Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rankingi

Wróć
Kategorie bloga
Ranking - 5 najciekawszych klubokawiarni dla dzieci w Warszawie

Ranking - 5 najciekawszych klubokawiarni dla dzieci w Warszawie 14


Zanim zaszłaś w ciążę byłaś duszą towarzystwa? Spotykałaś się z przyjaciółmi, ze znajomymi, jednak od czasu jak urodziłaś dziecko wszystko się zmieniło? Nie ma co ukrywać, trzy pierwsze  miesiące po porodzie są dość ciężkie.  Jednak kiedy ten pierwszy najtrudniejszy okres już minie, nie zamykajcie się w domu z dzieckiem. Spotkajcie się ze znajomymi, wyjdźcie na miasto, umówcie się na kawę i pyszne ciastko. Wydaje Wam się to niemożliwe? Przecież nie macie z kim zostawić maluszka…Nic nie stoi na przeszkodzie, możecie go zabierać ze sobą. W większych miastach dostępne są wspaniałe klubokawiarnie dla dzieci, które na pewno miło Was zaskoczą. Oczywiście w takie miejsca możecie wybrać się także ze starszymi dziećmi.

Wszystkie klubokawiarnie znajdziecie na Rodzicowo.pl - wraz z możliwością filtrowania. Jeśli odwiedziliście już jakieś miejsce, koniecznie zostawcie swoją opinię pod wpisem dla innych Rodziców. 

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ranking 5 najciekawszych klubokawiarni dla dzieci w Warszawie
 

1. Kółko i krzyżyk - ul. Ludwika Rydygiera, Żoliborz
 

 
Zdjęcie: fanpage klubokawiarni Kółko i krzyżyk

Na Żoliborzu znajduje się fantastyczna klubokawiarnia o powierzchni 200 metrów kwadratowych. W sali zabaw przygotowane są wspaniałe atrakcje dla dzieci, nietuzinkowe gry i zabawy a także inspirujące zajęcia, które prowadzone są przez ekspertów od dydaktyki. Dziecko może sobie raczkować, bawić się a Ty cały czas mając na nie oko, możesz zajadać się pysznościami i plotkować z przyjaciółką.

2. Pompon – ul. Młynarska, Wola
 


Zdjęcie: www.pomponart.pl

Klubokawiarnia pompon posiada aż trzy strefy zabaw dla dzieci.
Dla maluszków – strefa raczkującego pompona – strefa ta wyścielona jest wykładziną, zabezpieczona barierkami i przeznaczona dla najmłodszych gości klubokawiarni. Dostępne są w niej  różnego rodzaju zabawki edukacyjne, które rozwijają koordynację wzrokowo ruchową jak i sprawność motoryczną.
Dla dzieci starszych – strefa aktywnego pompona – wyposażona jest w drewniane domki, wiszące mosty, kolorowe zjeżdżalnie.
Dla najstarszych dzieci – bolid formuły 1 - strefa ta przeznaczona jest dla najstarszych dzieciaków, które mogą przez chwilę poczuć się jak kierowca formuły 1.
Oprócz powyższych atrakcji, w klubokawiarni dostępna jest również inna rozrywka dla dzieci. Moc planszówek, kolorowanek i kącik czytelniczy. Do tego liczne warsztaty i zajęcia dodatkowe - jest w czym wybierać :) 

3. Anse Kabanse – ul. Sowińskiego, Wola
 


Zdjęcie: ansekabanse.pl

Klubokawiarnia Anse Kabanse posiada wydzielony kącik dla maluszków, a także salę zabaw dla starszych dzieci. Sala zabaw jest dobrze widoczna z kawiarni, dzięki czemu swojego małego łobuziaka możecie mieć cały czas na oku. Tory przeszkód to wspaniała rozrywka dla dzieci, która zwróci uwagę każdego odkrywcy świata.

