, to prawie z nosem w książce. I niemal za każdym razem musisz je upominać, by odeszło od telewizora.

Takie objawy najczęściej towarzyszą krótkowzroczności – dziecko robi, co robi, bo dzięki temu widzi wyraźniej.

2. Pocieranie oczu

Nie mówimy tutaj o pocieraniu wkrótce po przebudzeniu czy kiedy maluch jest wyraźnie zmęczony – w takich sytuacjach każdy z nas odczuwa drażniący „piasek” pod powiekami. Kiedy jednak „łapiesz” dziecko na coraz częstszym tarciu oczu, zamiast ciągle zwracać mu uwagę – zabierz je na badanie wzroku.

3. Przechylanie głowy

Takie zachowanie u dziecka może świadczyć o astygmatyzmie, czyli zniekształconym widzeniu. Zaniepokoić powinno cię nie tylko przechylanie, ale także trudności w skupieniu się podczas przyglądania się szczegółom zabawki czy podczas czytania lub oglądania książeczki.

4. Mrużenie oczu

Mrużenie oczu rzadko jest dla dziecka zabawą – najczęściej oznacza, że malec próbuje uzyskać ostrość widzenia mimo astygmatyzmu albo krótkowzroczności. Przyjrzyj się malcowi, kiedy ogląda bajki albo przegląda książeczkę. Dobrym pomysłem jest także odsunięcie obrazka na właściwą odległość – 30 centymetrów od twarzy i obserwowanie reakcji dziecka.

5. Bóle głowy

Bóle głowy to typowy objaw przy wadach wzroku. Dziecko, które próbuje uzyskać ostrość widzenia, najczęściej mocno wytęża wzrok, co powoduje podrażnienie okolicznych, anatomicznych struktur. Efektem jest właśnie ból.

Jeśli dziecko często skarży się na tę dolegliwość, w pierwszej kolejności nie należy jednak kierować się do okulisty, ale do neurologa dziecięcego. Jest to bowiem objaw, który wymaga szerszej diagnostyki – wizyta u okulisty jest tylko jej częścią.

6. Przymykanie jednego oka

Ten objaw bardzo różni się od tzw. „puszczania oczka” i bardziej przypomina robienie „skwaszonej miny”, gdy malec próbuje skupić wzrok. Najczęściej zachowanie takie pojawia się przy astygmatyzmie. Jeśli więc je zauważysz – koniecznie umów wizytę u specjalisty.

7. Ból oczu

Dziecko może odczuwać ból gałek ocznych np. w czasie infekcji i gorączki. Jeśli jednak ogólnie jest zdrowe, a co jakiś czas narzeka na ból oczu lub oka, warto sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

8. Światłowstręt

Naturalnie nie chodzi tutaj o gwałtowną reakcję dziecka na zapalenie światła w dotychczas ciemnym pokoju – dla każdego z nas jest to zwyczajnie nieprzyjemne. Jeśli jednak dziecko prezentuje objawy światłowstrętu w normalnych okolicznościach – np. ciągle trze oczy w słoneczny dzień i wyraźnie razi go światło, to jest to już niepokojące.

9. Ciągłe zaczerwienienie oczu

Może oznaczać zarówno zapalenie spojówek (czego podejrzenie także powinno skłonić nas do wizyty u okulisty), jak i być efektem ciągłem pocierania oczu związanego z wadą wzroku.

10. Niechęć do zajęć wymagających skupienia wzroku

Układanie puzzli – „nie lubię”. Wspólne przeglądanie książeczki – „nie chcę”. Kolorowanie – „nie”. Nastroje dzieci bywają różne i to nic dziwnego, że czasem słyszymy „nie” (nawet przez cały dzień i w odpowiedzi na każdą propozycję). Ale jeżeli malec wyraźnie nie lubi nie tyle samego rysowania, co wszystkich aktywności związanych ze skupieniem wzroku, być może nie chodzi o taki „charakter” smyka, ale nieprawidłowe widzenie. Warto to sprawdzić!
 

Dbaj o zdrowie dziecka – badaj jego wzrok profilaktycznie!


Tak, jak profilaktycznie chodzimy z dzieckiem do stomatologa, tak samo warto kontrolować wzrok. Odbywajmy takie wizyty w gabinecie okulistycznym raz na dwa lata – nawet, jeśli nie zauważamy żadnych niepokojących objawów.


Komentarze