Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Czy twoje dziecko zna twój numer telefonu? Co jeszcze powinno wiedzieć na wypadek zagubienia?

Czy twoje dziecko zna twój numer telefonu? Co jeszcze powinno wiedzieć na wypadek zagubienia?


Każdy rodzic, który choć raz „zgubił” dziecko, doskonale zna uczucie nagłego gorąca i paniki. Niestety, taka sytuacja może zdarzyć się każdemu z nas. I łatwiej będzie o zachowanie spokoju ze świadomością, że dziecko wie, jak zachować się w tej trudnej chwili. Co zatem powinniśmy wpoić malcowi, czego go nauczyć?

1. Numer telefonu rodzica

To niezwykle ważna sprawa – znając numer telefonu, osoba z otoczenia dziecka może błyskawicznie się z nami skontaktować. Niestety, okazuje się, że większość polskich dzieci nie ma bladego pojęcia, jaki jest numer do rodziców. Samym rodzicom z kolei często albo nie przychodzi do głowy, aby wpoić dziecku taką informację albo uważają, że to zbyteczne czy za trudne. A przecież to tylko dziesięć cyferek!

Nasza rada: Jednorazowe powtórzenie to za mało. Ćwicz z dzieckiem przez dwa tygodnie – tak, aby było w stanie podać numer nawet, gdy się je przebudzi w nocy. Niech ta informacja będzie solidnie zapamiętana. Raz na jakiś czas wracajcie do tematu.

2. Bez paniki

Gdy tylko dziecko skończy 2 czy 3 lata, warto zacząć rozmawiać z nim o tym, co zrobić w sytuacji zagubienia się. Twoja pociecha powinna na przykład wiedzieć, że to się zdarza, ale potem mama i tata zawsze  się odnajdują. Musisz także je uświadomić, że w takich sytuacjach bardzo ważny jest spokój – dziecko nie może na przykład wybiec z marketu na parking.

Nasza rada: Wytłumacz dziecku, że w sytuacji, gdy się zgubi, powinno pozostać w jednym miejscu i zacząć się rozglądać. Często jest tak, że rodzice są w zasięgu wzroku, ale ogarnięte paniką dziecko nie jest w stanie ich dostrzec.

3. Prośba o pomoc

Naucz swoje dziecko, że w razie zgubienia się powinno poprosić kogoś o pomoc. Dodaj, że powinien być to ktoś pracujący w danym miejscu – np. pani obsługująca kasę na festynie albo pani pracująca w sklepie.

Nasza rada: Wytłumacz dziecku, że nie wszyscy ludzie są dobrzy. Niech nie zgadza się, gdy ktoś mówi: „chodź, zawiozę cię do mamy” albo chce wyprowadzić dziecko ze sklepu. Naucz je, że wtedy powinno uciekać i nie bać się krzyczeć.

Wracaj do tematu przy okazji. Na przykład, gdy wchodzicie do sklepu z zabawkami, pokaż dziecku pana ochroniarza i powiedz: „Pamiętasz, co ci mówiłam o zgubieniu się? Gdyby tak się kiedyś stało, możesz podejść do tego pana, on ci pomoże”.

4. Bez oddalania się

Ostatnią rzeczą, którą powinno wiedzieć twoje dziecko, jest to, aby nie zaczynało szukać rodziców na „własną rękę”. Wytłumacz, że nie wolno mu wychodzić ze sklepu, jeśli to w nim się zgubiło, nie powinno także z płaczem chodzić z miejsca na miejsce. „Nie wolno się oddalać, musisz zostać na miejscu i poprosić o pomoc” – powtarzaj to często.

A może opaska?

Niektórzy rodzice decydują się na zakup gumowej opaski z numerem telefonu do rodziców. Nie jest to zły pomysł – zwłaszcza np. na zatłoczonej plaży. Należy jednak pamiętać, że taka opaska to nie wszystko – dziecko nadal powinno wiedzieć, jak się zachować.

Aby było bezpieczne…

Na koniec – kilka wskazówek, jak nie zgubić dziecka (albo zmniejszyć ryzyko, że brzdąc zniknie niespodziewanie zniknie):

  • Nie zostawiaj dziecka samego na innym dziale w hipermarkecie.

„To mama idzie tam po chleb, a ty tutaj oglądaj zabawki” – nigdy tego nie rób, jeśli twoje dziecko jest jeszcze małe (np. ma 3, 4 czy 5 lat). To dziecko, a one co chwilę zmieniają zdanie. Teraz chce oglądać zabawki, za chwilę uzna, że jednak pójdzie do ciebie, żeby ci powiedzieć, że chce słodką bułkę. I problem gotowy.

Zgubienie dziecka w tak zatłoczonych miejscach to kwestia sekundy. Jeśli dziecko się nie zgadza, sprawa jest prosta do załatwienia: „albo trzymasz mnie za rękę albo wracamy do domu”. Tu nie ma pola do negocjacji.

  • Na placu zabaw zwracaj uwagę na dziecko.

W sieci można znaleźć filmy demonstrujące, jak łatwo można zabrać dziecko z placu zabaw, gdy jego rodzic na ławce przegląda internet w telefonie albo czyta książkę. Zachowaj czujność – zerkaj co chwilkę, czy wszystko jest w porządku.

Odwróciłam się tylko na chwilę...tak zaczyna się większość tragicznych historii rodziców. Możesz temu zapobiec i nauczyć swoje dziecko jak radzić sobie w sytuacji zagubienia. 


Komentarze