Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Pułapki na talerzu

Wróć
Kategorie bloga
5 przekąsek, które często podajemy dzieciom, a które są szkodliwe dla ich zębów

5 przekąsek, które często podajemy dzieciom, a które są szkodliwe dla ich zębów


Przekąski to norma – zarówno w życiu naszym, jak i naszych dzieci. W trosce o tych ostatnich warto jednak wybierać „coś do podjedzenia” bardzo skrupulatnie. Może się bowiem okazać, że niewinna z pozoru przekąska (albo nawet ta, która wydaje się bardzo zdrowa), w rzeczywistości bardzo przyczynia się do wystąpienia próchnicy.

Czy może być coś zdrowszego, niż podjadana przez trzy godziny mandarynka? I czy to nie cudownie, że wybierasz dla swojego dziecka suszone, kandyzowane owoce zamiast słodkości? Cóż – lektura tego tekstu z całą pewnością zmieni twoje podejście do tych zdrowych przekąsek i sprawi, że nieprędko kupisz malcowi lizaka.

Oto 5 rzeczy, które szkodzą ząbkom najmłodszych:

1. Suszone i kandyzowane owoce

Wielu rodziców bardzo przekonuje swoje dzieci do ich podjadania – w końcu chodzi o owoce, to samo zdrowie!

Niestety, okazuje się, że nie zawsze. O ile zwykłe suszone owoce to świetny, zdrowy pomysł na przekąskę, o tyle już te kandyzowane to dla ząbków prawdziwa katastrofa. Po pierwsze, są oblepione całą masą cukru – nierzadko w ilości równej innym słodyczom. Po drugie – są niezwykle klejące i wciskają się w szczeliny zębowe, skąd trudno wydobyć je szczoteczką.

Nasza rada: Jeśli twoje dziecko uwielbia kandyzowane owoce, podawaj je dalej, ale raz w tygodniu. I koniecznie zaproś potem dziecko do umycia ząbków.

2. Landrynki, lizaki

Wielu z nas za największe „zło” w kategorii słodyczy uważa czekoladę. Jednak stomatolodzy podkreślają, że jeśli chcemy podać dziecku coś słodkiego, to właśnie czekoladkę albo miękkie, czekoladowe ciasto, a nie landrynki lub lizaka!

Cały problem w wymienionych słodyczach polega na wymuszonym, długotrwałym ich ssaniu lub lizaniu. Czekolada szybko się rozpuszcza, a potem ślina „robi swoje” - opłukując zęby. Gdy jednak malec ssie landrynki, jego zęby są cały ten czas atakowane słodkim cukrem - to gotowa pożywka dla bakterii. Dodatkowo należy wspomnieć, że landrynki bywają powodem mechanicznego uszkodzenia zębów mlecznych albo rozcięcia błon śluzowych w jamie ustnej.

Nasza rada: Teoria, teorią, ale jak tu zabrać lizaka malcowi, który otrzymał go od babci? Albo gdy są urodziny dziecka, a na stole leżą różne pyszności? Spokojnie – raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Kiedy jednak masz wybór, wybieraj innego rodzaju słodycze.

3. Kwaśne owoce i kwaśne soki owocowe

Naturalnie słodzone, zdrowe, pełne witamin – czyli samo dobro! Niestety, niekoniecznie. Kwas zawarty w cytrusowych owocach ma bardzo destrukcyjny wpływ na szkliwo zębów, prowadzi do jego zmiękczania i ubytku. Przede wszystkim należy unikać długotrwałego działania takich kwasów – dziecko nie powinno przez kilka godzin podjadać po kawałku mandarynki, tylko zjeść porcję owoców od razu.

Nasza rada: Kwaśne soki (zwłaszcza te domowej roboty) są bardzo zdrowe, więc nie rezygnuj z nich. Pamiętaj jednak o trzech rzeczach. Po pierwsze – niech malec pije je przez słomkę, oszczędzając przy tym zęby. Po drugie – najlepiej podawać takie soki wraz z posiłkiem, neutralizując działanie kwasów. Po trzecie – ze względu na zmiękczone kwasem szkliwo zęby należy myć minimum 30 minut po zjedzeniu kwaśnego owocu lub wypiciu soku.

4. Soki podawane w bidonach

Wszyscy specjaliści – pediatrzy, pedagodzy, ale przede wszystkim stomatolodzy są zgodni w jednej kwestii: bidony, przez które dziecko „ciumka” sok przez cały dzień to ZŁO. Wielkim błędem jest także powszechna praktyka rozrzedzania soku wodą w nadziei, że przez to będzie miał on mniej negatywny wpływ na zęby. Wyjaśnijmy: długotrwałe sączenie soków, herbat czy tzw. „wody smakowej” (niemającej związku z wodą) prowadzi do próchnicy butelkowej i zwykłej.

Nasza rada: Wyrzuć bidony i buteleczki. Kup słomki, w którym będziesz podawać dziecku sok np. tylko do obiadu, a przez resztę dnia niech dziecko pije wodę.

5. Cukierki „krówki”

Pyszne i słodkie, ale również niesamowicie oblepiające zęby i składające się właściwie z samego cukru. Jeśli wybór należy do ciebie, nie decyduj się na ten właśnie przysmak. A najlepiej w ogóle nie zapoznawaj dziecka z jego pysznym, ale bardzo szkodliwym dla ząbków smakiem.

Dbanie o zdrowe zęby wymaga wyrzeczeń i pracy. Niestety, czasem oznacza to odmówienie dziecku czegoś, co już zdążyło bardzo polubić. Wiemy, że cukierki, czekoladki i inne słodkości są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Zapewniamy jednak – piękne, zdrowe i zadbane ząbki malca są tego warte!


Komentarze