Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Jak zwiększyć odporność całej rodziny i zapobiegać przeziębieniom?

Jak zwiększyć odporność całej rodziny i zapobiegać przeziębieniom? 5


O odporność naszego organizmu powinniśmy dbać przez cały rok, jednak w okresie jesienno – zimowym jest ona nam najbardziej potrzebna. Bo właśnie w tym czasie w powietrzu krąży najwięcej wirusów, a my jesteśmy na nie o wiele bardziej podatni niż wiosną czy latem. A nie ma nic gorszego niż przeziębienie i choroba dziecka, a potem całej rodziny. Dlatego przygotowaliśmy porady dla rodziców, które mamy nadzieję, uchronią od niechcianych wirusów i zwiększą odporność organizmu.

Najlepsze sposoby na wzmocnienie  odporności

Syrop z czarnego bzu – owoce czarnego bzu zawierają dużą ilość witaminy A oraz C,  które wzmacniają nasz układ odpornościowy. Sierpień i wrzesień to czas, w którym zbiera się kwiaty czarnego bzu, które posłużą nam właśnie do przygotowania syropu. Sposobów na jego przyrządzenie jest naprawdę wiele. (Przepis znajdziecie na końcu artykułu)

Herbata lipowa z miodem – zarówno lipa jak i miód, posiadają szereg właściwości, które pomagają wzmocnić odporność. Regularne picie takiej herbatki, może uchronić całą rodzinę przed przeziębieniem. 

Herbata z sokiem z malin – sok malinowy dodany do herbaty to przepyszna bomba witaminowa. Jeśli nie udało Wam się przygotować domowego soku z malin, nie martwcie się. W sklepach ze zdrową żywnością, możecie kupić sok z małą ilością cukru, a nawet całkowicie bez niego. Nawet lekarze dziecięcy polecają sok z malin na wzmocnienie odporności.

Woda z miodem, cytryną i imbirem – imbir zawiera substancje  antybakteryjne, antywirusowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Dlatego połączenie imbiru, miodu i cytryny jest niezastąpionym sposobem na wzmocnienie odporności.

Napar z majeranku z miodem – majeranek nie tylko poprawia pracę żołądka, ale także pomaga w przeziębieniu. Napar z majeranku z miodem wato pić także profilaktycznie, aby zapobiec atakowi wirusów, które krążą w powietrzu. (Przepis znajdziecie na końcu artykułu)

Olej z czarnuszki – czarnuszka, czyli czarny kmin, wspiera i poprawia naszą odporność. Wystarczy codziennie, na czczo podawać dziecku pół łyżeczki czarnuszki, aby zwiększyć jego odporność.

Pyłek kwiatowy - jeśli Wasze dzieci nie są uczulone na miód, możecie także wypróbować pyłek kwiatowy. Wystarczy  wieczorem, do letniej wody wsypać łyżeczkę pyłku i pozostawić na całą noc. Rano, przed podaniem maluchowi, możecie napój lekko podgrzać.

Kasza jaglana - wiecie, że kasza jaglana posiada ogromne ilości witaminy B1, B2, B6, żelaza oraz miedzi? Ma także właściwości rozgrzewające i pomaga w walce z wirusami. Dlatego szczególnie w okresie jesienno - zimowym kasza jaglana powinna na stałe zagościć w Waszym menu.

Mikstura z czosnku, miodu oraz cytryn - niezastąpiona w okresie przeziębień i grypy. Złożona z naturalnych antybiotyków, zapobiega chorobom, wzmacnia organizm. Niestety zawiera czosnek, za którym dzieciaki nie przepadają. (Przepis znajdziecie na końcu artykułu)  

Pigwa to bogactwo witaminy C, dlatego jeśli chcecie wzmocnić odporność, to sok z pigwy powinien zagościć w Waszym domu. Pigwę dokładnie umyjcie, pokrójcie w kostkę i zasypcie cukrem. Odstawcie w ciepłe miejsce i poczekajcie, aż owoc  puści sok. Sok ten będzie wspaniałym dodatkiem do herbaty, a jeśli chcecie możecie pić go bez żadnego rozcieńczenia. Dwa razy dziennie po jednej łyżce.

Dodatkowe sposoby na zwiększenie odporności

Bardzo ważne jest prawidłowe odżywianie się. Jeśli chcecie cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem powinniście jeść 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Wasza dieta powinna być bogata w witaminy i minerały. Witaminę C Znajdziecie w kiszonkach, owocach cytrusowych, natce pietruszki. Jak wpleść w posiłki warzywa i owoce pisaliśmy tutaj.

Drugim kluczowym czynnikiem dla poprawy odporności jest ruch na świeżym powietrzu. Nic tak nie wzmacnia i nie hartuje jak aktywność fizyczna. Zadbajcie o codzienne spacery i zdrowy ruch.

Jeszcze jedna porada dla rodziców – ubierajcie dzieci stosownie do pogody, ale nie przegrzewajcie ich. Organizm przegrzany jest jeszcze bardziej narażony na przeziębienia.

Sprawdzone przepisy na mikstury wzmacniające odporność

Sok z czarnego bzu

Składniki (otrzymamy około 800 ml syropu):
- 1 kg owoców czarnego bzu
- 500 g cukru
- woda
Wykonanie:
Owoce czarnego bzu usuńcie z kiści, następnie umyjcie i przełóżcie do garnka. Pamiętajcie, aby używać tylko dojrzałych, czarnych owoców, te niedojrzałe wyrzućcie. Do garnka wlejcie niewielką ilość wody, tylko aby przykryć owoce. Gotujcie na małym ogniu przez 10 minut, a następnie przetrzyjcie owoce przez sito. Do otrzymanego soku, dodajcie cukier i całość gotujcie jeszcze około 30 minut. Syrop przelejecie do słoików i zapasteryzujcie. Bomba witaminowa na zimę już gotowa. Syrop możecie dodawać do herbaty bądź wody.

Napar z majeranku z miodem

Składniki:
- 1 łyżeczka suszonego majeranku
- 1 szklanka wrzątku
- 1 łyżeczka miodu
Wykonanie:
Majeranek zalejcie wrzątkiem i pozostawcie pod przykryciem na 10 minut. Następnie napar przecedźcie przez sitko i dodajcie łyżkę miodu.

Mikstura z miodu, czosnku i cytryn

Składniki:
 - 10 ząbków czosnku
 - sok z 5 cytryn
 - szklanka miodu
Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie z blendujcie i odstawcie na 24 godziny. Pijcie 1 łyżeczkę dziennie, tak profilaktycznie.

Jak widzicie, sposobów na wzmocnienie odporności jest całe mnóstwo. Mamy nadzieję, że nasze rady okażą się pomocne i Wasze maluchy będą dzielnie broniły się przed przeziębieniem, a dom przestanie jesienią i zimą zamieniać się w szpital.


Komentarze


Alicja /

Bardzo dobry artykuł! :) Polecam sprawdzone i najlepsze metody domowe. To działa.

Dorota /

Babcine sposoby najlepsze :) nigdy nie wiadomo co jest w syropach z apteki... cukier na pewno!

Magdalena /

Dziękuje za przepisy! świetny artykuł - o nie których sposobach nie miałam pojęcia. To dziś na obiad kasza jaglana :)

Anna Koźmińska /

Ja stosuję pyłek kwiatowy i na razie jest bardzo dobrze. Kiedyś piliśmy też sok z czarnego bzu, również skuteczny.

Gosia Cedro /

Ciekawe czy znajdę jeszcze gdzieś czarny bez. Wypróbowałabym ten syrop...