Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Kłuje, boli, piecze? – o to 10 najlepszych porad jak dbać o serce

Kłuje, boli, piecze? – o to 10 najlepszych porad jak dbać o serce


Kłucie i ból w klatce piersiowej powoduje, że w naszej głowie zapala się czerwona lampka. Czy to serce daje o sobie znać?  Takie myśli przychodzą do głowy większość z nas, a już na pewno tym, którzy są odpowiedzialnymi i dojrzałymi osobami. O ile nastolatek pobiegnie dalej i nie przywiąże do słabnącego bólu większej uwagi, to już 40-latek, a nawet 30-latek zaniepokoi się stanem swojego zdrowia.

Błędnym myśleniem jest, że choroby serca pojawiają się tylko u starszych osób. Już nastolatkowie, a nawet i dzieci mogą borykać się z zaburzeniami lipidowymi, otyłością  i nadciśnieniem, które może doprowadzić do choroby serca. Problemy z krążeniem mają tysiące Polaków, a choroby serca są główną przyczyną zgonów w naszym kraju.

Oczywiste jest, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego już od teraz, od tego momentu warto zacząć dbać o swoje serce. Dzięki temu będziecie mogli w pełni uczestniczyć w wydarzeniach dla dzieci, towarzyszyć im i pomagać aż do późnej starości. Przygotowaliśmy dla Was 10 cennych rad, które pomogą Wam w dbaniu o swoje serce. Zastosujcie je wszystkie, a zobaczycie, że będzie Wam wdzięczne!

Serce w dobrej kondycji! – 10 najlepszych porad

1. Rzucić palenie

Ludzie coraz większą uwagę przywiązują do zdrowego stylu życia. Palenie papierosów już od dawna jest niemodne. Jeśli mimo wszystko jesteś palaczem – przestań, rzuć palenie. Jest to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego serca. Palenie jest jedną z głównych przyczyn choroby wieńcowej. Badania dowodzą, że rok po rzuceniu palenia, ryzyko zawału serca spada nawet o połowę!

2. Bądź aktywny

Aktywność fizyczna to jedna z podstaw zdrowego trybu życia. Postarajcie się ćwiczyć około 30 minut dziennie. Pływanie, aerobik, bieganie, jazda na rowerze, tenis – wybierzcie ten rodzaj sportu, który sprawia Wam najwięcej przyjemności. A może do pracy zaczniecie jeździć na rowerze? Jeśli oczywiście pogoda za oknem na to pozwoli. Ćwiczenia zwiększają wydolność mięśnia sercowego, dotleniają organizm, pomagają zachować prawidłowe krążenie.

3. Prawidłowa waga ciała

Chyba dla wszystkich oczywiste jest, że nadwaga może zwiększyć ryzyko chorób serca. Dlatego tak istotna jest zbilansowana dieta o niskiej zawartości tłuszczu i cukru, z dużą ilością owoców i warzyw, połączona z regularną aktywnością fizyczną. Jeśli nie jesteście pewni, czy Wasza mieści się w granicach normy, skorzystajcie z kalkulatora BMI. Jeśli okaże się, że macie nadwagę, odchudzanie czas zacząć! Pamiętajcie, że niedowaga jest równie niebezpieczna.

4. Jedz więcej błonnika

Postaraj się jeść dużo błonnika, co najmniej 30 g dziennie,  aby zmniejszyć ryzyko chorób serca. Najwięcej błonnika znajduje się w pełnoziarnistym pieczywie, otrębach, płatkach owsianych, ziemniakach ze skórką jak i w większości owoców i warzyw.

5. Ogranicz  tłuszcz nasycony

Spożywanie zbyt dużej ilości pokarmów bogatych w tłuszcze nasycone, może podwyższyć poziom cholesterolu we krwi. A tym samym zwiększa się ryzyko zachorowania na chorobę serca. Wybieraj chudsze kawałki mięsa, spożywaj produkty mleczne o niższej zawartości tłuszczu, wyeliminuj fast foody i wszelkiego rodzaju chipsy czy paluszki.

6. Magiczna 5

Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby każdego dnia spożywać 5 porcji owoców i warzyw. Dostarczają one naszemu organizmowi nie tylko witaminy, ale także minerały i cenny błonnik. Dodawaj owoce do płatków owsianych, warzywa do makaronów, a także pij świeżo wyciskany sok – nie tylko zdrowe, ale i jakie pyszne!

7. Mniej soli

Jeśli chcesz utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, postaraj się ograniczyć dodawanie soli do potraw. A gdy już przyzwyczaisz się do smaku potraw z mniejszą ilością soli, możesz spróbować całkowicie ją wyeliminować. Zwracaj uwagę na etykiety! O jedzeniu możemy powiedzieć, że jest bogate w sól, jeśli zawiera więcej niż 1,5 g soli (lub 0,6 g sodu) na 100 g. Osoby dorosłe nie powinny spożywać więcej niż 6 g soli dziennie (około 1 łyżeczki).

8. Jedz ryby

Jedz ryby, zwłaszcza te, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, co najmniej dwa razy w tygodniu.  Najwięcej  nienasyconych kwasów tłuszczowych omega -3  znajduje się w sardynkach, łososiu, tuńczyku, morskich skorupiakach.

9. Mniej alkoholu

Co za dużo to nie zdrowo! Spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu, może przyczynić się do pojawienia się problemów z sercem. Starajcie się nie przekraczać zalecanych limitów alkoholu dla osoby dorosłej. Pamiętajcie, że alkohol to także zbędne kalorie, które wpływają na Waszą talię.

10. Czytaj etykiety

Robiąc zakupy, dobrze jest przyjrzeć się etykietce na opakowaniu żywności i napojów, aby sprawdzić, ile kalorii, ile tłuszczu, soli i cukru zawiera produkt. Ważne jest, aby wiedzieć co jemy i jaki wpływ na nasz organizm ma dany produkt.

Dbajmy o serce. I nie tylko dla siebie. Dla naszych dzieci. Przecież chcemy zapewnić im dobrą przyszłość, towarzyszyć w edukacji od przedszkola po studia, zobaczyć wnuki. Tych kilka sposobów naprawdę może pomóc nam w dłuższym życiu.

Źródło: https://www.nhs.uk
Źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze