Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

Warszawa 02-137, ul. Radarowa 6
22 848 04 35
szkola@wbschool.pl

Usuń z porównania Dodaj do porównania

Warsaw Bilingual School
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
im. Profesora Władysława Bartoszewskiego
prowadzona przez Tęczowy Ogród sp. z o.o.

Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego jest wyjątkową szkołą, stworzoną w oparciu o wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego
(od 1991 r. - Greenwich School of English) oraz w edukacji dwujęzycznej (od 2001 r. - Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród).
Nasz autorski, dwujęzyczny program nauczania został trzykrotnie nagrodzony Europejską Nagrodą EUROPEAN LANGUAGE LABEL za innowacyjność w dziedzinie nauczania i uczenia się języka angielskiego.

Zapewniamy dzieciom rzetelną edukację pod czujnym okiem doświadczonej kadry z pasją i wysokimi kwalifikacjami.
Pracujemy w oparciu o programy edukacyjne i wychowawcze, które dostosowane są do potrzeb życia we współczesnym świecie.
Przewyższają one znacznie podstawę programową MEN, a naszym absolwentom gwarantują najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

Realizując program edukacyjny zapewniamy naszym uczniom 12 - 15 godzin edukacji angielskiej tygodniowo.
W ramach zajęć dzieci nie tylko przyswajają słówka i gramatykę lecz uczą się myśleć i wyrażać siebie w języku angielskim oraz poznają kulturę krajów anglojęzycznych,
uczestnicząc w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.
Kończąc edukację w Warsaw Bilingual School, nasi uczniowie znają język angielski na poziomie Cambridge Key for Schools (KET) i bez problemu zdają egzamin potwierdzony certyfikatem.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
W trakcie edukacji w Warsaw Bilingual School poddawani są testom sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności (badanie OBUT, sprawdzian klasie VI, projekt Lepsza Szkoła), a ich wyniki - na tle Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski - są powyżej średniej.

Nasza szkoła posiada własną kuchnię, spełniającą normy europejskie w zakresie systemu zarządzania HACCP.
Przygotowujemy zdrowe, domowe posiłki uwzględniające indywidualne diety. Nasz jadłospis jest różnorodny i spełnia wymagane normy żywienia dzieci w wieku szkolnym.
Został przygotowany i jest stale modyfikowany przez specjalistów z Instytutu Żywienia w Warszawie.

Źródło zdjęć: Facebook


Rozwiń opis

Wideo

Komentarze


Zamknij