Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
Występuje u ponad 80% polskich 6-latków i tylko u 20% dzieci ze Szwecji. Jak zwalczać próchnicę wzorem Szwedów?

Występuje u ponad 80% polskich 6-latków i tylko u 20% dzieci ze Szwecji. Jak zwalczać próchnicę wzorem Szwedów? 1


Statystyki porównujące występowanie próchnicy w Polsce i w Szwecji są dla nas miażdżące – to, co u Szwedów jest znikomym problemem, u nas codziennością. Poza wspomnianymi w tytule danymi dotyczącymi 6-latków, warto przytoczyć także inne – według nich aż 91,7% polskich, a tylko 3% szwedzkich nastolatków cierpi na choroby zębów (!). Jak naśladować Szwedów?


Zdjęcie: rawpixel/ Unsplash

Opieka stomatologiczna w Szwecji – obowiązkowo, za darmo i koniecznie bez bólu

Tym, co zdecydowanie różni nas od Szwedów, to podejście do próchnicy. W Polsce problem ten jest bardzo lekceważony – zwłaszcza, jeśli chodzi o żeby mleczne. W Szwecji bardzo dba się o zdrowie, a próchnica traktowana jest po prostu jak choroba – trzeba ją wyleczyć i jej zapobiegać. Jaki system wymyślili Szwedzi, aby ten cel osiągnąć?

  • malec u dentysty, czyli wczesne początki

Pierwsza dziecięca wizyta u stomatologa odbywa się jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia. Wówczas – po krótkim badaniu w przemiłej atmosferze, rodzic otrzymuje informację, w której grupie znajduje się jego dziecko. Grupa pierwsza to dzieci zdrowe, grupa druga to maluchy z podwyższonym ryzykiem wystąpienia próchnicy, grupa trzecia to mali pacjenci z tzw. „aktywną” próchnicą, czyli już tą nadającą się do leczenia. W zależności od tego, w której grupie znajdzie się maluch zależy, jak często będzie pojawiał się na kolejnych badaniach. Dodatkowy, pełny przegląd stomatologiczny następuje około 3 roku życia.

  • dziecko nieobecne, rodzice ukarani

O tym, jak bardzo „na serio” Szwedzi traktują problem próchnicy, świadczy postępowanie w przypadku, gdy dziecko nie zjawia się na wspomnianych wyżej, obowiązkowych wizytach kontrolnych lub w celu leczenia. Mianowicie, rodzice karani są wówczas … grzywną. To jednak nie wszystko. Jeśli upomnienie zostanie wysłane minimum 4 razy i nie przynosi to żadnego rezultatu, sprawa zgłaszana jest do pomocy społecznej. Dla Szwedów bowiem dziecko z aktywną, nieleczoną próchnicą to dziecko zaniedbane.

  • wszystko za darmo

W związku z karami finansowymi nakładanymi na rodziców za nieleczenie próchnicy, ktoś mógłby pomyśleć: „Ale jak to? Przecież stomatolog jest niezwykle drogi, może się przecież zdarzyć, ze rodziców zwyczajnie nie stać!”. Otóż w Szwecji takie tłumaczenie nie ma racji bytu, ponieważ kompleksowa opieka stomatologiczna jest całkowicie darmowa do 18, a w niektórych regionach kraju nawet do 26 roku życia. Co ciekawe, dotyczy to także leczenia ortodontycznego.

  • bez bólu

Szwedzi kładą duży nacisk na to, aby wizyty stomatologiczne kojarzyły się dzieciom jako coś przyjemnego. Dlatego w każdym gabinecie istnieje możliwość wyboru przeróżnych środków znieczulających, oczywistością jest także gaz rozweselający. Personel jest bardzo miły i życzliwy. Dzięki temu wszystkiemu wizyta u dentysty to niemal rozrywka dla dzieci!

Jak brać przykład ze Szwedów?

Cóż, spójrzmy prawdzie w oczy – nie mamy tak świetnie wyposażonych gabinetów stomatologicznych (przede wszystkim chodzi o te świadczące usługi w ramach NFZ), a prywatna opieka stomatologiczna kosztuje sporo. Czy oznacza to, że polskie dzieci skazane są na próchnicę? Absolutnie nie.

Leczenie zębów dziecka nie musi być drogie – nawet w prywatnym gabinecie. Staje się takie głównie wtedy, gdy rodzice zgłaszają się do dentysty z dzieckiem z tzw. „kwitnącą” próchnicą, czyli zaawansowaną i obejmującą wiele zębów. Jednak zanim zęby znajdą się w takim stanie, mija zazwyczaj kilka dobrych lat pełnych fatalnych nawyków i bez żadnych kontroli stomatologicznych!

Dbanie o ząbki dziecka od samego początku sprawi, że koszty leczenia pojedynczych ubytków wcale nie będą wysokie, a łatanie „dziurek” będzie bezbolesne. Dlatego warto pamiętać o kilku niezwykle ważnych zasadach. Krótko mówiąc, bądź jak Szwed i:

1. Zabierz dziecko do gabinetu stomatologicznego, gdy skończy ono 2 latka

Niech będzie to wizyta zapoznawcza. Malec może dotknąć urządzeń, rozsiąść się w fotelu (a nawet na nim „poszybować”), pokazać dentyście, jak pięknie robi „aaaaa”. Pierwsze koty za płoty, a dla ciebie informacja, czy zęby są bez zarzutu.

2. Idź na przegląd, gdy malec skończy trzy latka

Zęby mogą wydawać się zdrowe, ale niektóre drobiazgi „wychwyci” tylko dentysta. Poza tym to dobry moment, aby zalakować ząbki mleczne, czyli wypełnić bruzdy.

3. Pojawiajcie się w gabinecie co pół roku

Orientacyjne daty wizyt zapisz sobie w kalendarzu już na początku roku – dzięki temu unikniesz zaskoczenia pt. „rany, to już minęło półtora roku?”. Jeśli coś będzie wymagało leczenia, to dzięki regularnym wizytom leczenie to będzie szybkie i bezbolesne.

4. Dbaj o higienę zębów smyka

Według najnowszych zaleceń, rodzic powinien poprawiać mycie zębów po dziecku nawet do 7 roku życia. Krótko mówiąc – najpierw myje maluch, potem szoruje rodzic. Zęby powinny być myte dwa razy dziennie, a po wieczornym ich umyciu malec nie powinien pić soczków czy mleka ani jeść. Dodatkowo, po siódmym roku życia dziecko może już używać bezalkoholowych płynów do płukania jamy ustnej oraz nici dentystycznych.

5. Unikaj błędów

Tony słodyczy, zasypianie z butelką w buzi, smoczek do trzeciego roku życia, a niekapek do szóstego – to błędy, które zwiększają ryzyko pojawienia się próchnicy. Dodajmy – rodzicielskie błędy, za który malec zapłaci bólem i zdrowiem. Nie pozwól na to i dbaj o ząbki swojej pociechy już od momentu, w którym się pojawią.

Te wszystkie nawyki mają także dodatkowy plus. Nauczysz swoje dziecko dbania o zęby, regularnych kontroli i prawidłowej higieny. To najlepsza inwestycja w przyszłość!

Zdjęcie: Blaise Vonlanthen/Unsplash


Komentarze


Gosia Cedro /

W Polsce przydałby się taki system :)