Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Jaki powinien być idealny pediatra dla Twojego dziecka?

Jaki powinien być idealny pediatra dla Twojego dziecka? 3


Wybór pediatry to jedna z ważniejszych decyzji jaką musisz podjąć. Jedna z ważniejszych, ale także jedna z trudniejszych.  Lekarz powinien oczywiście być kompetentny  i mieć rozległą wiedzę. Jednak czy to wystarczy? Jaki powinien być idealny pediatra dla Twojego dziecka?

Lekarz w przychodni państwowej czy prywatnej?

Niedługo po urodzeniu dziecka, rodzice zapisują malucha do pediatry w przychodni państwowej. Tam też udają się na szczepienia czy bilans dwulatka. Jednak jeżeli pewnego dnia, dziecko obudzi się z gorączką, mamy czym prędzej dzwonią i umawiają się na prywatną wizytę. Kolejki i długi czas oczekiwania na wizytę w przychodni państwowej zniechęca i odstrasza młodych rodziców. Oczywiście wiele mam dzielnie czeka z maluchem w kolejce i nie ma w tym absolutnie nic złego. Wizyta na NFZ przysługuje przecież każdemu. Jednak czas oczekiwania do prywatnego pediatry jest o wiele krótszy, dlatego rodzice decydują się na takie rozwiązanie.

Jaki powinien być idealny pediatra?

Spokój i cierpliwość

Choroba i wizyta w przychodni, to dla dziecka stresujące i niezbyt przyjemne wydarzenie. Po wejściu do gabinetu, maluch nie może przestraszyć się lekarza, a wręcz przeciwnie. Uśmiech i ciepło bijące od pediatry powinno uspokoić dziecko i dać mu poczucie bezpieczeństwa. Idealny lekarz powinien na spokojnie przebadać dziecko, bez żadnego pośpiechu. Przecież zdrowie malucha jest najważniejsze, dlatego trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Lekarz powinien także szanować swoich pacjentów, to niby takie oczywiste, jednak życie potrafi nas czasami niemiło zaskoczyć. Dziecko może nie chcieć dać się przebadać, pediatra powinien wtedy chwilkę odczekać i na spokojnie spróbować jeszcze raz. Nerwy nie są mile widziane.

Pytaj ile chcesz

Młode mamy uczą się dopiero swojej nowej życiowej roli. Bardzo często mają wiele pytań dotyczących zdrowia i zachowania swojego dziecka. Pediatra powinien odpowiedzieć na nie wszystkie, bez żadnego wywyższania się i ironicznego spojrzenia. To oczywiste, że rodzice troszczą i martwią się o malucha. To oni są za dziecko odpowiedzialni i mają prawo pytać o wszystko. Pamiętajcie, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.

Nie tylko antybiotyki

Niestety, coraz popularniejsze staje się przepisywanie antybiotyków. Czasami lekarz nie jest do końca pewien dlaczego dziecko ma gorączkę i kaszle, ale na wszelki wypadek przepisze antybiotyk. A następnego dnia okazuje się, że to trzydniówka, którą po prostu trzeba przeczekać i maluch niepotrzebnie zażywa to silne lekarstwo. Dlatego jeśli Wasz pediatra ciągle przepisywałyby dziecku antybiotyk, uciekajcie od niego jak najdalej.

Twoje zdanie ma znaczenie

Idealni lekarze dziecięcy, biorą pod uwagę zdanie rodziców.  Zanim pediatra zadecyduje o sposobie leczenia, powinien wypytać dorosłego, jak dziecko czuło się w domu. Jak zachowywało się w nocy? Czy coś Cię zaniepokoiło? Nikt nie zna lepiej malucha od jego rodziców. Jeżeli mama zasugeruje jakieś rozwiązanie, które bardzo często pomaga dziecku wyjść z choroby, lekarz powinien to rozważyć. Oczywiście, to lekarz dziecięcy ma ogromną wiedzę, jednak mama ma intuicję, którą także warto wziąć pod uwagę.

Dostępność

Na pierwszej wizycie, zapytajcie czy w razie niespodziewanej i nagłej sytuacji moglibyście skontaktować się jakoś z lekarzem. Wielu pediatrów udostępnia swoim pacjentom numer telefonu, dzięki czemu rodzice mogą skonsultować się z nim, gdy dziecku nie spada temperatura bądź nagle gorzej się poczuje.

Wybór idealnego pediatry wcale nie jest taki łatwy. Popytajcie członków rodziny, przyjaciół, znajomych może ktoś z nich ma do polecenia zaufanego doktora. Lekarz powinien nie tylko leczyć, ale także odnosić się z szacunkiem do dziecka i do rodziców. Powinien także brać pod uwagę Twoje zadanie, a antybiotyk przepisywać w ostateczności.

Czym Wy kierowaliście się przy wyborze pediatry? To była dobra decyzja? Napiszcie w komentarzu.

Zdjęcie: freepik.com


Komentarze


Dorota /

Bardzo cieszę się, że na Państwa portalu znalazłam bazę wszystkich specjalistów https://rodzicowo.pl/katalog/zdrowie-g-3/lekarze-dzieciecy-c-20?type=grid&sort=-date&page=1 To bardzo pomocna funkcja. Czekam na więcej opinii pod wpisami. Pozdrawiam

Magdalena /

Oprócz tego, że posiadający fachową wiedzę popartą doświadczeniem pediatra powinien być miły i mieć podejście do dzieci :)

Gosia Cedro /

Mamy w mieście świetnego pediatrę - znamy go od lat. Dlatego nie było problemu z wyborem. Ale dla osób, które muszą wybrać polecam pytanie znajomych, przyjaciół, rodziny. Dziewczyny na grupach "matkowych" często pytają i polecają lekarzy - warto tam zajrzeć (najpierw użyć lupki).
Dobry lekarz to skarb! I spokój. Wiemy, że możemy na niego liczyć.