Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Spacery z niemowlakiem w zimę

Spacery z niemowlakiem w zimę


Czy z niemowlakiem można wybrać się na zimowy spacer? Wiele młodych mam zadaje sobie takie pytanie i bardzo często nie wie jaką decyzję podjąć. O ile w ciepły, wiosenny dzień parki przepełnione są mamami, które spacerują z wózkiem, to zimą alejki i uliczki pustoszeją. Termometr za oknem wskazuje -2C, promienie słoneczne przebijają się przez chmurki, a Wy cały czas nie możecie się zdecydować czy wyjść z niemowlakiem na spacer. Spróbujemy rozwiać Wasze wątpliwości. Przygotowaliśmy dla Was kilka podpowiedzi i wskazówek.

Kiedy wybrać się na pierwszy spacer z noworodkiem? Jak długo może trwać?

O ile wiosną i latem na pierwszy spacer z niemowlakiem można wybrać się już po ukończeniu drugiego tygodnia, to zimą należy poczekać do czwartego tygodnia. Jednak przed pierwszym wyjściem na dwór należy maluszka delikatnie przyzwyczaić do pogody jaka panuje za oknem.  A więc w trzecim tygodniu życia dziecka można już rozpocząć werandowanie. Ubierz maluszka ciepło i włóż do wózeczka, który stoi przy szeroko otwartym oknie. Pierwszego dnia wystarczy około 5 minut, jednak każdego kolejnego dnia wydłużaj stopniowo czas. Po upływie tygodnia werandowanie może już trwać nawet 40 minut. Kiedy niemowlę jest już oswojone ze świeżym, zimowym powietrzem nadeszła pora, aby wybrać się na pierwszy, rodzinny spacer. Takie pierwsze wyjście nie powinno trwać zbyt długo, 15-20 minut w zupełności wystarczy. Jednak z dnia na dzień czas spaceru można stopniowo wydłużać.

Spacer z niemowlakiem – do jakiej temperatury?

Wyjście z dzieckiem na świeże powietrze jest niezwykle istotne. Jednak zimą należy zwrócić uwagę na temperaturę jaka panuje za oknem oraz na porę dnia. Jeśli termometr wskazuje poniżej  -10C spacer należy odłożyć na inny dzień. Zimą najlepiej wybrać się z niemowlakiem na dwór między godziną 10 a 14, bowiem to właśnie wtedy jest najcieplej i najsłoneczniej. Nic się jednak nie stanie jeśli wyjdziecie troszkę wcześniej bądź później. Godzinę  spaceru warto również dopasować do rytmu dnia dziecka. Maluszek powinien być najedzony i najlepiej byłoby, aby była to pora jego najdłuższej drzemki. Wówczas spacer będzie przyjemnością i chwilą odpoczynku dla młodej mamy.

Spacer z niemowlakiem – ubiór i wózek

Bez wątpienia na spacer z niemowlakiem warto zabrać głęboki wózek, który również należy odpowiednio przygotować. Na spodzie wózka, na materacyku ułóżcie ciepły kocyk, który będzie chronił przed utratą ciepła. Nie zapomnijcie również zabrać kołderki, którą dokładnie przykryjecie dziecko.

Przed wyjściem na zimowy spacer należy także przygotować odpowiednie ubranko. Maluszka najlepiej jest ubrać na cebulkę. W zależności od temperatury jaka panuje za oknem możecie założyć body z długim bądź krótkim rękawem, pajacyk i ciepłe skarpetki. Następnie niezbędny będzie ciepły kombinezon z wszytymi stópkami i rękawiczkami, a także ciepła czapeczka najlepiej wiązana pod szyją. Zabierzecie również tetrową pieluszkę, która czasami również może się przydać np. do wytarcia buzi bądź noska. Wy również nie zapomnijcie o czapce, szaliku i rękawiczkach. Nie chciałybyście chyba wrócić ze spaceru z katarem?


Dlaczego warto chodzić na spacer z niemowlakiem zimą?

Wyjście na spacer z niemowlakiem jest bardzo dobrym sposobem, bowiem pomaga wzmocnić odporność dziecka. Maluchy, które mało przebywają na świeżym powietrzu i całą zimę siedzą w domku, są o wiele bardziej podatne na różnego rodzaju infekcje. Jednak na zimowy spacer można wybrać się tylko ze zdrowym dzieckiem. Jeśli Wasze maleństwo ma gorączkę i kaszel zostańcie w domu. Jeżeli jednak maluch ma tylko katar i lekarz nie widzi żadnych przeciwskazań, warto przebywać na świeżym powietrzu. Bowiem chłodne powietrze obkurcza śluzówki nosa, dzięki czemu dziecku się o wiele lepiej oddycha.

Spójrzcie za okno, jeśli nie ma dużego wiatru, mrozu i śnieżycy wyjdźcie z dzieckiem na spacer. Taka przechadzka wpłynie pozytywnie na zdrowie i odporność Waszego maluszka, a także sprawi, że Wy odetchniecie świeżym powietrzem. Taka chwila odpoczynku młodej mamie napewno się przyda. Miłego spacerowania!


Komentarze