Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zdrowa dieta

Wróć
Kategorie bloga
Co upiec na grillu dla dzieci ?

Co upiec na grillu dla dzieci ? 1


Piękna i słoneczna pogoda, bez wątpienia zachęca nas do wyjścia z domu. A rodzinny obiad na świeżym powietrzu, to naprawdę świetny pomysł.  Jest to również bardzo dobry sposób, który zachęca dzieci do zjedzenia całej porcji obiadu. Na pewno nie raz zastanawialiście się co podać najmłodszym na rodzinnym grillu, jakimi daniami zastąpić tłustą kiełbasę, jak urozmaicić posiłki, żeby chciały zjeść je dzieci. Mamy dla Was kilka propozycji. 
 

Rodzaje grilla

Wybór grilli jest naprawdę duży.  Jeśli mieszkasz w bloku,  a w  pobliżu nie ma miejsca, w którym można zorganizować piknik, możesz zdecydować się na zakup grilla elektrycznego, który idealnie sprawdzi się na balkonie bądź na tarasie.  Jeżeli jednak posiadasz ogród, podwórko bądź znasz fajną polanę, na której można rozpalić grilla, to bez wątpienia powinnaś wybrać ten tradycyjny, węglowy grill.  W supermarketach, dostępne są również jednorazowe, przenośne grille, które idealnie sprawdzą się, jeśli zależy Ci na jednorazowym pikniku i nie chcesz wydawać na sprzęt więcej niż 10-15zł.

Pamiętajcie, aby jedzenia nie kłaść bezpośrednio na ruszcie! Zaopatrzcie się w aluminiowe tacki, bo dym, który trafia bezpośrednio do pożywienia może być szkodliwy. A takie tacki to naprawdę nieduży wydatek.

Co upiec na grillu dla dzieci ?

Polacy uwielbiają grillowaną kiełbaskę, karkówkę czy też kaszankę. Jednak bez wątpienia nie są to dania, które powinny jeść dzieci.

Bardzo dobrym pomysłem jest rozpoczęcie grillowania od przystawek, które dzieci mogą podjadać w trakcie zabawy.

Grillowane buraki

Buraki należy dokładnie umyć i owinąć w folię aluminiową. Pieczemy na grillu około godziny, jednak  czas pieczenia zależy od ich wielkości i gatunku. Następnie kroimy je w plastry i delikatnie skrapiamy oliwą.

źródło: lovemyfood.nl

Grillowane warzywa pokrojone w słupki

Chrupiące paluszki warzywne, to naprawdę wspaniała przekąska. Marchewka, ziemniaki, fasolka szparagowa, seler naciowy czy szparagi, to moc witamin, które bardzo potrzebne są zarówno dzieciom jak i dorosłym. Warzywa należy obrać, pokroić w słupki i piec na tacce aluminiowej do miękkości.

 

źródło: healthyassfood.tumblr.com

Grillowana cukinia

Cukinię należy dokładnie umyć i pokroić w grube plastry. W trackie pieczenia, cukinia zacznie puszczać sok, wiec co jakiś czas odwracajcie ją na drugą stronę.

źródło: damndelicious.net

Wszystkie warzywa wspaniale smakują i komponują się z różnego rodzaju, zdrowymi sosikami.

Sos jogurtowo-ziołowy

źródło: acouplecooks.com

Składniki:

 • Opakowanie jogurtu naturalnego (wybierzcie ten, który w swoim składzie nie ma mleka w proszku)
 • Ząbek czosnku
 • Bazylia
 • Pietruszka bądź koperek

Wykonanie:

Zioła i czosnek należy drobno posiekać i dokładnie wymieszać z jogurtem naturalnym.  

Sos tzatziki

Składniki:

 • Jogurt (pamiętajcie, kupcie ten bez mleka w proszku)
 • Ogórek zielony
 • Sól pieprz

Wykonanie:

 • Ogórka ścieramy na tarce o drobnych oczkach, mieszkamy z jogurtem i przyprawami.

Takie dipy to szybki i przepyszny dodatek do grillowanych warzyw.

 

Dania główne z grilla

Po przystawkach, przekąskach nadszedł czas na danie główne, na danie na które wszyscy czekają.

Pierś z kurczaka w ziołach i warzywach

Składniki

 • Pierś z kurczaka
 • Zioła (oregano, rozmaryn bądź bazylia)
 • Oliwa z oliwek
 • Musztarda
 • Miód
 • Warzywa (papryka, cukinia, szparagi)

Wykonanie:

Oliwę z oliwek, musztardę i odrobinę miodu dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy drobno pokrojone zioła. Tak przygotowaną marynatą, smarujemy pierś z kurczaka. Tak zamarynowane mięsko, powinno poleżeć minimum 3 godziny w lodówce. Warzywa dokładnie myjemy i kroimy w plastry, słupki – całkowita dowolność. Mięso wraz z warzywami zawijamy w folię aluminiową bądź też kładziemy bezpośrednio na tacce i pieczemy na grillu do miękkości. Wspaniałym dodatkiem, który bez wątpienia uwielbiają wszystkie dzieci jest kukurydza. Takie danie polecamy wszystkim dzieciom, tym mniejszym i tym nieco starszym!

źródło: diethood.com

 

Łosoś z soczystą cytryną

Składniki

 • Świeży łosoś
 • Cytryna
 • Oliwa z oliwek
 • Sól, pieprz

Wykonanie

Łososia należy dokładnie oczyścić, umyć i pokroić w kawałki.  Przyprawy wymieszać z sokiem z cytryny, oliwą z oliwek i tak przygotowaną marynatą trzeba dokładnie posmarować łososia. Rybkę pieczemy w foli aluminiowej około 12-15 minut. Zbyt długo pieczony na grillu łosoś może stać się suchy, dlatego warto w tym przypadku pilnować czasu. Po upieczeniu rybę można skropić jeszcze odrobiną soku z cytryny bądź też soku z limonki.

 

źródło: therecipecritic.com

 

Szaszłyki z grilla

Oj szaszłyki z grilla lubią chyba wszystkie dzieci! A na patyczki, możecie nadziać wszystko na co macie tylko ochotę! Kawałki kurczaka, indyka, pieczarki, cebulka, papryka, kukurydza czy też brukselka, sprawdzą się idealnie! Szaszłyki wspaniale komponują się z sosem jogurtowo ziołowym bądź też sosem tzatziki.

źródło: aspicyperspective.com

Jeśli dziecko nie przepada za warzywami, możecie spróbować je  jakoś zachęcić. Czasami wystarczy naprawdę bardzo prosty i szybki pomysł, aby Wasze pociechy przekonały się do jedzenia warzyw. Żabki z papryk to naprawdę strzał w dziesiątkę!

źródło: thehomesteadsurvival.com/

Desery z grilla

A kto powiedział, że na grillu nie można przyrządzić słodkich deserów?

Ananas z grilla to zdrowy i smaczny deser, który będą się zajadały wszystkie dzieci.

Składniki:

 • Świeży ananas
 • Lody

Wykonanie:

Ananasa należy dokładnie obrać, wydrążyć środek i pokroić w plastry. Owoc pieczemy oczywiście na tacce aluminiowej, należy pamiętać, aby przewracać go co jakiś czas. Grillowane plastry ananasa są przepysznym deserem, jednak można podać je także z gałką lodów. Smak waniliowy wspaniale skomponuje się ze smakiem tego egzotycznego cytrusa.

źródło: honestlyyum.com

Jak widać, grill to nie tylko kiełbasa i karkówka. W przygotowywaniu dań dla dzieci liczy się także kreatywność. Mamy nadzieję, że na kolejnej rodzinnej imprezie na świeżym powietrzu będzie jedno z dań, które Wam zaproponowaliśmy. Dzieciaki będą zachwycone :)

 

 

 

 


Komentarze


Magdalena /

nie nooo te buraczki super cudo! uwielbiamy buraki. Może jeszcze zdążymy na zakończenie lata pogrillować i wykorzystać te fantastyczne pomysły!