Kategorie bloga
5 faktów dotyczących globalnego zdrowia psychicznego

5 faktów dotyczących globalnego zdrowia psychicznego


Szacuje się, że ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na zaburzenia psychiczne i zaburzenia rozwoju układu nerwowego. Przedstawiamy 5 faktów dotyczących zdrowia psychicznego, które powinniście znać.

1. Globalne statystyki dotyczące zdrowia psychicznego są słabo zdefiniowane, zmierzone i zrozumiane

Prawdziwe rozpowszechnienie zaburzeń zdrowia psychicznego na świecie pozostaje wciąż słabo poznane. Same statystyki diagnozy nie zbliżyłyby nas do prawdziwej liczby – problemy ze zdrowiem psychicznym w wielu przypadkach nie są zdiagnozowane. Jeśli opieralibyśmy się wyłącznie na diagnozie zdrowia psychicznego, wskaźniki rozpowszechnienia prawdopodobnie odzwierciedlałyby wydatki na opiekę zdrowotną.

Zdrowie psychiczne może obejmować szereg różnych, ale czasami powiązanych zaburzeń, takich jak depresja, lęk, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia odżywiania, schizofrenia oraz zaburzenia związane z zażywaniem alkoholu i narkotyków.

2. Zaburzenia psychiczne są dość powszechne

Około 1 na 6 osób na świecie, czyli 15%-20% cierpi z powodu jednego lub więcej zaburzeń psychicznych. Globalnie oznacza to, że w 2016 roku na różnego rodzaju zaburzenia cierpiało przeszło ponad miliard osób. Najwięcej osób cierpiało na zaburzenie lękowe, bo aż około 4 procent populacji.

3. Częstość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego nie wzrosła znacząco

Wiele osób ma wrażenie, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym znacznie wzrosły w ostatnich latach. Dane uzyskane przez IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) nie potwierdzają tego wniosku. Częstość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego i zażywania substancji jest w przybliżeniu taka sama jak 26 lat temu.  

Zaobserwowano jednak, że na przykład w Stanach Zjednoczonych następuje powolny, ale stały wzrost depresji u nastolatków. Prawdą jest również, że rozpowszechnienie zaburzeń związanych z zażywaniem substancji (najbardziej zauważalnym przykładem jest liczba przypadków przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych) w ostatnich latach rośnie w niektórych krajach.

4. Zaburzenia psychiczne są częstsze u kobiet

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia związane z zażywaniem substancji powszechne są zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Jednakże większość zaburzeń sklasyfikowanych w zdrowiu psychicznym - czyli depresja, lęk, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zaburzenia odżywiania są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Odwrotnie jest w przypadku zaburzeń związanych z zażywaniem szkodliwych substancji. Prawie we wszystkich krajach uzależnienie od alkoholu i narkotyków jest wyższe u mężczyzn niż u kobiet.

5. Edukacja i zatrudnienie są silnie powiązane ze zdrowiem psychicznym

Czynniki zaburzenia zdrowia psychicznego i zaburzeń związanych z używaniem substancji są złożone. Rzadko zdarza się, że zaburzenie zdrowia psychicznego można przypisać pojedynczemu czynnikowi lub przyczynie. Ta grupa zaburzeń zwykle wynika z interakcji poszczególnych atrybutów, zmiennych społecznych i czynników środowiskowych.  

Niemniej jednak poziom edukacji wydaje się mieć ważny związek z występowaniem depresji, ale silniejszy związek ma nasz status zatrudnienia. Depresja najrzadziej występuje pośród osób, które rozpoczęły edukację wyższą. Rozpowszechnienie depresji jest zazwyczaj najwyższe u osób, które nie podjęły nauki na poziomie szkoły średniej II stopnia. Wskaźniki depresji u osób poniżej średniego poziomu wykształcenia, które są zatrudnione, są porównywalne z poziomami innych poziomów wykształcenia. W szeregu badań wykazano również silną korelację między bezrobociem (a także niepewnością zatrudnienia), a zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów depresyjnych.

Ostatnio coraz bardziej zauważamy wpływ zdrowia psychicznego na całe nasze życie. Będąc rodzicem też czasem mamy wrażenie, że zmierzamy do kresu swoich możliwości. Krzyczymy na dzieci, nie mamy do nich siły i cierpliwości. Nie mamy ochoty na wymyślanie atrakcji dla dzieci, najlepiej żeby siedziały cicho. W związkach też nie zawsze jest dobrze. Dlatego powinniśmy propagować twierdzenie, że każdy w swoim życiu powinien choć raz wybrać się do psychologa. Dla dobra wszystkich. Mamy, które są przemęczone i nie czują się atrakcyjnie również. To żaden wstyd!

źródło: https://www.weforum.org


Komentarze