Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Jak ubierać dziecko, by go nie przegrzewać?

Jak ubierać dziecko, by go nie przegrzewać? 3


Za oknem liście przybierają barwy czerwieni i złota, temperatura rano oscyluje w okolicy 10  stopni a kalendarz nieubłaganie pokazuje datę jesienną. Ubrań, które wyjmujecie z szafy, aby przyodziać Wasze pociechy jest coraz więcej. Tylko jak ubierać dziecko, by go nie przegrzewać? Przygotowaliśmy dla Was kilka cennych wskazówek, które mamy nadzieję okażą się pomocne.

Ubiór adekwatny do temperatury

Pamiętajcie, ubiór powinien być adekwatny do temperatury, w której aktualnie znajduje się Wasze dziecko. Inaczej ubierajcie malucha na spacer po parku, a inaczej do jazdy samochodem czy do pobytu w sali przedszkolnej. Wszystko zależy również od tego, czy Wasze dziecko jest niemowlęciem, które podczas spaceru smacznie sobie śpi, czy już aktywnym, biegającym szkrabem, za którym ledwo nadążacie.

Jak ubrać niemowlaka?

Dziecko w wózku ubierajcie odpowiednio ciepło. Z całą pewnością przyda się Wam kocyk, który w razie ochłodzenia ochroni malucha przed zimnem. Pozwoli Wam też w sposób łatwy, dostosować się do zmiany temperatury. Ale pamiętajcie, jeżeli same jesteście ubrane w cienki płaszcz, to dziecko nie powinno wyglądać jakby wybierało się na wyprawę polarną!

A jak ubrać biegające dziecko?

Biegające pociechy wymagają zdecydowanie więcej uwagi przy doborze stroju. Musicie być przygotowane na każdą sytuację. Jednego dnia  maluch może być bardzo aktywny i będzie biegał po całym parku, z kolei drugiego dnia  pół godziny może przesiedzieć w piaskownicy. 

Jak zatem ubrać jesienią dziecko, aby go nie przegrzać ?

Oczywiście warstwowo, na tak zwaną „cebulkę”, tak aby po zdjęciu wierzchniego okrycia, maluch był dalej chroniony przed chłodem. A co jeśli macie w planach długą wizytę w sklepie bądź znaleźliście jakieś ciekawe atrakcje dla dzieci? Jeżeli nie chcecie, żeby Wasza pociecha spocona i zgrzana domagała się szybkiego powrotu do domu, zadbajcie o to, aby miała na sobie cienką podkoszulkę. Pamiętajcie, warstwowo nie oznacza, że dziecko ma mieć na sobie całą garderobę jesienno-zimową. Nie potrzebuje kożuszka, kiedy jego mama ma na sobie żakiet.

Przegrzanie a przeziębienie

Staracie się ubierać Wasze dzieci tak, żeby się nie przeziębiły. Nie przegrzewajcie ich zatem! Ten temat często jest poruszany przez lekarzy, którzy tłumaczą, że dziecko spocone narażone jest na przeziębienie. Lekarze dziecięcy mają absolutną rację. Przegrzane dziecko zachowuje się niespokojnie, jest zaczerwienione i ma spoconą skórę. W takim razie jak postąpić, kiedy  maluch się zgrzeje? Od razu po powrocie do domu przebierzcie  go w suche ubranie. Nie ochładzajcie jednak zbyt gwałtownie spoconego dziecka. Szybkie wychładzanie sprzyja bowiem przeziębieniu. A przecież zdrowie dzieci jest najważniejsze. Jeśli wiecie, że Wasza pociecha kocha biegać, dostosujcie odpowiednio ubranie, bo ruch to zdrowie!

Czy jakość materiału jest ważna?

Jakość materiału, z którego wykonane są ubrania dla dzieci, ma w omawianej sprawie bardzo duże znaczenie. Zwróćcie uwagę, aby odzież, szczególnie ta bliższa ciału, uszyta była z materiałów naturalnych. Szczególnie polecamy bawełnę. Warto zwrócić uwagę na to, żeby ubranka posiadały atest Oeko-tex standard 100. Gwarantuje on, że bluzeczki czy spodenki   będą wolne od szkodliwych substancji (np. rtęci). Jeśli Wasze dziecko jest alergikiem, ma to podwójne znaczenie.

Ponadto wiadomo, że rzeczy dobrej jakości nie zużywają się tak szybko. Warto poszukać wśród polskich producentów, którzy jakością i wzornictwem doganiają światowe marki.

Tkaniny syntetyczne, wykorzystywane do szycia odzieży wierzchniej, też są bardzo różne. Poszukajcie kurtek i kombinezonów uszytych z tych ,,nowoczesnych”, które posiadają dobre właściwości termoregulacyjne.

A co z wygodą i bezpieczeństwem?

Wygoda i bezpieczeństwo ubioru nie powinny być pominięte przy kompletowaniu stroju. Ubranie nie powinno być zbyt obcisłe, ani także nie może krępować i ograniczać  swobodnego poruszania.

Mamy nadzieję, że stosowanie w praktyce  tych wszystkich naszych spostrzeżeń i rad zaoszczędzi Wam, a także Waszym pociechom, przeziębień i stresu przy ubieraniu, przysporzy wiele przyjemności z jesiennych spacerów i pozwoli bez obaw korzystać z wydarzeń dla dzieci w najbliższej okolicy.


Komentarze


Magdalena /

Często widać dzieci ubrane zbyt ciepło. Czepki, szaliki, rękawiczki już teraz, a co w grudni? Bardzo dobry artykuł.

irek - Magdalena /

kołdrę :)

Anna Koźmińska /

Nie żyjemy na Grenlandii, więc nie musimy ubierać dzieci jak Eskimosy. Z resztą tak jak napisaliście, biegające dzieci szybciej się zgrzeją i choroba gotowa. Najlepiej ubrać na cebulkę, a potem zdejmować warstwy