Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Pułapki na talerzu

Wróć
Kategorie bloga
Czy dzieci powinny jeść jajka ?

Czy dzieci powinny jeść jajka ?


Wiele mam zastanawia się czy podawać jajka dzieciom. Czy im nie zaszkodzą? Czy nie wywołają alergii? Od kiedy maluchy mogą jeść jajka i jakie będą dla nich najlepsze? W artykule znajdziecie odpowiedź na te wszystkie pytania.

 

 

Co dobrego zawierają jajka?

• Jajka mogą stanowić zdrową część diety twojego dziecka. Zawierają dużo białka o wysokiej przyswajalności – jest to „białko wzorcowe”, przyswajane w 94%. 

• Żółtko jaja to skarbnica witamin i składników mineralnych, zawiera wit. A, B1, B2, D, E, K, niacynę, kwas foliowy, fosfor, siarkę, żelazo, cynk.

• Zawarta w żółtku luteina poprawia wzrok  i chroni oczy przed działaniem promieni słonecznych.
 

Ile jajek powinny jeść dzieci ?

Zalecana ilość spożywanych jaj nie powinna przekraczać 3-4 tygodniowo. Jeśli jednak dziecko ma ochotę danego dnia na jajka nie musimy go ograniczać. Nic się nie stanie jeśli w tygodniu zje nawet 10 sztuk. Co najwyżej mu się „przejedzą” i nie tknie ich przez kolejny miesiąc. Często właśnie poprzez apetyt  na dane pokarmy organizm zgłasza jakich składników najbardziej potrzebuje w danym momencie.


Od kiedy maluchy mogą jeść jajka?

Dzieci mogą jeść jajka już po 7 miesiącu życia (podajemy im najwyżej pół żółtka, może być np. rozpuszczone w zupce). Po 11 miesiącu maluchy mogą zjeść już całe jajko – gotowane na twardo lub przyrządzane na miękko na parze. Unikaj podawania dziecku jajek smażonych na tłuszczu, nigdy nie podawaj surowych.

 

Czy jajka nie szkodzą na etapie wczesnego rozwoju dziecka ?

Aktualne badania dowodzą, że nie powinno się w żaden sposób ograniczać cholesterolu w diecie dzieci, gdyż tego rodzaju działanie wywołuje nadmierną produkcję tego składnika przez organizm i jest jedną z przyczyn miażdżycy w wieku późniejszym. 

 

Jajka a alergie

Opóźnienie wprowadzenia "żywności alergologicznej" dla niemowląt (takich jak białka jajka, masło orzechowe) nie pomaga w zapobieganiu alergii pokarmowej. Objawem nietolerancji na białko jaja kurzego może być suchość skóry lub liszajec. Alternatywą dla osób uczulonych na białko jaja kurzego są jaja przepiórcze. 

 

Czym się sugerować przy kupnie tego produktu?

 

 

Każde jajko powinno być oznaczone kodem. Na początku kodu znajdują się cyfry oznaczające sposób chowu: 
0 – ekologiczny, 1  – wolny wybieg, 2 – ściółkowy, 3 -  klatkowy                                                
Potem znajduje się symbol PL - symbol państwa oraz numer weterynaryjny.

Oznaczenia jakościowe:

Klasa A – świeże jajka, czyli te, które znajdziemy w sklepach. Skorupka nie jest popękana, a białko jest płynne i klarowne.
Klasa A-ekstra – to jajka najświeższe, nie starsze niż siedem dni od daty pakowania. Takie jajka są trudno dostępne w większych sklepach, uchodzą za rarytas.
Klasa B – to jajka drugiej klasy.
Klasa C – jajka przemysłowe, niesortowalne, nie nadają się do sprzedaży detalicznej.

Stempel na  jajku oznacza, że było ono poddane naświetlaniu i nie zawiera groźnej bakterii salmonelli.

Na opakowaniu zbiorczym muszą być umieszczone informacje:

- data minimalnej trwałości, która nie powinna przekraczać 28 dni
- nazwa, adres i numer zakładu pakującego jaja     
- liczba jaj                                                                                                                                            
- klasa jakościowa                                                                                                                              
- metoda chowu kur                                                                                                                                          
- klasa wagowa.

Wielkość, kolor skorupki jak oraz intensywność barwy żółtka nie mają wpływu na jakość jajek.

 

Jak sprawdzić czy jajko rzeczywiście jest świeże?

Wrzuć jajko do zimnej wody. Jeśli opada na dno – jest świeże. Jeśli unosi się ku górze – lepiej nie podawaj go dziecku.

 

Jakie jajka wybierać dla swojego dziecka: wiejskie czy może te z marketu?

Najlepiej wybierać  te ze stemplem, ekologiczne z certyfikatem.                      
Jaja fermowe mają tą samą zawartość cennych składników co jaja wiejskie, ale ponadto zostały poddane naświetlaniu.

 

Ważne!      

✓ Jaj nie należy gotować powyżej 10 min. Prowadzi to do straty witamin (do 40%). Pojawia się również wokół żółtka zielonkawa obwódka - to siarczek żelaza, który sprawia, że jajko brzydko pachnie.
✓ Jaja zakwaszają organizm, dlatego dobrze jeść je z zasadotwórczymi warzywami (np. szczypiorkiem) oraz z pieczywem.

 

 

Źródło:

 AHA Scientific Statement. AHA Dietary Guidelines.Revision 2000: A Statement for Healthcare Professionals From the Nutrition Committee of the American Heart Association. Circulation. 2000; 102: 2284-2299

U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015 – 2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition.


Komentarze