Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zdrowa dieta

Wróć
Kategorie bloga
Jak wpleść 5 porcji warzyw i owoców do naszego menu?

Jak wpleść 5 porcji warzyw i owoców do naszego menu? 5


Jak wpleść w swoje dotychczasowe posiłki 5 porcji warzyw i owoców? Czy jest to w ogóle możliwe? Musimy całkowicie zmienić swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe, czy może da się wszystko ze sobą pogodzić?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby każdego dnia spożywać około 400g warzyw i owoców. Powinny być one podzielone na 5 porcji, z czego jedna z nich może być szklanką soku. Niestety badania dowodzą, że w 2016 roku przeciętne spożycie na osobę, owoców i warzyw wynosiło około 280g. Nie jest to niestety zadowalający wynik.

Co kryje się pod pojęciem „porcja”?

Jeśli chcemy cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem, to w ciągu dnia powinniśmy spożywać 5 porcji warzyw i owoców.

Porcja  to:

 • Jeden duży owoc bądź duże warzywo np. jabłko, gruszka, marchewka, pomidor.
 • Kilka mniejszych owoców lub warzyw np. 5 truskawek, 4 śliwki, 4 brukselki
 • Surówka do obiadu
 • Sałatka owocowa
 • Sałatka jarzynowa
 • Szklanka soku – najlepiej świeżo wyciskanego. Jeśli jednak nie macie czasu ani chęci na wyciskanie soku, kupcie w sklepie sok w kartonie. Zwróćcie jednak uwagę na jego nazwę i skład. Na opakowaniu powinno pojawić się słowo „sok”, nie „nektar” czy też „napój”.

Czasami na etykiecie tabeli odżywczych znajduje się informacja o zawartych cukrach, które nie widnieją w składzie produktu. Jest to cukier naturalnie występujący w warzywach lub owocach. Nie oznacza to, że sok został dosłodzony.

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej


źródło: Instytut Żywności i Żywienia

Jak widzicie na powyższej piramidzie, owoce oraz warzywa znalazły się u jej podstawy. Oznacza to, że to właśnie one powinny stanowić podstawę naszego żywienia. Ostatnią zmianą było dodanie do piramidy aktywności fizycznej. Planując zajęcia dodatkowe i atrakcje dla dzieci również pamietajcie o zapewnieniu im zdrowych przekąsek. 

Jak wpleść 5 porcji warzyw i owoców do naszego menu?

Oto kilka wskazówek, które pomogą Wam wpleść 5 porcji warzyw oraz owoców do codziennych posiłków:

 • Warzywa i owoce do każdego posiłku

Najważniejsze, aby owoce i warzywa były głównym składnikiem naszych dań, a nie jakimś małym dodatkiem.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe, zdrowe menu:

 1.  Śniadanie – kanapka z masłem, sałatą, szynką, pomidorem i szczypiorkiem, kanapka z twarogiem i owocami
 2. II śniadanie – szklanka soku pomidorowego
 3. Obiad – spaghetti z cukinii z sosem pomidorowym (przepis poniżej)
 4. Podwieczorek – sałatka owocowa
 5. Kalafior gotowany z masełkiem i bułką tartą

Pamiętajcie o różnorodności owoców i warzyw jakie spożywacie w ciągu dnia.

 • W lodówce zawsze powinno być coś zielonego i zdrowego.

Robiąc zakupy, zadbajcie o to abyście zawsze w lodówce mieli owoce i warzywa. Kiedy dopadnie Was nieoczekiwany głód, zamiast sięgać po niezdrową przekąskę, sięgnijcie po winogrona, gruszkę czy chrupiącą marchewkę.

 • Kiedy wychodzicie z domu, zabierajcie ze sobą owoce bądź warzywa.

Pamiętajcie, aby w torebce zawsze było schowane jabłko czy obrana marchewka. Jeżeli zgłodniejecie na spacerze czy w samochodzie, pod ręką będzie zdrowa porcja owoców bądź warzyw. Gdy wychodzicie na imprezę dla dzieci, zabierzcie ze sobą taką zdrową przekąskę.

Przygotowaliśmy dla Was przepis na przepyszne i zdrowe spaghetti z cukinii z sosem pomidorowym.

źródło: https://cookieandkate.com/

Polecamy zakupić temperówkę do owoców, która w tym przypadku jest niezbędna do wykonania dania.

Składniki (na 2 porcje):

 • 2 małe cukinie
 • 2 łyżki oliwy
 • 1 ząbek czosnku
 • 1 mała cebula
 • 3 pomidory, najlepiej malinowe
 • Parmezan
 • Sól
 • Pieprz
 • Bazylia
 • Papryka ostra

Wykonanie:

Cukinię dokładnie myjemy i wycieramy do sucha. Następnie przeciskamy ją przez temperówkę i otrzymujemy piękne niteczki, które będą pełniły funkcję makaronu spaghetti.

Pomidory zalewamy wrzątkiem i obieramy ze skórki. Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy pokrojoną cebulę i podsmażamy do momentu aż cebula się zeszkli. Następnie dodajemy posiekany czosnek, a po chwili pokrojone pomidory.  Całość podsmażamy około 10 minut, aż powstanie sos. Do pomidorowego sosu wrzucamy spaghetti z cukinii, doprawiamy solą, pieprzem i papryką ostrą. Dokładnie mieszamy i podsmażamy jeszcze około 2 minut. Danie posypujemy świeżą bazylią i parmezanem.

Jak widzicie, wplecenie 5 porcji warzyw i owoców do naszego menu, wcale nie jest takie trudne. Wystarczą tylko dobre chęci, właściwe produkty i bez problemu możecie przygotowywać smaczne i zdrowe dania. Pamiętajcie, że Wasz organizm będzie naprawdę wdzięczny, za codzienną dawkę witamin i minerałów.


Komentarze


Dorota /

Dziękuję za przepis! piramidę drukuję, żeby weszła mocno w życie ;)

moniak /

Przepis na spaghetti z cukinii wypróbowany - pycha! :)

Kate Kate /

Spaghetti z cukinii - musimy to wypróbować. Wygląda apetycznie :)

Gosia Cedro /

Staram się używać jak najwięcej warzyw. Zawsze coś warzywnego jest w posiłku. Owoców jemy mniej, jeden dziennie. Mają dużo cukru, więc nie trzeba przesadzać

Anna Koźmińska /

Z tymi warzywami jest wieczny problem. Chciałabym dawać dzieciom 5 razy dziennie, ale denerwuje mnie to, że muszę się tyle nakombinować. Dzięki za te podpowiedzi, będzie łatwiej :) Fajny pomysł na podwieczorek - sałatka owocowa!