Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zdrowa dieta

Wróć
Kategorie bloga
Dlaczego warto pić wodę z miodem i z cytryną?

Dlaczego warto pić wodę z miodem i z cytryną? 6


Kwaśny smak cytryny i cudowna słodycz miodu to naprawdę fajne połączenie. Cytryna uważana jest za owoc, który zawiera bardzo dużą ilość witaminy C, co niestety nie do końca jest prawdą.  Jednak z całą pewnością cytrus ten posiada wiele innych korzyści zdrowotnych. Z kolei miód, już w czasach starożytnych wykorzystywany był jako lekarstwo. A gdyby tak połączyć cytrynę z miodem i dodać do tego jeszcze wodę? Otrzymamy wówczas smaczny napój. Jednak czy tylko dla smaku powinniśmy go pić? Czy może zaskoczy on nas czymś jeszcze? Zacznijmy jednak od początku.

Cytryna i jej właściwości zdrowotne

Cytryna zawiera około 60 mg witaminy C w 100 g, co wbrew pozorom nie jest oszałamiającym wynikiem. Dla porównania w 100 g natki pietruszki znajduje się jej około 150 mg, a  100 g czarnej porzeczki zawiera jej aż około 300 mg!

Sok z cytryny posiada szereg właściwości zdrowotnych:

 • Sok z cytryny zawiera kwas cytrynowy, który jest silnym antyoksydantem. Eliminuje on wolne rodniki, a tym samym zapobiega starzeniu się organizmu.
 • Cytrus ten posiada właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe jak i uodparniające. Dlatego sok z cytryny jest niezastąpiony w okresie jesienno – zimowym, w którym zdecydowanie wzrasta ilość przeziębień. Zastosujecie ją jeśli wtedy jedyną rozrywką dla dzieci są nieustanne choroby. 
 • Cytryna pomoże także  w walce ze zmęczeniem.
 • Zawiera witaminy z grupy B, a dokładniej B1, B2, B3, B6, które  korzystanie wpływają na pracę układu nerwowego, mają pozytywny wpływ na ciśnienie krwi. Wspomagają one również koncentrację oraz odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu narządu wzroku. Jest to szczególnie ważne dla dzieci w wieku szkolnym.
 • Posiada szereg mikro i makroelementów:  magnez, potas, wapń, sód, żelazo, cynk.
 • Cytryna zawiera hysperydynę, czyli związek chemiczny, który ma właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, antynowotworowe oraz obniżające poziom cholesterolu we krwi.
 • Owoc ten zawiera również pektyny, które usprawniają pracę układu pokarmowego.

Miód - naturalny antybiotyk

O cudownych właściwościach miodu moglibyśmy pisać bez końca.          

 • Wiecie, że miód jest naturalnym konserwantem? Sam nigdy się nie popsuje.
 • Posiada on aż 300 różnych witamin, minerałów, enzymów i aminokwasów.
 • Miód uważany jest za naturalny antybiotyk, hamuje rozwój około  60 rodzajów bakterii. Wspomaga leczenie infekcji gardła, nosa i oskrzeli. Jest również naprawdę bardzo skuteczny w leczeniu kaszlu. Miód cieszy się także właściwościami przeciwzapalnymi i wykrztuśnymi.
 • Miód obniża ciśnienie tętnicze krwi, przyczynia się do zahamowania procesu miażdżycowego.
 • Działa również leczniczo na wątrobę i drogi żółciowe. Zawarta w miodzie glukoza bierze także udział w procesach odtruwania organizmu.
 • Działa również korzystnie na nerki i drogi moczowe, a wszystko dzięki małej zawartości białka oraz jonów sodu i chloru.
  Wady:
 • Miód może jednak uczulać.
 • Nie można go podawać maluszkom, które nie ukończyły 12 miesiąca życia. A starszym dzieciom należy wprowadzać go stopniowo i obserwować ich reakcję.

Pamiętajcie, miodu nie należy podgrzewać powyżej temp. 80oC ponieważ traci wówczas swoje cenne właściwości. Najlepiej przechowywać go w ciemnym, suchym miejscu, w którym temperatura wynosi około 20oC.

Zdrowy napój z cytryną i miodem

A Jeśli połączymy ze sobą kwaśną cytrynę, słodki miód i dodamy wody, otrzymamy nie tylko  pyszny, ale i zdrowy napój.

Jak prawidłowo przygotować wodę z miodem i z cytryną?

Składniki:

 • 1 szklanka przegotowanej, ostudzonej wody
 • sok z połówki cytryny
 • 2 łyżeczki miodu

Wieczorem do przegotowanej i ostudzonej wody dodajemy miód i dokładnie mieszamy. Zostawiamy na noc, a rano dodajemy wyciśnięty sok z cytryny. Pamiętajcie, aby napój ten pić na czczo, niedługo po przebudzeniu.

Zalety picia wody z miodem i cytryną:

 • Nawadnia nasz organizm
 • Wzmacnia odporność
 • Oczyszcza organizm
 • Ma działanie moczopędne, wspomaga pracę nerek
 • Przyspiesza nasz metabolizm
 • Poprawia trawienie
 • Jest ogromnym źródłem witamin
 • Pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry
 • Pomaga w walce z niechcianymi kilogramami

Pamiętajcie, że tylko dzięki regularnemu piciu wody z miodem i z cytryną możecie uzyskać powyższe rezultaty! Jeśli macie problem z odpornością u dzieci, ciągle zmagacie się z chorobami przynoszonymi z przedszkola, koniecznie zastosujcie się do naszych rad :) 


Komentarze


Dorota /

nie no biorę się za siebie i woda z cytryną i miodem codziennie :)

Anna Koźmińska /

A ja nie wiedziałam, że tyle dobrego jest w miodzie i cytrynie! Przeczytałam i kupiłam kilogram cytryny i litr miodu :) Zaczynamy od dzisiaj :)

Dorota - Anna Koźmińska /

też poczynię zakupy :)

Gosia Cedro /

Podaje mojej rodzinie taką miksturę od dawna i działa cuda! Dzieciaki prawie nie chorują, a nawet jeśli złapią jakiegoś wirusa to dość szybko im przechodzi. Dlatego polecam wszystkim wodę z miodem i cytryną :)

Ewa /

Woda z cytryną to mój codzienny, poranny rytuał! Miodu jeszcze nie stosowałam, chyba dorzucę też imbir. Fajnie poczytać o właściwościach cytryny i miodu, bo jeszcze bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że warto :)

Gosia Cedro - Ewa /

Ewa, koniecznie zainwestuj w miód :) Polecam!