4. Ale Heca! Cafe - ul. Bluszczańska, Mokotów
 


Źródło: fanpage Ale heca cafe

Ale heca to miejsce stworzone z myślą o rodzicach i ich dzieciach. W klubokawiarni organizowane są ciekawe zajęcia ogólnorozwojowe przeznaczone dla maluchów od 7 do 18 miesiąca życia – Muzyczne Figle Migle.
Jest tez coś dla nieco starszych, a mianowicie zajęcia dla 2-3 letnich dzieci, które  kładą nacisk na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka – Hecolaczki.

5. Kawa i Zabawa, Terespolska, Grochów
 


Zdjęcie: fanpage Kawa i Zabawa

Klubokawiarnia idealna dla dzieci - z prawdziwą zjeżdżalnią i placem zabaw w kształcie domków. Wspaniały wystrój, niemalże domowy, ale nowoczesny i stylowy. Klubokawiarnia otwarta od 8:00 (w weekendy od 10) serwuje śniadania, pyszną kawę i ciasta. Orgazniuje imprezy dla dzieci, urodzinki, Baby Shower. Do tego w klubokawiarni odbywają się warsztaty krawieckie dla dzieci i dorosłych

Klubokawiarnie dla dzieci to wspaniałe miejsca, w których możesz miło spędzić czas i oderwać się od codziennej rzeczywistości. Oprócz spotkania z przyjaciółmi, możesz zorganizować w nich wspaniałe przyjęcie urodzinowe dla swojego maluszka. Dzieci na pewno będą zachwycone!

I na koniec prośba - koniecznie napiszcie nam jaka jest Wasza ulubiona klubokawiarnia :)


Komentarze


/

polecam na tarchominie przystanek strumykowa. w lokalu organizują również urodziny dla dzieci, więc samo miejsce jest przystosowane do brzdąców, a obsługa potrafi się z nimi obchodzić ;) no i wiadomo - dzieci mają zjeść wysokiej jakości słodycze bez obawy, że coś im zaszkodzi

Magdalena Rossowska /

Ja polecam Akuku Rodzinną Klubowiarnię - za pyszne pierogi, pankejki i napary, za oryginalne zabawki, niedzielne koncerty i bliskość pięknego parku Fort Bema.

Agnieszka Tobota /

A ja zapraszam na Pracę do Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej. Dąbrowszczaków 8 lok. 111

adamk /

Kółko i krzyżyk - sprawdzona, polecam! :) prowadzą znakomite zajęcia dla dzieci :)

Agnieszka Wąż /

Ja nie chodzę z dziećmi do klubokawiarni - zawsze tam coś uszkodzą :P

Ulka /

Wszystkie kawiarnie świetne i stworzone z myślą o dzieciach, ale dla mnie Kółko i Krzyżyk na Żoliborzu jest miejscem szczególnym. Przestrzenne, bezpieczne, z niepowtarzalnym klimatem :)

Anna Koźmińska /

Te kawiarnie są tak pięknie urządzone, że mogłabym tam przesiedzieć cały dzień! Nowoczesne, stylowe - bardzo mi się podoba te ranking.

Rafał /

Wpadamy czasem do kawiarni Ale Heca! i za każdym razem jest super! chętnie wracamy, więc polecamy!

Magdalena /

A ja polecam Pompon na Woli. Świetna, ciepła atmosfera. Wspaniałe miejsce na spotkania z mam z maluchami :)

Ulka - Magdalena /

Pompon na Woli też super. Byłam tam przy okazji małego babskiego święta :)

Gosia Cedro /

Idealne rozwiązanie dla mnie - mogę w końcu wyjść gdzieś z Małym z domu. Uwielbiamy Pompona (bo jest najbliżej), ale zajrzymy też do reszty polecanych!

Gosia Cedro /

Idealne rozwiązanie dla mnie - mogę w końcu wyjść gdzieś z Małym z domu. Uwielbiamy Pompona (bo jest najbliżej), ale zajrzymy też do reszty polecanych!

Ewa /

Kawa i Zabawa wygląda świetnie! Mam nadzieję, że nie tylko na zdjęciu :)

Gosia Cedro - Ewa /

Mnie też się podoba, jedziemy tam :)